Basiscursus psychopathologie volwassenen  (A2477)

€ 1.095

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 5 april 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Werk je in de ggz, maar heb je niet (genoeg) actuele kennis van psychopathologie? Deze basiscursus geeft je een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen en de terminologie van vandaag. Je leert de stoornissen herkennen en benoemen.
 
 • Inhoud

  Voor alle disciplines binnen de ggz is grondige en up-to-date kennis van psychopathologie een belangrijke vereiste. Niet alle ggz-werkers hebben hier een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar niet diepgaand of actueel. De huidige psychopathologische terminologie is soms onwennig en ingewikkeld. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen.

  Aan het einde van de cursus ben je in staat psychopathologische verschijnselen, toestandsbeelden en psychiatrische aandoeningen te herkennen en benoemen.

  Wat kun je verwachten?

  Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is psychopathologie en wat is diagnosticeren en classificeren?
  • Diverse psychiatrische stoornissen, zoals: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatische symptoom stoornissen, traumagerelateerde stoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en -misbruik, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen.
  • Casuïstiek aangedragen door deelnemers.
  Verschillende werkvormen worden afgewisseld, maar de theoriebespreking vormt het hoofdaandeel in deze cursus. Het betreft vooral klassikale informatieoverdracht door de docent(en). Ook is er de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen van deelnemers en het bespreken van de literatuur en ingebrachte casuïstiek. Door middel van videomateriaal worden klinische beelden te geïllustreerd. Tot slot is er (beperkt) ruimte voor oefeningen in kleine groepjes.

  Toetsen

  Er wordt van jou een actieve deelname verwacht, waarbij ook het inbrengen van eigen casuïstiek wordt aangemoedigd.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.
  VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 donderdagen en 2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  17 en 24 mei, 20 en 27 juni 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Deze cursus voldoet aan de eisen die de NVRG stelt aan een cursus psychopathologie die benodigd is voor registratie als systeemtherapeut.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Wijkverpleegkundige, (Persoonlijk) Begeleider Sociaal Wijkteam en andere beroepsgroepen die te maken krijgen met kwetsbare mensen met psychische klachten.
   
  Voor de volgende doelgroepen kan de cursus (grotendeels) een opfrissing van bekende stof zijn: Diagnostisch werkende, Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ
   
  Deze cursus is vooral interessant voor mensen die in hun werk in aanraking komen met mensen met psychopathologie en behoefte hebben aan meer theoretische kennis op dit gebied (DSM-5). In de cursus is er ruimte voor de koppeling tussen theorie en praktijk. Cursisten geven aan dat zij na afronding van de cursus, stoornissen in de praktijk beter herkennen en er beter mee om kunnen gaan.

 • Docenten
  dr. Willemijn van Gastel

  dr. Willemijn van Gastel

  Willemijn van Gastel is GZ-psycholoog. Ze is werkzaam als diagnosticus en behandelaar in de specialistische GGZ bij Altrecht. De brug tussen lichaam en geest fascineert haar, wat zich uit in een voorliefde voor interdisciplinair werken. Willemijn heeft een onderzoekende groeimindset, waarbij ze haar creativiteit kwijt kan in het zoeken naar een goede combinatie van wetenschappelijke inzichten en maatwerk. Willemijn is thuis in onder andere CGT, ACT, EMDR en Seksuologie. Eén van haar favoriete bezigheden is trainingsacteren.Lees meer
  drs. Karlijn de Vos

  drs. Karlijn de Vos

  Karlijn is Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Mede-eigenaar Haagse Psychologen, praktijk voor psychotherapie, diagnostiek, relatietherapie en opleiding & supervisie.  Aandachtsgebieden; persoonlijkheidsstoornissen, DGT, Schematherapie, EFT, Supervisie.Lees meer
 • Literatuur
  • Hordijk, A. en Genugten, W. van (2019). Psychische aandoeningen, Psychopathologie vanuit herstelperspectief. Uitgeverij Boom. ISBN: 9789024428564
 • Reviews
  Reviews