Start op:

Kosten: € 850

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 15 december 2023, tenzij eerder vol

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking  (B2406)

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het aangaan van een seksuele relatie vaak lastig, terwijl ze er net zoveel behoefte aan hebben als ieder ander. In deze cursus ontdek je hoe je hen ondersteunt en begeleidt in het leren kennen en accepteren van hun mogelijkheden en beperkingen op dit gebied. Je oefent met een methodische aanpak, een aangepaste attitude en een aantal specifieke vaardigheden waarmee je pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking houvast geeft.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 19 januari, 2 en 16 februari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: bc. Mieke Kats
 • Docent

 • Kosten: € 850
 • Cursuscode: B2406

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Ook een persoonlijk begeleider met hbo denk- en werkniveau is welkom.

Accreditaties

Accreditatie: NVVS (seksuologie), Registerplein

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Net als ieder mens hebben mensen met een verstandelijke beperking seksuele gevoelens en willen zij deze gevoelens uiten. Onder cliënten met een verstandelijke beperking is er vaak veel seksuele nood. Een verstandelijke beperking heeft ook op dit levensgebied grote invloed. Met name de afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling stelt beperkingen aan het vermogen om intieme seksuele relaties aan te gaan. Het uitgangspunt in deze cursus is dat begeleiding van mensen met verstandelijke beperking op het gebied van relaties en seksualiteit gericht is op het ondersteunen van cliënten om hun beperkingen en mogelijkheden te leren kennen en er mee om te leren gaan. Het vraagt van jou als professional een methodische aanpak, een aangepaste houding en een aantal vaardigheden.

Deze cursus richt zich op pubers en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wat leer je?

 • Je verkrijgt inzicht in en kennis van de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Je kunt de mogelijkheden en beperkingen van cliënten inventariseren en inschatten ten aanzien van seksualiteitsbeleving en intieme relaties.
 • Je begeleidt cliënten op methodische wijze en met een aangepaste houding bij hun seksuele ervaringen en relaties.

Verder ontwikkel je de volgende vaardigheden:
 • het voeren van gesprekken met de cliënt over zijn seksuele ervaringen en relaties
 • het geven van informatie aan cliënten
 • het bevorderen van het inzicht van de cliënt en de acceptatie van eigen mogelijkheden en beperkingen op het gebied van seksualiteit en intieme relaties
 • het bevorderen van adequaat gedrag van de cliënt op dit gebied

Doelgroep

Ook een persoonlijk begeleider met hbo denk- en werkniveau is welkom.

Inhoud

We besteden aandacht aan:

 • Het vergaren van kennis over de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Het oefenen met het in kaart brengen van de psychoseksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Verkenning van het beleidskader waarbinnen de begeleiding plaatsvindt.
 • Voorlichting en het socioseksuele educatieprogramma. Verschillende vormen van voorlichting en educatie worden gedemonstreerd en besproken.
 • Ongepaste seksuele handelingen: begrip en interventies. Aan de hand van casussen wordt de taak en methodiek van het begeleiden van personen met autisme in deze behandeld.
 • Stellen, intimiteit en seksualiteit. Actuele problemen in de begeleidingen op gebied van seksualiteit en intieme relaties geïnventariseerd en middels intervisiemethode in subgroepen behandeld.
 • Er is tevens ruimte voor het inbrengen van onderwerpen door de deelnemers.
   
De cursus wordt sterk gekoppeld aan de praktijk. Je krijgt praktijkopdrachten die passen binnen de actuele begeleidingen. We trainen de methodische vaardigheden met behulp van casuïstiek, rollenspellen en bespreking van praktijkvoorbeelden. Je stelt een eigen leerplan op om in de praktijk te oefenen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: bc. Mieke Kats
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2406 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl