Post-hbo opleiding forensische psychiatrie  (FP24A)

€ 5.500

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Werken in de forensische psychiatrie vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en een bijbehorende attitude. Die doe je op in deze opleiding. Je leert cliënten in de forensische psychiatrie beter te begrijpen, behandelen en begeleiden. Je doet ervaring op in het omgaan met specifieke thema's als drang en dwang, veiligheid en het afleggen van verantwoording. De praktijk staat steeds centraal, zodat je direct kunt toepassen wat je leert.
 
 • Inhoud

  Het werken in de forensische psychiatrie verschilt op wezenlijke punten van het werken in de reguliere hulpverlening. Het vereist een specifieke benadering en deskundigheid. Hulpverlening binnen een justitieel kader heeft gevolgen voor de doelstelling van de hulpverlening, voor het methodisch handelen en voor de verantwoording die over de hulpverlening moet worden afgelegd. Het vraagt om integrale, sectoroverschrijdende samenwerking. In deze opleiding ontwikkel je de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast is de opleiding erop gericht om informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang te brengen. De leergebieden die worden behandeld zijn: psychopathologie, risicotaxatie, juridische aspecten van forensisch werken en beroepsmatig en methodisch handelen (de-escalatie en dwangzorg, gesprekstechnieken, herstelgericht werken en intercultureel werken).

  De uitvoering van de opleiding ligt in handen van gespecialiseerde docenten uit de praktijk, die in staat zijn om een inspirerende leeromgeving vorm te geven. De opleiding omvat 20 lesdagen, verdeeld over de volgende leergebieden:

  Psychopathologie
  Je vergroot je kennis op het gebied van psychiatrie en delictgedrag. Er wordt ingegaan op de verschillende relevante stoornissen, hun verschijningsvorm en de herkenning van ziektebeelden. Er wordt een koppeling gemaakt naar de kenmerken die kunnen samenhangen met delictgedrag en de behandeling ervan. Er is aandacht voor het afstemmen van jouw eigen handelen daarop en het inschatten van de mogelijkheden en beperkingen van cliënten.

  Risicotaxatie
  Het inschatten van direct en toekomstig gevaar van de cliënt voor zichzelf of voor anderen staat centraal. Je leert relevante risicofactoren te herkennen en deze te plaatsen en hanteren binnen risicomanagement en signaleringsplannen.

  Juridische aspecten van forensisch werk
  Je leert om te gaan met het spanningsveld tussen het juridische denken (sterk gebaseerd op feiten) en het sociaal-agogisch denken (sterk gericht op gedrag, cognities en emoties). Er wordt ingegaan op de sociale kaart van het forensisch werkveld, de rechtsgang die de cliënt doorloopt, en de rechtspositie van de cliënt en die van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt en de maatschappij. 

  Beroepsmatig en methodisch werken
  Dit leergebied is sterk gericht op het verder ontwikkelen van jouw professionele vaardigheden en houding. Er wordt aandacht besteed aan het afstemmen van je eigen handelen rondom het hanteren van specifieke onderwerpen; denk aan cultuurspecifieke aspecten, de-escalatie en dwangzorg en gesprekstechnieken. Je leert om te gaan met je eigen emoties in het werk, zowel naar collega’s als naar de cliënt. 

  Naast de lesdagen vorm je een intervisiegroep met mede-cursisten. De intervisie vindt plaats in de vorm van een werkbezoek. De intervisiegroepen zullen bestaan uit personen die bij andere instellingen werkzaam zijn, zodat daadwerkelijk vier verschillende instellingen kunnen worden bezocht. Deze bezoeken worden door de deelnemers in onderling overleg gepland en zijn niet opgenomen in de geplande lesdata.

  Wat leer je?

  • Je ontwikkelt vaardigheden in een integratie van kennis, vaardigheden en een professionele attitude.
  • Je doet ervaring op met de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. 
  • Je bent in staat om informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang te brengen. 
  • Doel van de opleiding is het verder ontwikkelen van de benodigde competenties in het forensisch psychiatrisch werken. Daarnaast wordt ook beoogd dat er informatie-uitwisseling en nauwere samenwerking tussen medewerkers van de instellingen op gang gebracht wordt.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Toetsen

  Toetsing van deze opleiding bestaat uit:
  • schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen
  • actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen
  • het maken van een eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Ma. 27 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 10 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 24 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 9 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 2 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 7 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 4 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 18 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 2 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 16 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 6 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 20 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 3 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 3 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 17 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 7 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 9 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 23 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 2 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 16 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Datums onder voorbehoud.

  (Omvang: 120 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Diagnostisch werkende
  • Vaktherapeut
  Professionals die in hun dagelijkse werk in aanraking komen met volwassenen met psychische stoornissen of problemen, veelal binnen een juridisch kader maar soms ook vrijwillig ter preventie van delictgedrag. Bijvoorbeeld sociotherapeuten, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, reclasseringswerkers, medewerkers werkzaam bij justitiële instellingen, maatschappelijke opvang en in de woonbegeleiding. Een vooropleiding op hbo-niveau is vereist.

 • Docenten
  dr. Petra Schaftenaar

  Hoofdopleider: dr. Petra Schaftenaar

  Petra Schaftenaar werkt sinds 1993 in verschillende functies in de (forensische) psychiatrie en ggz. Sinds 2018 is zij haar eigen bedrijf begonnen: Metis Zorg. Vanuit dit bedrijf verzorgt zij scholing, onderzoek en interim zorg- en managementopdrachten in de (forensische) ggz.

  Petra Schaftenaar heeft de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waarde in betekenis van relationele zorg conform de presentiebenadering en het contact houden na behandeling in de klinische forensische psychiatrie. Met dit onderzoek is zij gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

  Als co-auteur van het boek leefklimaat in de klinische forensische zorg omschrijft zij de moeilijke taak van sociotherapeuten om een sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten op een leefgroep dat aansluit bij recent wetenschappelijk onderzoek.
   Lees meer
 • Literatuur

  Verplichte literatuur:

  • Kortman, F. (2020). Culturele competenties in de ggz. Van Gorcum, Assen ISBN: 9789023256717
  • Schaftenaar, P. & Ruiter, M. (2023). De-escalatie en dwangreductie. Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg. SWP-uitgevers. ISBN: 9789085602538 
 • Reviews
  Reviews