Start op:

Kosten: € 1.405

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen  (D2373)

Als je werkt met kinderen en jongeren, is het belangrijk dat je basiskennis hebt van ontwikkelingspsychologie en psychische stoornissen. In deze cursus ontdek je wat een normale ontwikkeling is en welke psychopathologie het meest voorkomt bij kinderen en jeugdigen. Je leert werken met een schema waarmee je veelvoorkomende psychopathologie in beeld kunt brengen.
 

Feiten

 • Omvang: 6 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 15 en 29 september, 13 oktober, 17 november, 8 december 2023 en 12 januari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Jørgen Mous
 • Docent

 • Kosten: € 1.405
 • Cursuscode: D2373

Voor wie

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Voor een ieder die werkt met kinderen bij wie sprake is van (een vermoeden van) een verstoorde ontwikkeling is kennis van de psychopathologie onontbeerlijk. In deze cursus is de normale ontwikkeling daarbij het referentiekader.

Een voorgaande deelnemer over deze cursus:
"De docent kan de theorie goed overbrengen. Er is veel ruimte voor inbreng van de groep, wisselend tussen filmmateriaal, cauïstiek en oefeningen."VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Wat leer je?

Na afloop heb je een globaal overzicht van de ontwikkeling van kinderen van 0-21 jaar en van de psychopathologische beelden die het meest voorkomen bij deze leeftijdsgroep. Bovendien beschik je over een schema aan de hand waarvan veel voorkomende psychopathologie systematisch in beeld kan worden gebracht. Aspecten van diagnostiek en behandeling worden besproken, doch niet uitvoerig behandeld.

Doelgroep

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

De baby, peuter en kleuter

 • De normale ontwikkeling, door welke factoren wordt deze bepaald?
 • Theorievorming rondom hechting en verstoorde hechting / hechtingsstoornissen.
 • Het vraagstuk aanleg en milieu.
 • Ontwikkeling van het zelf, de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van een geweten, agressie en angststoornissen.
 • De normale ontwikkeling van fantasie, spel, taal, denken en sociaal gedrag.
Kinderen in de basisschoolleeftijd
 • Het leren op school
 • De ontwikkeling van inlevingsvermogen en moreel gedrag
 • De ontwikkeling van de omgang met leeftijdgenoten.
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD.)
 • Welke invloed heeft (de aard van) het gezin op deze leeftijd?
 • De gevolgen van gepest worden en misbruik/mishandeling.
 • Depressieve stemmingsstoornissen (met aandacht voor bipolariteit).
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen.
De adolescentie en groei naar (jong-)volwassenheid.
 • De nieuwe plaats die seksualiteit inneemt.
 • Identiteitsontwikkeling en individuatie.
 • Riskant gedrag, problemen en stoornissen tijdens de adolescentie.
 • Persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, somatoforme stoornissen.
 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen.
 • Omgang met leeftijdgenoten en de rol van ouders.
 • Inschatting van de ernst van de problematiek.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Craeynest, P. (2018). Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie (1e druk). Acco. ISBN: 9789463443814
 • Rigter, J. & Van Hintum, M. (2021). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen (4e druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho, ISBN: 9789046907689.


   

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Jørgen Mous
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2373 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl