Start op:

Kosten: € 4.350

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt deels online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Als je instelling lid is van de GGZ Ecademy krijg je € 50,- korting bij gebruik van de kortingscode EcademyLid.

Post-hbo opleiding autismespecialist  (AU231)

Het concept autisme is in beweging. Het steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag vraagt zorg op maat. Naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden moeten we ook zoeken naar een passende, herstelgerichte aanpak bij iedere cliënt. In deze compleet vernieuwde specialisatieopleiding brengen (gast)docenten en ervaringsdeskundigen hun expertise en kennis vanuit wetenschap en praktijk. Samen met je cliënt, systeem, team en organisatie leer je deze toepassen in je werkpraktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 14 fysieke lesdagen op maandag van 09.30-16.30 uur en 11 online bijeenkomsten op donderdag van 16.30 - 17.30 uur. Circa 8 - 10 uur studiebelasting per week.
 • Datums: Lesdagen: 27 november, 18 december 2023, 8 januari, 29 januari, 5 februari, 4 maart, 25 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni, 2 september, 23 september 2024

  Online bijeenkomsten: 14 december 2023, 4 januari, 25 januari, 29 februari, 21 maart, 18 april, 9 mei, 30 mei, 20 juni, 29 augustus, 19 september 2024

  Datums zijn onder voorbehoud.
 • Locatie: Utrecht en online
 • Docenten: drs. Marc Bosmadr. John van Daaldrs. Matt van der Reijdendrs. Welmoed Visser-KorevaarMischa Wink MScdrs. Johan van Zanten
 • Docenten

 • Kosten: € 4.350
 • Cursuscode: AU231

Voor wie

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Ggz-agoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut (speltherapie) en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het concept autisme is dermate in beweging dat we uitgedaagd worden om opnieuw en anders te kijken naar dat concept. Vroeger zagen we autisme als een ernstige stoornis die al op vroege leeftijd duidelijk zichtbaar was. Momenteel zien we veel mensen met subtiele kwetsbaarheden waarbij hun autisme pas gaat opvallen als ze de eisen die hun levensloop hen oplegt niet meer bij houden. Dit vraagt een nieuwe kijk op nieuwe behandel- en begeleidingsvormen die aansluiten bij dit steeds breder wordende spectrum van autistisch gedrag. Er is behoefte aan zorg op maat waarbij naast generieke behandel- en begeleidingsmethoden, zoals leefstijladviezen, ook gezocht moet worden naar een passende aanpak bij ieder specifiek kind, jeugdige en volwassene. Nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal.
 
Met deze opleiding ontwikkel jij je binnen je organisatie tot de autismespecialist die de cliënten en hun systeem helpt met onbegrepen gedrag of verstoorde emotieregulatie.
 
De opleiding heeft een blended opzet: een optimale mix van klassikaal en online leren. Je leert zowel via zelfstudie als in samenwerking, waarbij toepassing binnen je eigen werkpraktijk een belangrijke rol speelt. 
 VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Online lessen

Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Je ontwikkelt nieuwe kennis en vaardigheden en past deze direct toe. Belangrijke basiskennis over autismeproblematiek en passende behandelinterventies ga je combineren met verdiepende kennis over  (comorbide) aanverwante problematieken. Je leert over herstelgerichte en systemische benaderingen. Dat zorgt ervoor dat je na de opleiding de beste professionele zorg, begeleiding en behandeling op maat kunt bieden. Door de opleiding ontwikkel je je als spin in het web: jij weet hoe je samen met je cliënt, systeem, team en organisatie kunt inschatten welke hulp nodig is en weet hoe je mogelijke samenwerkingspartners kunt betrekken. 
 
Intervisie: de online-intervisiebijeenkomsten helpen je om te reflecteren op wat jij tegenkomt in jouw contact met je cliënten. Deze gestructureerde bijeenkomsten geven je inzicht en handvatten waardoor jij nog beter tot je recht komt als autismespecialist in jouw werk met je cliënten en hun omgeving.

Binnen de post-hbo opleiding autismespecialist krijg je les van 2 hoofddocenten, specialistische gastdocenten en ervaringsdeskundigen.
 
Na iedere lesdag werk je individueel aan je praktijkopdrachten, waarbij je het geleerde direct toepast binnen je eigen werkpraktijk. Je docent leest deze opdrachten mee en geeft gerichte feedback. Daarnaast houd je je eigen ontwikkeling bij in je reflectieverslag. Hierin noteer je na iedere intervisie een korte reflectie op jouw leerdoelen. Ook ga je actief aan de slag met de literatuur. We vragen je voorafgaand aan iedere lesdag een aantal vragen voor te bereiden. Jouw actieve betrokkenheid bij de opleiding zorgt voor diep leren en helpt je om de door jou opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in je eigen werkpraktijk.

Je hebt minimaal een hbo-bachelor, wo-bachelor of -master afgerond. Heb je een vergelijkbare opleiding gevolgd, maar geen bachelor-diploma? Overleg dan met de RINO Groep over mogelijke toelating. Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau met mensen met een autismespectrumstoornis.

Doelgroep

 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Ggz-agoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Inhoud

 • Introductie
 • Diagnostiek en digitaal behandelen
 • Kind en jeugd (twee lesdagen)
 • Angst, dwang en trauma
 • Prikkelverwerking en sensorische informatieverwerking
 • Volwassenen (twee lesdagen)
 • Verslaving
 • Zelfbeeld, stemming, depressie en suïcide
 • Slaap- en eetstoornissen
 • Persoonlijkheid
 • Seksualiteit
 • Eindpresentaties

Toetsen

De opleiding bestaat uit ontwikkelingsgerichte toetsen en selectieve toetsen.
• Ontwikkelingsgerichte toetsing
- Voortgang praktijkopdrachten.
- Actieve deelname aan intervisie, online meetings en lessen
• Selectieve toetsing (alle onderdelen worden beoordeeld op de schaal o-v-rv-g)
- Portfolio opdrachten:
1. Literatuurvragen en antwoorden
2. Praktijkopdrachten
3. Reflectieverslag
4. Pitch over persoonlijke ontwikkeling, theorie en functioneren in de eigen praktijk

De eindbeoordeling wordt vastgesteld op basis van de beoordeling op de selectieve toetsing en wordt gegeven op de schaal o-v-rv-g.

Afronding opleiding
De opleiding wordt afgerond met een certificaat als de eindbeoordeling minimaal een voldoende is, en de deelnemer minimaal 90% van de (online) bijeenkomsten aanwezig is geweest.

Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om het certificaat te ontvangen, zoals aanwezigheid bij en voldoende bijdrage aan de (online)lessen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Blijd-Hoogewys, E., Monsma, M., & Swets, M. (2021). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis 2. Amsterdam, Hogrefe. 
 • Roeyers, H. (2018). Autismespectrumstoornis, alles op een rijtje (3e druk). België: Uitgeverij Acco.
 • Van Staveren, R. (2018). Hart voor herstel. Utrecht, De Tijdstroom.
 • Beenackers, M., & Van der Rol, T. (2020). Zoektocht naar jezelf. Gratis te downloaden op lister.nl
 • Peeters, W. (2019). Autisme in het gezin: Het gezin als hefboom voor verandering. Antwerpen, Maklu Uitgevers.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Marc Bosmadr. John van Daaldrs. Matt van der Reijdendrs. Welmoed Visser-KorevaarMischa Wink MScdrs. Johan van Zanten
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU231 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou