Datum:

Kosten: € 320

incl. digitale literatuur, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 28 februari 2024, tenzij eerder vol

Vertaalslag van (ggz-)diagnostiek naar praktisch handelen in het basisonderwijs  (B2431)

Met de invoering van het passend onderwijs volgen meer leerlingen dan voorheen les binnen het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek maar een vertaalslag is nodig om meer inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 3 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

 • Kosten: € 320
 • Cursuscode: B2431

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog en Orthopedagoog

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen.

Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog uit de SGGZ die veel ervaring heeft in het scheidingsvlak tussen onderwijs en GGZ, en een orthopedagoog/psycholoog met een eigen praktijk voor onderwijsbegeleiding met veel expertise in het basisonderwijs.

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Doelgroep

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog

Inhoud

 • inzicht in het onderscheid tussen een probleem en een stoornis
 • ontwikkeling- en leerstoornissen van kinderen in de basisschoolleeftijd
 • werkhouding: wat is het? Wat zijn de executieve functies die hierop van invloed zijn? Wat zegt dit over het functioneren in de onderwijspraktijk?
 • intelligentieprofielen: wat zeggen ze? Wat vraagt dit van de onderwijspraktijk?
 • motiveringstechnieken: hoe blijf je als school gemotiveerd om een complexe leerling te begeleiden?
 • coachingstechnieken: hoe coach je als orthopedagoog/psycholoog de leerkrachten om met kinderen met 'moeilijk of lastig gedrag' in de klas om te gaan en tot leren te blijven stimuleren?
 • samenwerken met kind en ouders
 • samenwerking tussen leerkracht en orthopedagoog/psycholoog: spreken van dezelfde taal in belang van het kind
 • hoe zorg je voor een goede samenwerking in de begeleiding/behandeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten (geheel herziene druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789079729005

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2431 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl