Start op:

Kosten: € 550

incl. lunch en digitale literatuur, excl. eventueel aan te schaffen boeken

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 28 februari 2024, tenzij eerder vol

Omgaan met (vermoedens van) ouderverstoting  (A2467)

'Omgaan met ongewenst contactverlies’

Veel professionals worstelen met situaties waarin ze ouderverstoting vermoeden of een risico zien op ouderverstoting. Welke gradaties zijn er? Hoe kun je signalen van deze relatiebreuken herkennen en interpreteren? Hoe kun je deze signalen bespreken en wat betekent dat voor hoe je omgaat met de ouder bij wie de kinderen verblijven en met de verstoten ouder? Deze cursus prikkelt het bewustzijn en wil de body of knowledge en skills rond dit thema versterken.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 9.15-17.00 uur
 • Datums: 3 en 17 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Sietske Dijkstra
 • Docent

 • Kosten: € 550
 • Cursuscode: A2467

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen die langdurig een van beide ouders niet meer zien na een scheiding zijn een mondiaal en veel voorkomend verschijnsel. We spreken van ouderverstoting wanneer er voor het afwijzen van dat contact geen gegronde reden bestaat. Een passende evidence based interventie is (nog) niet voor handen. Het vraagt altijd maatwerk. Het is raadzaam met de opgedane inzichten zelf in de praktijk verder te gaan en daarin verbindende samenwerking in je regio te zoeken.

De gevolgen van een scheiding op aanwezige kinderen kunnen sterk in ernst verschillen. Soms raakt één van de ouders na een scheiding uit beeld of wijzen kinderen het contact met een ouder af. Wat is er dan aan de hand en wanneer is er sprake van oudervervreemding en wanneer van ouderverstoting? Welke rol speelt geweld? En hoe sta je zelf als professional in dit thema?

In deze cursus gaat Sietske Dijkstra ook in op de gevolgen die ouderverstoting heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren op korte en langere termijn. Als een scheiding zeer conflictueus verloopt, zijn de gevolgen voor jeugdigen ernstiger en heeft dat voor ongeveer 10% van de jeugdigen specifieke negatieve gevolgen zoals loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en ouderafwijzing, en parentificatie (Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen). Hoe kun je eerder in dit proces interventies plegen en wat zijn ook internationaal gezien bekende valkuilen?

In deze tweedaagse kennismakingscursus onderzoeken we dit verborgen thema aan de hand van literatuur en huiswerk. Voorafgaand aan de cursusdagen kun je facultatief huiswerkopdrachten maken op basis van het lezen van literatuur (wel aanbevolen, niet verplicht). Daarnaast maak je tijdens of indien gewenst voorafgaand aan de cursus een casus opdracht op basis van een aantal vragen, zo mogelijk met een genogram. Aan het eind van de cursus (inleveren uiterlijk tien dagen na laatste cursusdag) schrijf je een korte reflectie op basis van de lesstof, casus, implementatie en je leerpunten.

Er wordt jaarlijks een gastdocent ingezet: een ervaringsdeskundige, een praktijkprofessional of een expert.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • Je krijgt meer kennis van en inzicht in het verschijnsel ouderverstoting en welke mondiale experts daarbij relevant zijn
 • Je leert meer over misvattingen en valkuilen bij ouderverstoting en wat niet helpt
 • Je leert beter navigeren in dergelijke complexe zaken door groepsgesprek en het bespreken van casussen
 • Je leert inhoudelijk door het inbrengen van je eigen casus en het ontvangen van feedback daarop in de groep en door docent
 • Je krijgt in de cursus handvatten die je kunt gebruiken om dit thema in je eigen organisatie, regio en keten beter te agenderen en te onderbouwen
 • Je leert meer over de posities van de verstoten ouder, de kinderen die afwijzen, en de verstotende ouder en de fnuikende werking van tijd

Inhoud

 • Kennismaking en leervragen
 • Visies peilen aan de hand van stellingen
 • Theorie en praktijk van ouderverstoting, internationale verkenning en state of the art
 • Misverstanden en valkuilen bij ouderverstoting, waarom het reguliere aanbod meestal niet werkt
 • Praktijkdeskundige gastdocent
 • Casusbespreking en feedback inclusief plenaire presentatie
 • Inzicht in de posities van verstoten ouder, het afwijzende kind en verstotende ouder
 • Aandacht voor verkennende studie naar ervaringen van tien verstoten moeders (relaties, impact en hulp)
 • Aandacht voor vervolgacties en reflectie
Wanneer je relatief weinig basiskennis hebt, raden we je aan om eerst de cursussen Complexe scheidingen en Geweldpatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties te volgen.

Toetsen

Inbreng en bespreking van een casus en het schrijven van een reflectie op de lesstof en tweedaagse. Maken van huiswerkvragen is voor het leerresultaat aanbevolen en facultatief (cursus vraagt stevige tijdsinvestering)

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Sietske Dijkstra
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2467 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl