Start op:

Kosten: € 4.400

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 150)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 14 december 2023

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling proberen we extra datums te plannen.

Post-hbo opleiding NVRG-systeemtherapeutisch werker  (SW24A)

Als systeemtherapeutisch werker begeleid je mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. Met deze opleiding werk je toe naar je registratie als systeemtherapeutisch werker NVRG. Je maakt kennis met systeemtheoretische principes en interventies, en leert een systeemtheoretisch metaperspectief innemen. Je oefent intensief met de praktische toepassing van technieken en vaardigheden vanuit verschillende praktijkmodellen.
 

Feiten

 • Omvang: 17 donderdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 18 januari, 1 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli, 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Robert van Hennikdrs. Véronique Limpens
 • Docenten

 • Kosten: € 4.400
 • Cursuscode: SW24A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MST-, FFT-therapeut.
Je kunt deelnemen aan de opleiding als je een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau hebt afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Accreditaties

Accreditatie: NVRG, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze eenjarige opleiding leidt op tot systeemtherapeutisch werker (STW), een beroep waaraan de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie (NVRG) vanaf september 2015 een erkenning geeft. De systeemtherapeutisch werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijk betrokkenen. De systeemtherapeutisch werker is een relatiedeskundige die vraagstukken benadert vanuit hun culturele context, en netwerken betrekt en activeert bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de systeemtherapeutisch werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij cocreëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, vaktherapeut, gezinsvoogd, of methodegeleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDS-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

Deze opleiding is onderdeel van het traject tot systeemtherapeutisch werker (STW). Klik hier voor informatie van de NVRG over het gehele traject.

Naast deze opleiding bieden we de zevendaagse Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker aan, met diverse accreditaties. 

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MST-, FFT-therapeut.
Je kunt deelnemen aan de opleiding als je een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau hebt afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit vier hoofdonderdelen:

1. Basiscursus systeemtherapie
Je
leert systeemtheoretische principes, interventies in specifieke situaties kennen. Na afloop kun je een gezinssysteem beschrijven in termen van structuur, patronen, klimaat en narratieven. Je bent bekend met concepten als genogrammen, gezinscyclus, homeostase transformatie, rigiditeit en desintegratie. Je kunt vanuit een rol van meervoudige partijdigheid interventies plegen als circulair vragen stellen, reflectieve vragen stellen en externaliseren. Je kunt met deze interventies werken in specifieke gezinssituaties, waarbij thema’s spelen als culturele diversiteit, scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, enkelvoudige problematiek, multi-gestresseerde gezinnen en agressie en geweld.

2. Systeemtheoretisch metaperspectief
Je leert een systeemtheoretisch metaperspectief te nemen in complexe casuïstiek. Je leert hulpvragen en probleemdefinities situeren in een dynamisch systeem: het netwerk van betrokkenen en een context van maatschappelijke en culturele betekenissen. Je beschouwt je eigen positie en rol als actief onderdeel van het systeem waarmee gewerkt wordt. Het innemen van een systeemtherapeutisch metaperspectief betekent dat je kunt reflecteren op posities, rollen, patronen en betekenissen in het systeem, teneinde impasse en escalatie te herkennen, te bespreken om uit te nodigen tot groei.

3. Toepassingen en methoden
Je ontwikkelt kennis over gezins- en persoonlijkheidsontwikkeling en psychiatrische diagnoses. Centraal in deze lesdagen staat hoe hulpverleners de betekenis en beleving van diagnosen in systemen bespreekbaar maken. Er is aandacht voor thema’s als verwachtingen, aanpassingen en mogelijkheden in relatie tot de diagnose voor alle gezinsleden. Naast kennis verwerven is het eigen maken van technieken en vaardigheden belangrijk in de opleiding. Deze vaardigheden worden aangeleerd vanuit verschillende praktijkmodellen. Centraal in de opleiding staat de samenwerkingsgerichte gezinstherapie, zoals deze ontwikkeld is door William Madsen. Daarnaast wordt er vanuit verschillende therapiemodellen gekeken naar specifieke probleemsituaties. Aan de orde komen o.a. de oplossingsgerichte benadering, Functional Family Therapy, Geweldloos verzet en Multi Systeem Therapie.
 
4. Practicum en integratie
Gedurende de opleiding is er veel gelegenheid tot oefenen. Er zijn vijf praktijkdagen gepland. Tijdens deze praktijkdagen laat je zien hoe je het geleerde toepast in cases uit de dagelijkse beroepspraktijk. Je leert reflecteren op jouw eigen handelen en dat van elkaar.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets waarin je samenvat wat je geleerd hebt en hoe je dit toepast in de beroepspraktijk.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Baars J. en Meekeren E. van (2013). Een psychische stoornis heb je niet alleen. Praten met families & naastbetrokkenen. Amsterdam: Boom.
 • Madsen. W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Savenije, A., Lawick, J. van en Reijmers E. (2018). Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners. Uitgeverij De Tijdstroom.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Robert van Hennikdrs. Véronique Limpens
 • Docenten

  Jan Baars, hoofdopleider postmaster opleiding systeemtherapie

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Folder (pdf)

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SW24A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl