Start op:

Kosten: € 2.800

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Postmaster cursus medische psychologie  (MP23A)

Psychosociale zorg bij ernstige chronische somatische aandoeningen

Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.
 

Feiten

 • Omvang: 6 vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur en 5 online meetings op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur
 • Datums: Lesdagen op 17 november, 8 december 2023, 12 januari, 2 februari, 8 maart, 29 maart 2024

  Online meetings op 28 november, 19 december 2023, 23 januari, 27 februari, 19 maart 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Leo Gualthérie van Weezeldrs. Christien de Jong
 • Docenten

 • Kosten: € 2.800
 • Cursuscode: MP23A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP en Psychiater

Je bent werkzaam in een tweedelijns instelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, een gespecialiseerde instelling voor cliënten met een chronisch somatische aandoening) of de eerstelijns ggz. Je hebt meerdere cliënten met een chronisch somatische aandoening en/of hun naasten in behandeling en werkt multidisciplinair samen.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVPO, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Patiënten in de somatische gezondheidszorg die geconfronteerd worden met een chronische somatische aandoening zoals kanker, multiple sclerose of Parkinson, krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen angst, depressie en andere aanpassingsproblemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden.

Een goede begeleiding is van het grootste belang. De psychologische zorg van mensen met een chronische somatische aandoening is gericht op alle fasen van het ziekteproces en de periode daarna. In een somatische setting wordt de basale ondersteuning en behandeling van deze patiënten gedaan door de behandelende artsen en verpleegkundigen. De psycholoog of psychiater worden ingeschakeld bij patiënten met meer complexe problematiek. Naast de de directe zorg aan deze patiënten leveren zij een bijdrage aan het behandelklimaat binnen de medische behandelteams. Hiervoor zijn een specifieke attitude, kennis en vaardigheden nodig in aanvulling op de reeds bestaande competenties.

Deze opleiding van in totaal 54 uur wordt blended aangeboden. Er zijn 6 klassikale bijeenkomsten van 6 uur die worden aangevuld met 18 uur e-learning modules in de vorm van online colleges en opdrachten, en online spreekuren. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docenten, met o.a. een online docentenspreekuur. Op deze wijze is er op de lesdag niet alleen meer ruimte voor vaardigheidstraining, maar kan je ook meer profiteren van de deskundigheid van de docenten en de uitwisseling met de andere deelnemers. Zo komt de praktische toepasbaarheid van de opleiding nog sterker tot zijn recht.

De postmaster opleiding medische psychologie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en de RINO Groep.

Wat leer je?

Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals.
Je beheerst de volgende vaardigheden:

 • Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en het draagvermomen van de patiënt en diens naasten.
 • Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.
 • Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.
 • Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.
 • Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematiek.

Doelgroep

Je bent werkzaam in een tweedelijns instelling (bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, een gespecialiseerde instelling voor cliënten met een chronisch somatische aandoening) of de eerstelijns ggz. Je hebt meerdere cliënten met een chronisch somatische aandoening en/of hun naasten in behandeling en werkt multidisciplinair samen.

Inhoud

Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

 • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
 • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase en palliatieve fase)
 • het bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
 • interventies gericht op de versterking van de veerkracht, zowel op individueel- als systemischniveau
 • versterking van draagkracht bij patiënten met een psychiatrische (co)morbiditeit
 • invulling van een actieve rol in het multidisciplinaire behandelteam vanuit een positie van meervoudige loyaliteit

De uitvoering van de opleiding is in handen van gespecialiseerde docenten die op inspirerende wijze theoretische inzichten en praktijksituaties aan elkaar weten te koppelen.

Toetsen

De verschillende onderdelen in de opleiding worden getoetst door middel van opdrachten en presentaties.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 kwartaaltermijnen betalen.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Duijts, S., Sanderman, R., Schroevers, M. & Vos, T. (red.) (2022). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor professionals. Assen,: Uitgeverij Koninklijke van Grocum Bv. ISBN 9789023258674 - 4e geheel herziene druk

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Leo Gualthérie van Weezeldrs. Christien de Jong
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: MP23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl