Start op:

Kosten: € 1.295

incl. lunch, digitale literatuur en maaltijd op dag 1, excl. boeken (ongeveer € 100)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 29 februari 2024, tenzij eerder vol

Vervolgcursus EMDR bij volwassenen  (A2457)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Dit is het vervolg op de basiscursus EMDR. In deze verdiepingscursus leer je EMDR toepassen in complexe situaties en oefen je met de toepassing ervan bij verschillende soorten klachten. Met die kennis en vaardigheden ben je in staat EMDR breed in te zetten en moeizaam verlopende behandelingen vlot te trekken.
 

Feiten

 • Omvang: 3 donderdagen en 1 vrijdag van 9.30-17.30 uur, dag 1 tot 20.00 uur
 • Datums: 4 en 5 april, 23 mei en 20 juni 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Hans-Jaap Oppenheim
 • Docent

 • Kosten: € 1.295
 • Cursuscode: A2457

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Orthopedagoog, Gedragstherapeut en Psychiater

Je hebt een afgeronde erkende basisopleiding EMDR, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Je past EMDR regelmatig toe en kunt goed uit de voeten met het EMDR standaardprotocol.  Je dient daarom op de eerste dag een, door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende EMDR supervisor, afgetekend supervisiebeoordelingsformulier te overhandigen. Zie de website van de Vereniging EMDR Nederland voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NtVP, NVvP, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je de volledige cursustijd (100%) aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Tijdens de basisopleiding EMDR heb je kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder complexe PTSS. Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘Linksom-model’ voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten, en het ‘Rechtsom-model’ wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen. Tijdens de opleiding maak je je deze methodes eigen, zodat je ze kunt inpassen in je eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van 'cognitive interweaves' tijdens een EMDR behandeling en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Deze vervolgopleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in en kennis over psychopathologie in termen van beschadigende gebeurtenissen.
 • Op grond van dit inzicht kom je tot een casusconceptualisatie volgens de zogeheten ‘Linksom-Rechtsom’-werkwijze.
 • Je hebt oog voor de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR.
 • Je kunt moeizaam lopende behandelingen vlottrekken.

Doelgroep

Je hebt een afgeronde erkende basisopleiding EMDR, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Je past EMDR regelmatig toe en kunt goed uit de voeten met het EMDR standaardprotocol.  Je dient daarom op de eerste dag een, door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende EMDR supervisor, afgetekend supervisiebeoordelingsformulier te overhandigen. Zie de website van de Vereniging EMDR Nederland voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Inhoud

De eerste twee lesdagen vinden opeenvolgend plaats. De opbouw is gelijk aan de basisopleiding: korte theoretische inleidingen, videodemonstraties, instructies van de werkwijze en oefeningen. Op deze dagen worden de werkwijzen ‘Linksom’ en ‘Rechtom’ uit het EMDR praktijkboek behandeld. De ochtend van de derde dag wordt in zijn geheel besteed aan (de behandeling met EMDR bij) CPTSS. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte voor het herhalen van de stof en stil te staan bij vragen naar aanleiding van jouw ervaringen.  Met name wordt aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) videofragmenten.

Toetsen

Op de eerste lesdag wordt er individueel, schriftelijk getoetst. Op dag 3 en 4 moet je beeldmateriaal kunnen laten zien.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je de volledige cursustijd (100%) aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Literatuur & Benodigdheden

 • Broeke, E. ten, et al. (4e ed. 2022). Praktijkboek EMDR therapie Deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën . Amsterdam: Pearson. ISBN: 9789043039161.  Voor aanvang dien je hoofdstukken 1 t/m 9 te hebben voorbereid.

 • Tevens dien je op de hoogte te zijn van de inhoud van Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 6e druk 2013). Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam. ISBN 9789026522574. Of De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2018, 7e druk). Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam. ISBN: 9789043036474

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Hans-Jaap Oppenheim
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2457 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl