Vervolgcursus systemische gedragstherapie (50 uur)  (GV23C)

€ 1.750

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe gebruik je cognitief gedragstherapeutische (CGT) interventies in het werken met systemen? In deze vervolgcursus leer je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen op posities, rollen en interacties binnen gezinnen en paren. Je krijgt meer zicht op hoe je jezelf verhoudt tot systemen en ontwikkelt vaardigheden om er veranderingen in tot stand te brengen.
 
 • Inhoud

  In deze vervolgcursus van 50 uur voor gedragstherapeuten in opleiding wordt behandeld hoe cognitief gedragstherapeutische interventies gebruikt kunnen worden in het werken met systemen. Deze cursus is tevens een basisinleiding systeemtherapie, wat betekent dat uitgebreid ingegaan wordt op algemeen gezinsfunctioneren en veelvoorkomende (probleem uitlokkende en/of in stand houdende) gezinsinteracties. Naast het cognitief gedragstherapeutisch perspectief komen er verschillende andere systeemtherapeutische perspectieven aan de orde, waarbij het gezinsfasemodel steeds als een rode draad terug komt. Kijk voor meer informatie over het opleidingstraject tot gedragstherapeut en de eisen voor het VGCt-lidmaatschap op www.vgct.nl.

  Schema opleiding cognitieve gedragstherapie

  Schrijf je je gelijktijdig (op dezelfde dag) in voor twee vervolgcursussen gedragstherapie, dan ontvang je 10% korting op beide cursussen. Kortingen kunnen niet worden gestapeld.

  Wat leer je?

  Je leert denken over en omgaan met posities, rollen en interacties in gezinnen. In dit contextdenken kun je na afloop cognitieve gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen. Je leert verschillende systeemtheoretische perspectieven onderscheiden, gebruiken en integreren met de cognitieve gedragstherapie. Je kunt systeemhypotheses maken en een aantal interventies bij gezinnen en echtparen toepassen. Naast meer zicht en vat op je eigen persoon, positie en handelen met betrekking tot gezinnen ontwikkel je vaardigheden om veranderingen in gezinnen tot stand te brengen. Daarbij kun je gebruik maken van reeds in de basiscursus ontwikkelde kennis.

  Werkwijze

  In deze cursus worden de ontwikkelingen in het gezinsfunctioneren simultaan aan de ontwikkeling van jou als cursist gevolgd. Zoals een gezin haar faseontwikkelingen doorloopt doet de beginnende therapeut dat in deze cursus ook. De leidraad is het gezinsfasemodel. Omdat we de blokken koppelen aan specifieke gezinsfases word je getraind goed stil te staan bij leeftijd- en faseadequaat handelen. Er wordt voortdurend gewerkt met drie aandachtsgebieden:

  • de gezinsfases en hoe daar rekening mee te houden, in te voegen e.d.
  • de therapeutische vaardigheden, zoals reframen, cognitieve herstructurering, circulair vragen, registratie, huiswerkopdrachten, etc.
  • de systeemtherapeutische perspectieven en het daarbij gebruikmaken van de cognitieve gedragstherapie

  Buiten theoretische beschouwing en reflectie wordt er veel praktisch gewerkt en geoefend met behulp van eigen in te brengen casuïstiek. Tijdens de rollenspellen gaat de aandacht in het eerste deel van de cursus vooral naar het inleven en naar het (effect van) invoegen. In de loop van de cursus wordt er geleidelijk meer aandacht gegeven aan (de effecten van) de vragen en interventies. Er wordt van jou een actieve inbreng verwacht, zowel in het aandragen van casuïstiek als de participatie in rollenspelen en discussies. Vanaf de tweede lesdag dien je naar aanleiding van de gelezen literatuur een vraag over jouw eigen casuïstiek in te brengen.

  Omdat de onderwijsvormen in deze cursus vaak ervaringsgericht zijn, ontwikkel je al snel een gevoel in het werken met en denken over gezinnen. Omdat de innerlijke dialoog van groot belang is in het werken met gezinnen, neemt het ervaringsleren een belangrijke plek in. Andere leerstijlen komen gelijktijdig aan bod. Het cognitief leren, het theoretisch begrijpen hoe het in elkaar zit, dus ook. Bij de start van de cursus wordt een theoretische opzet en houvast geboden. In de praktijk blijkt het lastig de veelheid van nieuwe ervaringen en inzichten in een groter geheel te plaatsen. Dit wordt aangegeven, met als geruststelling dat op dag 6 al het geleerde in een theoretisch kader wordt geplaatst.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De cursus wordt afgesloten met een gezamenlijke groepstoets. De voorbereiding en presentatie van een casus op de laatste twee cursusdagen wordt eveneens als toetsingsmoment gebruikt, in die zin dat van jou wordt verwacht dat je een casus compleet met achtergrondinformatie over het systeem en passende interventies inbrengt.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  8 vrijdagen van 9.30-16.45 uur

  Datums

  1 december, 15 december, 22 december 2023, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 15 maart en 29 maart 2024

  (omvang: 50 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Bij aanwezigheid tussen 80-90% dien je een vervangende opdracht te maken. Bij minder dan 80% aanwezigheid ontvang je geen certificaat.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychiater
  • Arts
  Je hebt een door de VGCt erkende 100-urige basiscursus gedragstherapie succesvol afgerond.

 • Docenten
  Gerrit van Ramshorst

  Gerrit van Ramshorst

  Gerrit van Ramshorst is psychotherapeut, gedragstherapeut VGCt, systeemtherapeut/supervisor/opleider NVRG en VKJP. Hij is werkzaam in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij Triversum, Alkmaar.Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.
  • Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen (8e druk). Noordhoff Uitgevers. ISBN 9789068905861.
  • Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2008). Handboek Systeemtherapie. De Tijdstroom. ISBN: 9789058981417. of de nieuwste versie (2014) ISBN 9058982572.
 • Reviews
  Reviews