Post-hbo opleiding bemoeizorg  (BZ24A)

Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders

€ 3.600

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als je werkt in de bemoeizorg heb je bijzondere competenties nodig om zorgwekkende zorgmijders te verleiden tot zorg. In deze opleiding bemoeizorg leer je contact te maken met deze mensen en ze te begeleiden en behandelen op verschillende levensgebieden. De kennis, vaardigheden en attitude die je opdoet, pas je al tijdens de opleiding toe in jouw werksituatie, zodat je direct en doelgericht leert handelen in de praktijk.
 
 • Inhoud

  Bemoeizorg stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden en attitude van de hulpverleners. Of je nu werkt in een gespecialiseerd oggz-team of een generalistisch team, zoals een sociaal wijkteam, in de verslavingszorg, een psychiatrische werksetting of in de verstandelijk gehandicaptenzorg, je moet deskundig zijn op zeer verschillende terreinen en bereid zijn om kleine stappen te zetten, samen met de cliënt. Bij dit afwisselende werk is het van groot belang dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt.

  Wat kun je verwachten?

  Theorie en achtergrond van bemoeizorg
  In de opleiding wordt aandacht besteed aan de belangrijkste theoretische uitgangspunten van bemoeizorg, evenals de context en actuele ontwikkelingen op het terrein van de bemoeizorg. Belangrijke (organisatie)vormen, zoals (Functie) Assertive Community Treatment (F)ACT, (o)ggz-teams/vangnetteams, Critical Time Intervention, outreachende teams, die bemoeizorg bieden komen in deze lesdag aan de orde.

  Psychiatrische stoornissen, verslavingen en een lichte verstandelijke handicap
  Je leert veelvoorkomende psychiatrische stoornissen en kenmerken van middelengebruik. Er wordt onder meer aandacht besteed aan praten en onderhandelen met psychotici, grenzen stellen bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek, omgaan met bizar gedrag en verslaving en (on)mogelijkheden van medicamenteuze behandeling en de benadering van dubbeldiagnose cliënten. Er is speciale aandacht voor middelengebruik en het herkennen van gedrag bij misbruik.

  Ook leer je een lichte verstandelijke handicap bij mensen te herkennen en een leidraad om daarmee te gaan in het contact en in de verdere hulpverlening.
  Bovendien wordt aandacht besteed aan forensische problematiek en wat dit betekent voor het bieden van bemoeizorg.

  Methodieken van bemoeizorg
  Je leert contacten leggen, je oefent houding en gedrag in het omgaan met mensen met diverse problematiek, leert doelen en grenzen stellen, motiveringstechnieken toepassen en onderhandelen. Basis van deze lesdagen zijn onder meer: de presentiebenadering, narratieve technieken en andere manieren om mensen te motiveren. Ook wordt aandacht besteed aan cultureel sensitieve communicatie, in het bijzonder bij hulp aan cliënten met een andere culturele achtergrond.

  Verder gaan deze lesdagen in op het bieden van perspectief, planmatig te werken, het inschakelen van het maatschappelijk steunsysteem, opbouwen van netwerken, onderhandelen en omgaan met medewerkers van politie en woningbouwcorporaties en het beleggen van een zorgconferentie.

  Drang en Dwang en wettelijke kaders
  In deze lesdagen wordt aandacht besteed aan de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. Aan de orde komen dwangmaatregelen zoals de Zorgmachtiging en de nieuwe procedure in het kader van deze wetten. Ook wordt ingegaan op de 'onder bewindstelling', 'onder curatele' en het mentorschap.

  De opleiding is praktijkgericht, dat wil zeggen dat er ruimte en aandacht is voor jouw eigen werksetting en eigen leerbehoeften. Daartoe zijn er gedurende de opleiding ook drie verplichte intervisiebijeenkomsten, die in onderling overleg worden afgesproken. De opzet van het programma is interactief met een optimale balans tussen kennis vergaren en oefenen met vaardigheden. Alle docenten hebben specifieke deskundigheid die nodig is voor de vele aspecten van bemoeizorg. Zij zijn werkzaam in de praktijk van bemoeizorg of op aanverwante gebieden.

  Wat leer je?

  Bemoeizorg vereist specifieke kennis en doelgericht handelen. Dit vraagt bij uitstek om integratie van kennis, vaardigheden en attitude. Het doel van de opleiding is het verder ontwikkelen en verbeteren van de benodigde competenties. Het uitgangspunt is jouw praktijksituatie, waarbij het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. De opleiding is gericht op het contact maken met én behandelen en begeleiden van mensen met meervoudige problemen in zorgwekkende omstandigheden, onder meer door psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

  Toetsen

  Toetsing vindt plaats aan de hand van twee opdrachten over de eigen praktijksituatie. Bij voldoende presentie (minimaal 90%), inzet en eindresultaat van de opdrachten ontvang je een certificaat. De eindbeoordeling berust bij de hoofdopleider.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij verzorgden deze opleiding incompany voor Lister in Utrecht.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  12 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  12 januari, 26 januari, 9 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april, 26 april, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni 2024
  Datums onder voorbehoud.

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  SPV-en, (psychiatrisch) verpleegkundigen, sociaal pedagogische hulpverleners/ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers uit de ggz, de verslavingszorg, de GGD-en, sociale wijkteams en de maatschappelijke opvang. Ook hulpverleners uit andere sectoren met een hbo- of vergelijkbare vooropleiding kunnen deelnemen. Je dient cliëntcontacten te hebben. Enige kennis van psychopathologie is gewenst.

 • Docenten
  Harry Gras

  Hoofdopleider: Harry Gras

  Harry Gras, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en systeemspecialist. Hij heeft meer dan 38 jaar ervaring in de psychiatrie en is specialist in de openbare geestelijke gezondheidszorg.Lees meer
 • Literatuur
  • S. van de Lindt & H. Gras (2019). Perspectief op beter. Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen, SWP Amsterdam. ISBN 9789088508219
  • D. Roeg, S. van de Lindt, G. Lohuis & L. van Doorn (2018). Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende Zorg. Uitgeverij SWP ISBN 9789088506260
  • J. Tielens & M. Verster (2010). Bemoeizorg, eenvoudige tips voor moeilijke zorg. De Tijdstroom. ISBN 9789058981691

  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews
  Reviews