Start op:

Kosten: Prijs volgt

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1  (D2357)

De 'Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)' is een omstreden diagnose, die ondanks een plek in de DSM-5 onderwerp van discussie blijft. Het ontbreken van voldoende en gedegen onderzoek naar behandeling leidt ertoe dat mensen met deze diagnose vaak moeite hebben om een passend behandelaanbod te vinden. Er is naast DIS meestal sprake van comorbiditeit en de meest gangbare behandelingen gericht op hechtingsproblematiek en/of PTSS (die wel goed onderzocht zijn) schieten in de praktijk vaak tekort.
 

Feiten

 • Omvang: volgt zo spoedig mogelijk
 • Datums: volgen zo spoedig mogelijk
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Christel Kraaijdrs. Edith Tjoadrs. Susanne Wegen
 • Docenten

 • Kosten: Prijs volgt
 • Cursuscode: D2357

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Psychiater, Verpleegkundig specialist en Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP, NVvP, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze cursus biedt praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en indien mogelijk, toe te werken naar traumaverwerking. Vanuit de richtlijnen van de International Society for the Study of Trauma and Dissociation (2011) wordt uitleg gegeven over de drie fasebehandeling, de theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de implicaties voor behandeling. Centraal staat de eerste fase van behandeling, stabilisatie, symptoomreductie en veiligheid. De focus in deze eerste fase is het bevorderen van de interne samenwerking en het co-bewustzijn om beter in staat te zijn tot grip op jezelf en sturing geven aan denken, voelen en handelen in het hier-en-nu. De cursus biedt praktische handvatten om de behandeling van cliënten vorm te geven en toe te werken naar traumaverwerking. 

Er zullen verschillende methodieken en interventies behandeld worden, die bruikbaar zijn voor zowel de behandeling van ernstige hechtingsproblemen als de (complexe) PTSS-klachten. 
Daarnaast wordt er ingegaan op een lopend onderzoek naar schematherapie bij DIS, waarbij de rationale van de bij deze doelgroep nog weinig onderzochte therapie wordt besproken. Tevens worden de implicaties voor de klinische praktijk en de ervaringen van de behandelaren besproken. Er zal worden geoefend met deeltechnieken van de behandeling met Schematherapie.   
Ten slotte zullen we ook stil staan bij een specifieke vorm van vroegkinderlijk trauma, namelijk georganiseerd en/of ritueel misbruik.

Deze cursus bestaat uit presentaties, casuïstiek bespreken en rollenspelen. Er wordt middels een link de gelegenheid gegeven om een documentaire over ritueel misbruik te bekijken, om daarna plenair eventuele vragen te bespreken en te discussiëren. Er is tot slot ook een ervaringsdeskundige aan het woord over hoe het is om met deze diagnose te leven en ervoor behandeld te worden.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Je leert fase 1 behandeling bij cliënten met ernstige dissociatieve stoornissen op een verantwoorde manier vorm te geven door:

 • Kennis te vergaren over de theorie van structurele dissociatie dat ten grondslag ligt aan de behandeling
 • Kennis te vergroten over verschillende gangbare behandelvormen en de evt. aanpassingen die nodig zijn vanuit het theoretische model
 • Op de hoogte gebracht te worden over de laatste stand van zaken m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van schematherapie bij DIS. Stilstaan bij de klinische implicaties hiervan.
 • Kennis te vergroten over de dynamiek die kan gaan spelen tussen jou en de cliënt
 • Vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de bejegening, het inzetten van interventies t.b.v. de integratie en het begrenzen van destructief en ondermijnend gedrag t.a.v. verandering
 • Zicht krijgen op de valkuilen die zich kunnen voordoen gedurende de behandeling en tips om deze te voorkomen of te herstellen
 • Kennis te maken met georganiseerd en/of ritueel misbruik en daarin de voors en tegens af te kunnen wegen

Inhoud

 • Het drie fasenmodel voor de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen
 • De theorie van de structurele dissociatie van de persoonlijkheid
 • Overzicht van stappen in de eerste fase van de behandeling, waaronder het belang van een goed en helder therapeutisch kader; specifieke problemen in de therapeutisch relatie; overdracht en tegenoverdracht waaronder machteloosheid/overbelasting/uitputting van de therapeut, maar ook overbetrokkenheid
 • Schematherapie bij DIS, de rationale van het onderzoek, de implicaties voor de klinische praktijk, ervaringen van de therapeuten en cliënten en demonstratie van enkele oefeningen.
 • Kennismaken & omgaan met een specifieke vorm van vroegkinderlijke traumatisering; georganiseerd en/of ritueel misbruik
De cursus combineert theorie met praktijk en geeft veel gelegenheid tot het bespreken en/of oefenen van gangbare interventies bij ernstige traumagerelateerde problematiek, vertaald naar het werken met verschillende dissociatieve delen van de persoonlijkheid en/of uitgaande van het schemamodi model.

Toetsen

Je rondt de cursus af met een reflectieverslag met betrekking tot je eigen tegenoverdracht richting ernstig getraumatiseerde mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis en de mogelijke valkuilen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Steele, Boone & Van der Hart (2018). Behandeling van traumagerelateerde dissociatie. Een praktische integratieve benadering. Eeserveen: Uitgeverij Mens! ISBN 9789463160353.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Christel Kraaijdrs. Edith Tjoadrs. Susanne Wegen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2357 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl