Start op:

Kosten: € 995

incl. digitale literatuur en lunch

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 27 oktober 2023, tenzij eerder vol

Differentiaaldiagnostiek dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen, nabootsing  (A2308)

Hoe maak je een onderscheid tussen dissociatieve symptomen, persoonlijkheidsstoornissen met dissociatieve symptomen, nabootsing en comorbiditeit met andere stoornissen? Deze cursus vergroot je differentiaaldiagnostische vaardigheden. Je oefent met diagnostische instrumenten en verdiept je in de mogelijkheden voor behandeling van cliënten met deze problematiek.
 

Feiten

 • Omvang: 4 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 3 november, 1 december 2023, 12 januari en 9 februari 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Desiree Tijdink
 • Docent

 • Kosten: € 995
 • Cursuscode: A2308

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Psychiater, Arts en Verpleegkundig specialist

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NtVP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De diagnostiek van dissociatieve symptomen is in de meeste opleidingen een onderbelicht thema. De toenemende aandacht voor de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering op de lange termijn maakt verdieping van diagnostische kennis ten aanzien van traumagerelateerde problematiek - waaronder de complexe posttraumatische stress stoornis en de dissociatieve stoornissen - noodzakelijk. In deze cursus wordt ingegaan op de differentiaal diagnostiek tussen dissociatieve stoornissen, de cluster B persoonlijkheidsstoornissen met dissociatieve symptomen, nagebootste stoornis en co-morbiditeit met andere stoornissen. 

Jouw diagnostische vaardigheden worden vergroot om dissociatieve symptomen te leren herkennen en adequaat te kunnen behandelen. Op grond van de aard en de ernst van de dissociatieve problematiek en de persoonlijkheidsproblematiek volgt de indicatie voor verschillende behandeltrajecten.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

 • dissociatieve symptomen herkennen/vaststellen
 • traumagerelateerde comorbiditeit herkennen
 • dissociatieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis (vooral cluster B) (met dissociatieve symptomen) en nagebootste stoornis onderscheiden
 • inzicht in mogelijke verklaringen van dissociatieve symptomen, differentiaal diagnostiek en beloop van de stoornissen
 • overzicht en kennis van het beschikbare psychiatrische instrumentarium
 • gebruik van psychodiagnostische middelen bij de screening en de diagnostiek van patiënten met dissociatieve symptomen
 • verschillen in behandeling van dissociatieve symptomen bij dissociatieve stoornis, cluster B persoonlijkheidsstoornis en nagebootste stoornis
 • het fasengerichte behandelmodel voor dissociatieve stoornissen

Doelgroep

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Inhoud

 • Screenen op de aanwezigheid van pathologische dissociatieve symptomen (zowel somatoform als psychogeen) aan de hand van screeningsinstrumenten (DES en SDQ-20).
 • Onderscheid tussen een dissociatieve stoornis, dissociatie als symptoom bij BPS en een nagebootste stoornis. 
 • Dissociatieve stoornissen vaststellen aan de hand van gestructureerd diagnostisch interviews  SCID-D (Gestructureerd Diagnostisch Interview voor DSM-IV dissociatieve stoornissen) en TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms Interview (Boon, Matthess, niet gevalideerd, 2015).
 • Complexe co-morbiditeit bij trauma gerelateerde stoornissen.
 • Gevolgen van behandeling tussen verschillende diagnostische groepen (dissociatieve stoornis, BPS en nagebootste stoornis).
 • Fasen gerichte behandeling voor complexe dissociatieve stoornissen: fase 1 stabilisatie en symptoomreductie, fase 2 behandeling van traumatische herinneringen, fase 3 persoonlijkheidsreïntegratie en rehabilitatie. Het accent ligt op fase 1.
 • Psychodynamische, gedragstherapeutische (overwinnen van specifieke fobieën) en systemische aspecten van de behandeling.
 • Valkuilen in de behandeling, in het bijzonder met betrekking tot de therapeutische relatie en voortijdig 'open leggen'.
 • (Contra)indicaties voor fase 2, behandeling van traumatische herinneringen.
Op dag 2, 3 en 4  worden de diagnostische onderzoeken aan de hand van de door jou zelfgemaakte video-opnamen van de SCID-D en/of TADS-I besproken.

Toetsen

Na afloop van de cursus wordt er individueel, schriftelijk getoetst.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Desiree Tijdink
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2308 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl