Start op:

Kosten: € 895

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 5 februari 2024, tenzij eerder vol

Bijna vol

Stabilisatieprogramma voor traumaverwerking  (A2416)

Systematisch toewerken naar traumaconfrontatie

De meest beschadigde cliënten missen vaak de basale vaardigheden die ze nodig hebben om te werken aan de genezing van hun trauma. In deze cursus leer je hoe je samen met je cliënten systematisch onderzoekt welke vaardigheden zij moeten opdoen of uitbouwen zodat ze veilig kunnen doorstromen naar traumaverwerking. Je oefent hoe je iemands affectregulatie, hechting en zelfcompassie kunt versterken en hoe je met een flexibel protocol richting geeft aan je therapeutisch handelen.
 

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 11 en 25 maart en 8 april 2024
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Joany Spierings
 • Docent

 • Kosten: € 895
 • Cursuscode: A2416

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Arts, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Er wordt vanuit gegaan dat je werkt met ernstig beschadigde en/of ontregelde cliënten.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, NIP, NVP, Registerplein, V&V, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

‘Juist de mensen die het hardst therapie nodig hebben, kunnen er het minst van profiteren’

Bij de meest beschadigde cliënten ontbreken vaak de basale vaardigheden die nodig zijn om aan genezing te werken. Zonder deze basisvaardigheden (resp. affectregulatie, hechting en zelfcompassie) is therapie niet mogelijk, wordt behandeling een zoveelste faalervaring en in het ergste geval richt deze zelfs schade aan, met name wanneer voorbarig wordt gestart met traumaconfrontatie. Daar komt bij dat de meeste ernstig getraumatiseerde mensen voortdurend nieuwe problemen creëren op meerdere levensgebieden, in hun pogingen de symptomen het hoofd te bieden. Veel cliënten (en behandelaren!) verliezen in deze veelheid van problemen het overzicht en de prioriteit komt te liggen bij ‘brandjes blussen’. Hierdoor komt de cliënt nooit toe aan het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden om zichzelf te coachen en hiermee is de vicieuze cirkel gesloten.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Je leert hoe je samen met de cliënt systematisch onderzoekt welke vaardigheden aangeleerd of uitgebouwd moeten worden, zodat de cliënt veilig kan doorstromen naar traumaverwerking (voor zover dit nodig of gewenst is). Je leert strategieën en interventies om hiermee oplossingsgericht te werken. Je bouwt een gereedschapskist op met interventies en oefeningen om vaardigheden op gebied van affectregulatie, hechting en zelfcompassie aan te leren en te versterken. Een flexibel protocol geeft stap voor stap richting aan jouw therapeutisch handelen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Arts
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Er wordt vanuit gegaan dat je werkt met ernstig beschadigde en/of ontregelde cliënten.

Inhoud

De cursus is systematisch opgebouwd rond de (sleutel)begrippen arousal en draagkracht, en is gericht op het aanleren van vaardigheden: window of tolerance, optimale arousal, hyper- en hypo-arousal. Hierbij leer je de cliënt om de eigen arousal te bewaken en te reguleren.

Emotionele draagkracht, gebaseerd op drie pijlers:

 • Affectregulatie: je leert de cliënt om in en uit zijn/haar emoties te stappen en deze door zich heen te laten gaan zonder zichzelf of een ander te beschadigen.
 • Hechting: je leert de cliënt verbinding te houden met minstens één iemand op de wereld die om hem/haar geeft, en de kwaliteit van zijn/haar relaties te verbeteren.
 • Zelfcompassie: je leert de cliënt om hartelijk en vriendelijk met zichzelf om te gaan en zichzelf door dik en dun te steunen. Bovendien maak je je een stijl van bejegening eigen die optimaal aansluit bij cliënten met chronisch hoge arousal en gebrekkige draagkracht.
   
In de cursus wordt de theorie behandeld die ten grondslag ligt aan bovenstaande thema’s en deze wordt voortdurend vertaald naar concrete, praktische interventies en oefeningen. Er wordt in kleine groepjes geoefend en er is veel ruimte om casuïstiek in te brengen.

Toetsen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Stöfsel, M & Mooren, T. (2010). Complex trauma, diagnostiek en behandeling (1e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789031385522.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Joany Spierings
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2416 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl