Gezinsgesprekken  (A2445)

Inschrijven is niet meer mogelijk

Naar volgende datum
Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als er problemen spelen in een gezin, is het vaak het meest effectief om meerdere gezinsleden bij de hulpverlening te betrekken en hen met elkaar in gesprek te brengen. Deze cursus leert je hoe je gezinsgesprekken voert, een veilige sfeer creëert en ervoor zorgt dat de verschillende meningen en perspectieven aan bod komen. Je leert bruikbare werkvormen en praktische handvatten, die je in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan dit dynamische proces.
 
 • Inhoud

  De aanpak van problemen in gezinnen begint bij een goed gesprek tussen de gezinsleden. Maar:

  • Hoe voer je gezinsgesprekken?
  • Hoe creëer je een veilige sfeer, waarin open gepraat kan worden en ieder zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt?
  • Hoe zorg je ervoor dat de verschillende meningen en perspectieven van de verschillende gezinsleden aan bod komen?
  • Hoe voorkom je dat gezinsleden elkaar alleen maar aanvallen en beschuldigen?
  • Wat zijn mogelijkheden om veranderingen op gang te brengen?
  • Wat zijn bruikbare werkvormen om kinderen actief bij het gesprek te betrekken?
  • Je krijgt praktische handvatten aangereikt, die je in staat stellen de regie in handen te houden en richting te geven aan het dynamische proces tijdens een gezinsgesprek.
  In deze cursus oefen je met diverse werkvormen waarmee je kunt aansluiten bij de behoefte van het gezin. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en slagvaardigheid in het voeren van gezinsgesprekken.

  Onderwerpen die aan bod komen:
  • veranderingsprocessen
  • meervoudige partijdigheid
  • creëren van een veilig gespreksklimaat
  • positief etiketteren, herlabelen, herkaderen
  • probleem vertalen in interactietermen
  • circulaire vragen & causaliteit
  • werken met creatieve werkvormen en visuele hulpmiddelen (o.a. genogrammen, gezinskaartjes, schema's, gevoelsthermometer)
  • werken met opdrachten: observatie, registratie, gedragsexperimenten
  De theorie wordt verbonden met de werkpraktijk door middel van opdrachten en oefeningen.

  Wat kun je verwachten?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wat leer je?

  Je krijgt inzicht in de mogelijkheden om de onderlinge dynamiek tussen gezinsleden te beïnvloeden. Hierdoor wordt jouw zelfvertrouwen en slagvaardigheid tijdens het voeren van gezinsgesprekken vergroot. Je beschikt over een breed repertoire aan werkvormen, waarmee je kunt aansluiten bij de behoeften van het betreffende gezin.

 • Datums
  Lesdata

  Datums

  Do. 28 maart van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht
  Do. 11 april van 10.00 - 17.00 uur, Utrecht

  (Omvang: 14 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Toegepast psycholoog
  • POH-GGZ
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Vaktherapeut (speltherapie)

 • Docenten
  drs. Anne Koning

  drs. Anne Koning

  Anne Koning is NVRG geregistreerd systeemtherapeut. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring op het gebied van systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Zij heeft in opdracht van Blijfgroep de methodiek Begeleide Terugkeer en de methodiek voor de crisisopvang van het Oranjehuis ontwikkeld.  Deze methodieken zijn beide bestemd voor systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld.
  Daarnaast heeft zij als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdhulpverlening, bij een behandelcentrum seksueel misbruik voor kinderen met een verstandelijke beperking en bij een dagbehandeling voor mensen met  een persoonlijkheidsstoornis. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor systeemtherapie en training/scholing (www.praktijkkoning-grit.nl).

   

  Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews
  Reviews