Congres Pedagogisch kompas voor het voortgezet onderwijs en mbo  (C2307)

Antwoorden op de toenemende mentale belasting van jongeren

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Jongeren hebben het vaker dan ooit sociaal-emotioneel moeilijk. Een belangrijke opgave waar je zeker als professional in het voortgezet onderwijs of mbo iets mee moet. Tijdens dit congres legt Steven Pont uit hoe pedagogiek je daarbij kan helpen. Samen met Jelle Jolles en Bert Wienen bespreekt hij de interne dilemma’s in de leerling als individu en de dynamiek die rond de leerling speelt. Je leert hoe je met pedagogiek als voedingsbodem de mentale gezondheid van jongeren kunt verstevigen.
 
 • Inhoud

  Inclusief

  • het nieuwste boek van Steven Pont 
  • 3 online colleges van Nul18

  Doelgroep

  Dit congres is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals met interesse voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Zo zijn rectoren, conrectoren, zorgcoördinatoren, zorgbegeleiders, afdelingsleiders, teamleiders, schoolpsychologen, (nieuwe/aankomende) docenten, RT-ers en orthopedagogen van harte welkom. Ook als je op een andere manier werkt met schoolgaande jongeren, bijvoorbeeld als mbo-professional of ggz-professional, ben je van harte welkom.

  Toegenomen emotionele problemen bij kinderen en jongeren

  Een school is natuurlijk geen hulpverleningsinstelling en moet dat ook nooit worden, maar toch kunnen we er niet omheen dat leerlingen het vaker dan ooit sociaal-emotioneel moeilijk hebben. Van de meisjes uit het voortgezet onderwijs heeft maar liefst 43 procent op het moment emotionele problemen. Nog maar vijf jaar geleden was dat 28 procent. Bij jongens ligt het percentage lager, maar ook daar geeft zo’n 15 procent aan het op dat vlak momenteel echt moeilijk te hebben. Tel daar de bezuinigingen in onze jeugdzorg bij op en het wordt duidelijk dat veel (gedrags)problematiek in de klas de komende tijd zal toenemen. Daar zullen we op onze middelbare scholen iets mee zullen moeten. Ook omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat met name meisjes vinden dat hun relatie met leerkrachten de afgelopen vijf jaar slechter is geworden. Terwijl juist dat de meest kwetsbare groep is.

  (**Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport (2022). Onderzoek van Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau).

  Inhoud

  De oplossing van een crisis zit veelal in de kwaliteit van de relatie. Onder leiding van voormalig onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont gaan we het hebben over de mentale gezondheid van leerlingen op onze middelbare scholen. Op een school vindt immers niet alleen kennisoverdracht, maar ook persoonsvorming plaats. Het is daarmee dus niet alleen een didactisch, maar zeker ook een pedagogisch instituut. Juist op de momenten dat het als leerling moeilijk voor je wordt, moet je van je school op aan kunnen. We presenteren hierin samen met neuropsycholoog Jelle Jolles en psycholoog en onderwijswetenschapper Bert Wienen twee perspectieven. Ten eerste onderzoeken we de dynamiek in de leerling als individu, en daarnaast  juist ook de dynamiek die rond de leerling speelt. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Steven Pont voor het eerst zijn nieuwe boek van ‘Een Pedagogisch Kompas voor het Voortgezet Onderwijs’ . Na afloop krijg je een exemplaar mee naar huis.

  Een maatschappij is uiteindelijk zo gezond als de kinderen en jongeren die het voortbrengt. Maar liefst 68% van de Nederlandse jongeren bezoekt tussen de 18 en 34 jaar een psycholoog. Er is op dat vlak dus nog een wereld te winnen, voornamelijk door juist op jongere leeftijd meer aandacht voor de psyche te hebben. Niet alleen omdat je als leerling op school minder presteert als je psychisch bezet bent, maar ook omdat we daar als maatschappij een verantwoordelijkheid in hebben. En als een school in de maatschappij wil staan en terecht meer wil zijn dan een kennisinstituut, dan kunnen we onze ogen niet sluiten voor het psychische welbevinden van onze leerlingen.

  Thema's in het kort

  Eigen team eerst, door Steven Pont
  Pedagogiek kan alleen functioneren in een relationeel veilige omgeving, het begint dus bij een stevig team. In de eerste lezing onderzoekt Steven Pont het teamfunctioneren vanuit de systeemtheoretische invalshoek.

  Weten we van gekkigheid nog wat normaal is? door Bert Wienen
  Wat vind jij eigenlijk een normaal kind? En hoe bepaal je dat? Het zijn belangrijke vragen om over na te denken, juist in een tijd waarin er zoveel kinderen zijn die kampen met mentale klachten en jeugdhulp nodig hebben. In deze lezing legt Bert Wienen de link tussen normaliseren en meer inclusief onderwijs. Hij verkent hoe de enorme focus op de individuele leerling ons niet dichter bij inclusief onderwijs zal brengen, maar ons er verder van zal verwijderen.

  De lerende leerling, welbevinden en het brein, door Jelle Jolles
  De lerende leerling is ‘werk in uitvoering’. De hele periode van de adolescentie is nodig om kennis te verwerven en ervaringen op te doen die nodig zijn om zich tezijnertijd als volwassene een eigen, zelfstandige positie te kunnen verwerven. Deze presentatie gaat in op de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden over de periode van de adolescentie en beschrijft hoe de niet-cognitieve vaardigheden een grote rol spelen, juist voor het schoolse leren én voor de mens-wording.

  Houding = verhouding door Steven Pont
  In deze lezing kijken we naar optimale communicatie met leerlingen die het lastig hebben. Aansluitend presenteert Steven Pont zijn nieuwe boek 'Een Pedagogisch Kompas voor het voortgezet onderwijs'.

  Doel

  Dit congres geeft je beter inzicht en concrete handreikingen om de kwaliteit van de pedagogiek op onze middelbare scholen te verhogen. Zo biedt het richting aan hoe we beter om kunnen gaan met de toenemende mentale belasting en gedragsproblematiek van de jongere in ons voortgezet onderwijs. 

  Inclusief: nieuwste boek van Steven Pont en online colleges

  Dit congres biedt nog meer. Na afloop kun je nog verder leren door twee extra's ter waarde van ruim € 50. Na deelname ontvang je een exemplaar van het nieuwste boek van Steven Pont, 'Pedagogisch Kompas voor het voortgezet onderwijs'. Bovendien ontvang je toegang tot 3 online colleges van Steven Pont over de professionalisering van het onderwijs.

   

  Nul18

  Dit congres wordt georganiseerd door de RINO Groep in samenwerking met Nul18. Dit is hét pedagogiekplatform voor professionals in het VO, PO en KO. Het platform ondersteunt leraren, docenten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel in hun dagelijks werk met mensen tussen 0 tot 18 jaar.
  Voor het voortgezet onderwijs en het mbo heeft Nul18 een uniek online programma dat je pedagogische kennis in minder dan tien minuten per week op peil houdt. Wekelijks ontvang je met je collega’s een inspirerend college waarin op een praktische manier pedagogische kennis wordt gedeeld. Per maand staat er een bepaald thema centraal, zoals motiverende gespreksvoering of groepsdynamiek in de klas. 
  Bij inschrijving voor dit congres wordt je mailadres gedeeld met Nul18 ten behoeve van de organisatie en opvolging.

  Over de sprekers

  Drs. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken over verschillende psychologische en pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij een eigen column in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu. Steven Pont is initiatiefnemer van Nul18. In gesprekken met docenten, (con)rectoren en bestuurders ontdekte hij dat er een sterke en groeiende behoefte is aan structurele aandacht voor het pedagogische klimaat binnen het onderwijs.

  Dr. Bert Wienen is opgeleid als psycholoog, onderwijswetenschapper, bedrijfskundige en werkt als onderzoeker aan de vraag waarom er in deze tijd zoveel kinderen zijn die jeugdhulp nodig hebben. Deze achtergrond zet hij in om de praktijk te veranderen zodat er minder kinderen opgroeien met het idee dat ze ziek zijn of afwijken van onze norm. Bert Wienen is gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie. Zijn onderzoek voert hij uit vanuit zijn rol als associate lector bij de Hogeschool Windesheim.

   

  Prof. dr. Jelle Jolles is neuropsycholoog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Als specialist op gebied van leren, geheugen en het brein is hij pleitbezorger voor een actieve dialoog tussen ‘de wetenschap van hersenen-en-gedrag’ en de praktijk van onderwijs en ontplooiing. Vele jaren heeft hij met zijn team gewerkt aan onderwijsinnovatie en daarvoor samenwerkingen uitgebouwd met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo, instellingen voor hoger onderwijs, sportbonden en sportverenigingen. Jelle maakte eerder met de RINO Groep een podcast over de ontwikkeling van het tienerbrein.  

  Werkwijze

  Het congres wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Je krijgt toegang tot een 3-delige online collegereeks over professionalisering in het onderwijs. 

 • Datum

  Omvang

  1 dag van 9.30 -17.00 uur

  Datum

  dinsdag 28 maart 2023

  Locatie

  Hotel Figi, Zeist
 • Accreditatie
 • Doelgroep

  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Orthopedagoog
  • Jeugdzorgwerker
  • Maatschappelijk werker
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Leidinggevende/staf/management
  • Hulpverleners (algemeen)

 • Sprekers
  prof. dr. Jelle Jolles

  Spreker: prof. dr. Jelle Jolles

  Prof. dr. Jelle Jolles is neuropsycholoog en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Als specialist op gebied van leren, geheugen en het brein is hij pleitbezorger voor een actieve dialoog tussen ‘de wetenschap van hersenen-en-gedrag’ en de praktijk van onderwijs en ontplooiing. Vele jaren heeft hij met zijn team gewerkt aan onderwijsinnovatie en daarvoor samenwerkingen uitgebouwd met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo, instellingen voor hoger onderwijs, sportbonden en sportverenigingen.

   

  Lees meer
  drs. Steven Pont

  Spreker: drs. Steven Pont

   

  Drs. Steven Pont is voormalig leerkracht, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van diverse boeken over verschillende psychologische en pedagogische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd deskundige in de media. Zo verzorgde hij het inhoudelijk commentaar van het televisieprogramma de Opvoeders, heeft hij een eigen column in het AD en is hij columnist van Ouders van Nu. Steven Pont is initiatiefnemer van Nul18. In gesprekken met docenten, (con)rectoren en bestuurders ontdekte hij dat er een sterke en groeiende behoefte is aan structurele aandacht voor het pedagogische klimaat binnen het onderwijs.

   

  Lees meer
  dr. Bert Wienen

  Spreker: dr. Bert Wienen

   

  Dr. Bert Wienen is opgeleid als psycholoog, onderwijswetenschapper, bedrijfskundige en werkt als onderzoeker aan de vraag waarom er in deze tijd zoveel kinderen zijn die jeugdhulp nodig hebben. Deze achtergrond zet hij in om de praktijk te veranderen zodat er minder kinderen opgroeien met het idee dat ze ziek zijn of afwijken van onze norm. Bert Wienen is gepromoveerd in de ontwikkelingspsychologie. Zijn onderzoek voert hij uit vanuit zijn rol als associate lector bij de Hogeschool Windesheim.

   

  Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews