Start op:

Kosten: € 565

incl. lunch en digitale literatuur, excl. mogelijk aan te schaffen handboek

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 13 december 2023, tenzij eerder vol

Psychodiagnostiek bij het zeer jonge kind (0-6 jarige)  (B2454)

Hoe doe je diagnostisch onderzoek bij zeer jonge kinderen? In deze cursus krijg je zicht op de specifieke kenmerken van de ouder-kindrelatie - het gedachtegoed van Infant Mental Health (IMH) - en middelen voor diagnostisch onderzoek die daarnaar verwijzen. Daarnaast verdiept deze cursus je kennis van ontwikkelingsbeelden en psychopathologie. Daarmee draag je bij aan de vroegtijdige onderkenning en behandeling van psychische problemen van kinderen.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 17 en 31 januari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Femke Ganzevles MSc
 • Docent

 • Kosten: € 565
 • Cursuscode: B2454

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Je dient te beschikken over kennis van gedragstherapeutische interventies, ervaring in het werken met groepen en de basiskennis van diagnostiek naar cognitieve mogelijkheden van het jonge kind (WPPSI, SON-R, WNV-NL).

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, SKJ, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het diagnostisch onderzoek van (zeer) jonge kinderen vraagt een eigen deskundigheid. Bij het onderzoek naar het functioneren van het jonge kind gaan we uit van het theoretisch kader Infant Mental Health (IMH) van de WHAIM/ DHAIM. Hierin staat de relatie tussen ouders en hun kind in de diagnostiek en/of behandeling centraal, ook wanneer problemen hoofdzakelijk hun oorsprong lijken te hebben bij het kind (ontwikkelingsstoornis) of de ouder (psychische problemen van de ouder). De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Kennis over de ontwikkelingsstadia in deze leeftijdsfase is van belang.

Door de toenemende kennis en ervaring op het gebied van o.a. de ontwikkelingsneurologie, infantpsychiatrie en ontwikkelingspsychopathologie wordt het belang van vroegtijdige onderkenning en behandeling steeds duidelijker. De vragen op het gebied van diagnostiek, classificatie en indicatiestelling bij het (zeer) jonge kind nemen toe. Psychodiagnostiek van de ouder-kind relatie zijn daarmee belangrijke taken.

Wat leer je?

 • Je krijgt oog voor de specifieke kenmerken van het onderzoek van (zeer) jonge kinderen en hun ouders/systemen, de mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt zicht op de een aantal onderzoeksmiddelen waarmee de ouder-kind relatie in kaart kan worden gebracht (om de diagnostische middelen te kunnen uitvoeren moet doorgaans een specifieke training worden gevolgd).
 • Je verbreedt je kennis over een breed spectrum aan ontwikkelingsbeelden, psychopathologie van jonge kinderen.
 • Je bent op de hoogte van de complexiteit en veranderbaarheid van ontwikkelingsbeelden en interventiemogelijkheden.
 • Je vergroot je inzicht in de wisselwerking tussen het kind en de ouders in hun omgeving, tussen bijvoorbeeld opvoeding/stimulering en hersenontwikkeling.

Doelgroep

Je dient te beschikken over kennis van gedragstherapeutische interventies, ervaring in het werken met groepen en de basiskennis van diagnostiek naar cognitieve mogelijkheden van het jonge kind (WPPSI, SON-R, WNV-NL).

Inhoud

Er wordt uitgebreid ingegaan op het theoretisch kader IMH en van daaruit gekeken naar onderzoek van baby, peuter en kleuter binnen de relatie met zijn ouders. Daarnaast komen verschillende diagnostische middelen aan bod als anamnese, (spel) observaties en interactie-observaties (hechting). Dit wordt ondersteund en toegelicht met demonstratie van testmateriaal, casuïstiek en waar mogelijk video's. Er wordt aandacht besteed aan verschillende testen die de procesdiagnostiek ondersteunen en verhelderen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Indien je geen/weinig kennis hebt van IMH, diagnostiek van het jonge kind en het theoretisch kader waarvan uit gewerkt wordt, is het de moeite waard het volgende handboek aan te schaffen:

 • Rexwinkel, M., Schmeeds, M., Pannevis, C. & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen: Koninklijke van Gorcum BV. ISBN: 9789023248491

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Femke Ganzevles MSc
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2454 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl