Start op:

Kosten: € 1.210

incl. digitale literatuur, excl. boek(en)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 18 augustus 2023, tenzij eerder vol

IMH module 4: Kortdurende interventies  (IM2314)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 2 donderdagen en 2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 22 september, 13 oktober, 23 november en 14 december 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Lisa Numanndr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

 • Kosten: € 1.210
 • Cursuscode: IM2314

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Geestelijk verzorger, Psychiater, Arts, Jeugdarts, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, NVRG, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In deze cursus vormt de IMH-visie en het concept ’port-of-entry’ van Stern het uitgangspunt. We staan stil bij de kracht van kortdurende consultatie. Aan bod komen aspecten uit meerdere kortdurende interventies, zoals het vijf-gesprekkenmodel, dat gebaseerd is op het Under Five Counseling model van de Tavistock Clinic in Londen en dat in Nederland verder is aangepast. Bijzondere aandacht wordt besteed aan mentaliseren bevorderende gesprekstechnieken, de therapeutische attitude en het belang van observatie. Hierbij gaan we uit van de Infant Mental Health visie, die ontwikkelings- en relatiegericht is en een multi-generationele en interculturele focus heeft.

De toepassing van het focusgericht werken en kortdurend interveniëren is voor professionals met en zonder (ggz)behandelverantwoordelijkheid* (zie doelgroepen) van groot belang. We zullen tijdens de lessen steeds het onderscheid maken tussen de focus van de consulent en de specialist, door middel van verschillende werkvormen. Daarbij word je uitgedaagd om de focus te bepalen die het best bij jouw hoofdprofessie hoort. Ook maken we het onderscheid tussen focusgericht werken als consultatief model en focusgericht werken als behandelmodel. 
 
De cursus is onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor: 

 • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH)
 • het diploma IMH-specialist
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst module 1; daarna is het om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.
 VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • heb je inzicht in de verschillende ingangen tot de ouder-kindrelatie dan wel tot de aanstaande ouder(s) middels de port-of-entry
 • heb je inzicht in en handvatten voor het bepalen van de focus en kun je op passende wijze focusgericht werken en/of een kortdurende focusgerichte interventie inzetten
 • heb je geoefend in het gebruiken en toepassen van verschillende gespreks- en interventiemethoden
 • heb je als aankomend IMH-consulent/specialist geleerd hoe je focusgericht kunt werken, door met de verschillende lenzen naar het gezin te kijken en een bijpassende gesprekstechniek toe te passen

Doelstellingen:


Als deelnemer in opleiding tot IMH-consulent:
 • heb je inzicht en vaardigheid in focusgerichte gesprekstechnieken
 • kun je het focusgerichte werken integreren in jouw werksetting
Als deelnemer in opleiding tot IMH-specialist:
 • heb je inzicht en vaardigheid in focusgerichte gesprekstechnieken
 • kun je focusgericht werken passend bij jouw discipline
 • ben je als IMH-specialist in staat om met een team een focus te formuleren en focusgerichte interventies te integreren in jouw behandelsetting

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Geestelijk verzorger
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent (IMH-consulent DAIMH) bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Inhoud

 • Observatie als methode en lens bij de begeleiding van kinderen, in de ouder-kindrelatie en bij (aankomend) ouderschap
 • Port-of-entry / ingang tot het systeem
 • Bepalen van de focus
 • Focusgerichte gesprekstechnieken, gebaseerd op diverse IMH-interventies en -technieken. De gesprekstechnieken zijn allemaal geselecteerd op het bevorderen van het mentaliserend vermogen
 • Gesprekken-model voor de consulent: kijken door de lens van het kind, de ouder en de professional en over die verschillende lenzen in gesprek komen
 • Gesprekken-model voor de specialist: kijken door de lens van het kind, de ouder en de professional, en daar de behandeling van de ouder-kindrelatie op aanpassen

Werkwijze

 • Theoretische inleiding door de docent
 • Interactieve bespreking van de literatuur
 • Aan de hand van eigen casuïstiek oefen je met de focusgerichte gesprekstechnieken
Gedurende een deel van de cursus oefenen de consulenten en specialisten in subgroepen, passend bij hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Per casus komen eventuele interculturele aspecten, alsook de integratie en afstemming met andere aspecten van de behandeling aan de orde (denk bijvoorbeeld aan contextuele factoren).
 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum. ISBN: 9789023248491

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Lisa Numanndr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2314 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl