Start op:

Kosten: € 515

incl. lunch en digitale literatuur, excl. boek (ongeveer € 40)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 27 januari 2024, tenzij eerder vol

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen  (B2402)

Hoe werk je oplossingsgericht met ouderen? Leer hoe je rekening houdt met comorbiditeit en verschillen tussen ouderen bij deze manier van vraaggerichte hulpverlening. Ontdek hoe je ze uitnodigt om zelf doelen en oplossingen te formuleren en ze te begeleiden bij het realiseren ervan. Zo kom je tot oplossingen die echt haalbaar zijn en werken, omdat iemand ze zelf heeft bedacht en vaak eerder al met succes heeft toegepast.
 

Feiten

 • Omvang: 2 zaterdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 2 maart en 6 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. René den Haan
 • Docent

 • Kosten: € 515
 • Cursuscode: B2402

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Nederland wordt steeds ouder, waardoor deze leeftijdsfase tegenwoordig al zo’n 30 jaar beslaat. Tussen ouderen bestaan hierdoor veel onderlinge verschillen. Heterogeniteit en comorbiditeit zijn meer regel dan uitzondering. Dit vraagt om maatwerk. De beweging in de ggz voor ouderen gaat ook steeds meer van diagnosegestuurde zorg en incompetentie naar vraaggerichte hulpverlening, vitaliteit en zelfredzaamheid. De oplossingsgerichte manier van werken sluit hier goed bij aan. Exploratie of analyse van problemen is niet noodzakelijk, doelanalyses daarentegen wel: wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats? De oudere wordt uitgenodigd zijn doel te formuleren en oplossingen te bedenken die passen in zijn referentiekader, omdat hij ze zelf bedenkt of eerder met succes heeft toegepast. Omdat de autonomie van de cliënt goed is gewaarborgd, bevordert dit de werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Oplossingsgerichte gespreksvoering wordt al bij diverse doelgroepen met succes toegepast. Bij ouderen is deze manier van werken echter relatief nieuw.

Cursus oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen

Wat leer je?

Je neemt kennis van de achtergronden van oplossingsgerichte gespreksvoering, maakt zich de methode eigen en oefent met het uitvoeren van oplossingsgerichte methodieken bij oudere cliënten met uiteenlopende hulpvragen (50+). Je maakt kennis met oplossingsgerichte gespreksvoering met systemen (zoals mantelzorgers) en krijgt een introductie op de gespreksvoering met teams rondom de oudere cliënt in een instelling.

Inhoud

Oplossingsgerichte gespreksvoering met oudere cliënten kent veel overeenkomsten met de andere doelgroepen. Verschillen worden met name gezien bij ouderen met cognitieve problemen, zoals geheugenproblemen en een gebrekkig ziekte-inzicht t.g.v. dementie. Hierdoor wordt er gewerkt met aanpassingen, zoals herhalen van informatie, tekeningen, symbolen, rollenspel en training om blokkades die ontstaan door beperkingen, op te heffen. Ouderen met een gebrekkig ziekte-inzicht en geheugenproblemen hebben doorgaans moeite om een hulpvraag te formuleren. De hulpvraag wordt hierdoor meestal geformuleerd vanuit de directe omgeving. In instellingen kunnen technieken uit de oplossingsgerichte therapie worden toegepast op een mediatieve wijze: oplossingsgerichte behandeling via het zorgteam. Door aan het eind van elk gesprek te evalueren verbetert de kwaliteit van de interventie.

Aan de orde komen:

 • basistechnieken en protocol van de oplossingsgerichte gespreksvoering
 • meten en vergroten van de samenwerkingsrelatie 
 • formuleren van (zinvolle) doelen: projecties in de toekomst en de wondervraag
 • oplossingsgericht werken met systemen rondom de oudere (psychogeriatrische) cliënt

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. de Gemeente Heumen.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Bannink, F. & Den Haan, R. (2019). Oplossingsgericht werken met ouderen, 2e editie. (1e druk). Pearson Benelux B.V. ISBN:  9789043036511

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. René den Haan
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2402 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl