Start op:

Kosten: € 595

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (ongeveer € 100).

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 17 oktober 2024, tenzij eerder vol

Hoogbegaafde volwassenen in de ggz  (B2464)

Wat is normaal gedrag bij hoogbegaafden en wat is pathologisch? In deze cursus leer je hoogbegaafdheid herkennen en de problemen die ermee gepaard kunnen gaan. Je krijgt handvatten voor gespreksvoering, indicatiestelling en doorverwijzing, zodat je doeltreffend met hoogbegaafde volwassenen kunt omgaan.
 

Feiten

 • Omvang: 2 donderdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 21 en 28 november 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Rogier Poelsdrs. Pleun van Vliet
 • Docenten

 • Kosten: € 595
 • Cursuscode: B2464

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Psychiater
 • Arts
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Psychiater en Arts

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVP, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij hoogbegaafdheid wordt vaak gedacht aan genieën zoals Da Vinci, Einstein en Mozart; wonderkinderen, die al vanaf jonge leeftijd uitzonderlijke prestaties leverden. Het is echter beter hoogbegaafdheid te beschouwen als een zeldzaam potentieel wat al dan niet tot ontwikkeling en bloei komt. Daarnaast blijkt in de praktijk dat hoogbegaafdheid lang niet altijd een positieve invloed uitoefent op het welzijn van het individu of door anderen als ‘een succes’ wordt beleefd.

Hoogbegaafdheid is geen psychische stoornis, maar een transdiagnostische factor die het ontstaan, de presentatie, de diagnostiek en de behandeling van psychische stoornissen beïnvloedt. Zowel een zeer hoog niveau van intellectueel functioneren per se als bijkomende persoonskenmerken van hoogbegaafdheid kunnen ervoor zorgen dat een individu vastloopt op school, in studie, werk en relaties. De voor hoogbegaafden kenmerkende sterke intrinsieke motivatie en autonomie, creativiteit, intensiteit, snelheid en complexiteit (eigenschappen die onder andere beschreven worden in het Delphimodel) kunnen in omgang met een ‘gemiddelde’ wereld leiden tot perfectionisme, problemen met de emotieregulatie, communicatie, sociale omgang en onder- en overpresteren. De afwijkende socialisatie van hoogbegaafden als gevolg van het gebrek aan noodzakelijke spiegeling (<2% van de bevolking is hoogbegaafd) kan bijdragen aan de ontwikkeling van angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Momenteel zijn er in Nederland nauwelijks GGZ-behandelaren die kennis hebben van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Misdiagnostiek komt dan ook veel voor. Mensen krijgen bv. ten onrechte de diagnose ADHD, ASS, bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Andersom wordt bij bekende hoogbegaafdheid van de patiënt een relevante diagnose soms ook gemist.

In de behandeling is de ervaring tot nu toe ook dat geëigende protocollen bij hoogbegaafden vaak niet of zelfs averechts werken. Hoogbegaafden vragen meer wendbaarheid, creativiteit en authenticiteit van de hulpverlener, mede doordat de problematiek vaak een prangende existentiële dimensie kent.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Herkennen van kenmerken van hoogbegaafdheid bij (soms nog niet als zodanig geïdentificeerde) volwassenen, differentiaal-diagnostische overwegingen ten aanzien van met psychopathologie overlappende kenmerken, handvatten ten aanzien van aangepaste gespreksvoering, indicatiestelling en behandeling bij deze specifieke doelgroep.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Wat wordt in het algemeen onder ‘hoogbegaafdheid’ verstaan en hoe kan hoogbegaafdheid objectief worden vastgesteld?
 • Wat zijn normale, algemene gedragskenmerken van hoogbegaafde volwassenen die lijken op, of overlappen met symptomen van de meest voorkomende psychische stoornissen?
 • Wat is de differentiaal-diagnostiek bij hoogbegaafdheid en psychische stoornissen en hoe kunnen misdiagnoses (met name vals positieven) worden voorkomen?
 • Welke psychische problemen komen vaak voor bij hoogbegaafdheid (bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan adequate spiegeling)?
 • Hoe interfereert hoogbegaafdheid met diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen?
 • Welke factoren vergroten bij hoogbegaafden de effectiviteit van gespreksvoering en behandeling?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Falck, S. (2019) Extreme intelligence Development. Taylor & Francis Ltd                 
ISBN: 9781138613355 

Webb, J.T. e.a. (2020) Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV                                                                             
ISBN: 9789023256076

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Rogier Poelsdrs. Pleun van Vliet
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2464 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl