Start op:

Kosten: € 545

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Ontwikkeling en het perspectief van het jonge kind (tot 6 jaar)  (D2303)

Ontwikkelingsfasen, gedragspatronen en spel in ontwikkeling en in context (IMH)

Steeds meer wordt duidelijk dat de ontwikkeling van mensen niet statisch maar dynamisch verloopt en van kwaliteit kan verschillen. In deze cursus kijken we vanuit het gedachtegoed van de levenslooppsychologie en Infant Mental Health naar de ontwikkeling van kinderen tot 6 jaar. Wanneer ontwikkelt een kind zich gezond en wanneer is er reden tot zorg? Wat zijn ontwikkelingsmijlpalen? Hoe kun je een haperende ontwikkeling weer laten stromen? Welke interventies kunnen er ingezet worden vanuit spel?
 

Feiten

 • Omvang: 2 maandagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 6 en 20 november 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Phineke Tielenius Kruythoffdrs. Femke Versseput
 • Docenten

 • Kosten: € 545
 • Cursuscode: D2303

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdarts, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut (speltherapie) en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Alle professionals die in en rondom de ggz-keten werken met jonge kinderen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&V, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In deze cursus komen de 3 concepten van IMH, ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie bij elkaar en worden toegespitst op de eerste levensjaren van het jonge kind. Dat is de basis om nog beter de wereld vanuit het jonge kind te zien en te leren begrijpen. De invloed van mijlpalen, gezonde groei, ontwikkeling en spel leren zien is de basis die ieder mens in eigen context doormaakt.

Infant Mental Health houdt zich bezig met het prille begin, waarin het kind gevormd en de basis gelegd wordt. Het kind ontwikkelt zich binnen een context van zijn omgeving. Wat heeft invloed op de ontwikkeling? Wat zijn de ontwikkelingsmijlpalen ook alweer? Hoe zie je dat een ontwikkeling hapert en hoe kun je deze weer laten stromen? De mens is dynamisch en zo ook zijn/haar ontwikkeling.

In de ontwikkelingspsychologie staan de ontwikkelingslijnen/-mijlpalen in de ontwikkeling van jonge kinderen en jeugdigen centraal. Fasetheorieën gaan ervan uit dat de ene fase logischerwijs voortbouwt op de kennis, inzichten en vaardigheden die in een vorige fase verworven zijn. Meer en meer ontstaat het inzicht dat de volwassenheid als stabiele eindfase een theoretische, maar zeker geen reële eindfase is. En dat het ontwikkelingspad per individu niet statisch maar dynamisch is en van kwaliteit kan verschillen.

Binnen de levenslooppsychologie wordt elke levensfase geplaatst en bestudeerd vanuit de plek die het heeft binnen de gehele levensloop van een individu. De bril die daarbij opgezet wordt, is er een van een mens die vanaf baby tot graf actief bezig is (interactief) een eigen levensloop te creëren. In elke fase maakt hij/zij zich vaardigheden eigen om dat te realiseren, waarbij de opeenvolgende fases niet los staan van elkaar.

Tijdens de cursus gaan we in op de algehele ontwikkeling van het jonge kind (tot 6 jaar) en op de bijpassende spelontwikkeling in het bijzonder. Wat is spel nu eigenlijk, hoe verloopt de spelontwikkeling van een jong kind en wat zie je nu eigenlijk wanneer je een spelobservatie bij een jong kind (en opvoeder) uitvoert? Welke interventies kun je, eventueel samen met opvoeders inzetten om de spelontwikkeling van het jonge kind te bevorderen. Idee is om kennis te maken met (het belang van) spel ten aanzien van de gezonde ontwikkeling van het jonge kind vanuit een praktische insteek waarbij ook veel geoefend wordt. Een praktische cursus met veel oefening en koppeling naar de praktijk.

Wat leer je?

Na afloop van de cursus heb je:

 • kennis over de gezonde ontwikkeling van het jonge kind (-9 maanden tot 6 jaar)
 • kennis van ontwikkelingstheorie, ontwikkelingslijnen en IMH
 • kennis over spel, spelontwikkeling en hoe je dat kunt begeleiden
 • een visie ontwikkeld op het verband tussen theoretische onderbouwing (IMH, spel, ontwikkelingspsychologie, levenslooppsychologie) en het dagelijks leven
 • kennis van de ontwikkelingsopgaven in relatie tot de erbij horende opvoedtaken (gewoon toezicht/verzorging van ouders bij normale ontwikkeling van een kind)
 • kennis over de concepten als de Cirkel van veiligheid, Piramide van Greenspan, Port of Entry model, ontwikkelingsmijlpalen vanuit verschillende perspectieven, Ecologische model van Bronfenbrenner en spelontwikkeling

Doelgroep

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Alle professionals die in en rondom de ggz-keten werken met jonge kinderen.

Inhoud

 • Zwangerschap en geboorte
 • Aangeleerd versus aangeboren
 • Gezonde ontwikkeling van conceptie tot 6 jaar
 • Mijlpalen 
 • Cirkel van veiligheid en relatie ouder - jonge kind
 • Ontwikkeling: cognitief, sociaal-emotioneel, fysiek, spel
 • Interactie en spel tussen ouder en jonge kind, en tussen jonge kinderen onderling
 • Specifieke ontwikkeling van regulatie, emoties, fantasie en agressie
 • Stimuleren en begeleiden van spelvormen per ontwikkelingsfase
 • Wat als de ontwikkeling achterblijft: impact op omgeving, ouders en ouder-kindrelatie
 • Hoe ontstaan zorgen over gedrag in de ontwikkeling, zoals slapen, huilen, woedebuien, zindelijkheid, regulatie of eten?
 • Wat is je Port of Entry en hoe bepaal je die?
1e dag:
Ontwikkeling van 0- 3 jaar
 • Algehele ontwikkeling kind van 0 - 4 jaar
 • Wat is spel?
 • Passende spelontwikkeling 
 • Spelbegeleiding
2e dag:
Ontwikkeling 3-6 jaar
 • Algehele ontwikkeling kind van 4-6 jaar 
 • Rol van fantasie
 • Spelobservatie
 • Speltechnieken
 • Ouders coaching

Toetsen

Je doet een observatie vanuit een kind, en schrijft daar een reflectie over.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Powell, D. (2016) De cirkel van veiligheid-interventie. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds B.V.
ISBN 9789057124334

Vliegen, N. Verhaest.(2020) Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Kalmthout, België. Pelckmans Uitgevers.
ISBN 9789463372169

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Phineke Tielenius Kruythoffdrs. Femke Versseput
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2303 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl