Start op:

Kosten: € 913

incl. digitale literatuur, excl. eventueel aan te schaffen literatuur.

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 5 december 2023, tenzij eerder vol

Bijna vol

Behandelprogramma Pas op de grens  (D2363)

Voor de Forensische Academie ontwikkelde de Waag een driedaags opleidingstraject 'Pas op de grens'. Dit programma is bedoeld voor cliënten met een LVB die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en bij wie sprake is van een matig of hoog risico op recidive. De opleiding biedt je voldoende kennis en vaardigheden om met het programma aan de slag te gaan.
 

Feiten

 • Omvang: 3 lesdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 11 en 12 december 2023 en 11 januari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Willemijn van der Bijldrs. Erik Lagendijk
 • Docenten

 • Kosten: € 913
 • Cursuscode: D2363

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Verpleegkundig specialist
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Accreditaties

Accreditatie: V&V, VGCt, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het behandelprogramma Pas op de grens richt zich op daders van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid (IQ-score 55 – 85 én aanpassings-/ zelfredzaamheidsproblemen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SG-gedrag) hebben vertoond en een matige tot hoge kans op herhaling hebben. Pas op de grens heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.


 

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • kennis en inzicht in de werkzame elementen en verschillende modules van Pas op de grens
 • normen en waarden, grenzen en gevaren op gebied van seksualiteit kunnen onderbouwen en hanteren
 • (introductie) risicotaxatie specifiek voor zedenplegers
 • oefenen met veiligheidsafspraken en -plan
 • oefenen met praktische onderdelen van het programma
 • bespreekbaar maken in grotere systeem rondom cliënt en behandelaar

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut

Inhoud

Pas op de grens bestaat primair uit een individuele behandeling, maar onderdelen kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. De interventie is cognitief gedragstherapeutisch en praktisch van aanpak. Er wordt structureel geoefend met gedragsoefeningen. Daarnaast is er aandacht voor het systeem. 
De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo van de cliënt en de ernst van de problematiek. Deze kan variëren van negen maanden tot maximaal 1,5 jaar, exclusief de nazorg.
 
Werkzame elementen binnen de driedaagse training:

 • toepassen van het ITSO- en RNR-model (Andrews & Bonta, 2010)
 • voortdurend aandacht voor het aangaan van contact, het opbouwen/behouden van een werkbare behandelrelatie en het blijven motiveren (Martin, Garske, & Davis, 2000)
 • focus op het realiseren van een steunend netwerk
 • het generaliseren wordt bevorderd door relevante systeemleden te betrekken en huiswerkopdrachten mee te geven (Hanson et al. 2002)
 • het opstellen van en daarna werken met een veiligheidsplan
 • aansluiten bij de specifieke responsiviteit, zoals de leerstijl, eigenschappen en taal van de cliënt
 • inzet van bewezen effectieve therapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie en/of farmacotherapie (Hanson et al., 2002)
 • structureel aanbieden van doe-oefeningen, waaronder rollenspelen
 • aandacht voor meer inzicht in en grip op seksuele zelfregulatie
 • het structureel stimuleren in het toepassen van adequate oplossingsvaardigheden
 • aandacht voor het verbeteren van executieve functies, waaronder de algemene zelfregulatie zoals de impulscontrole en emotieregulatie, en het verminderen van cognitieve vervormingen
 • aandacht voor het verminderen van stress en boosheid
 • gebruik van ondersteunend werkmateriaal als het vlaggensysteem, filmmateriaal en de koffer ‘vrienden en vrijers'
 • focus op het vergroten van het zelfvertrouwen om het geloof in eigen kunnen te verbeteren en hiermee dan ook de leerbaarheid

Toetsen

Het programma kent een praktijkgerichte toets waarbij je tijdens de terugkomdag moet laten zien wat je geleerd hebt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Handleidingen voor de trainingen ontvang je via onze leerportal. Aan de implementatie zijn voorwaarden gesteld, als jij en je instelling voldoen, ontvang je op de derde lesdag ook een implementatiehandleiding voor de methoden binnen je instelling.

 • Docenten: drs. Willemijn van der Bijldrs. Erik Lagendijk
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2363 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl