Start op:

Kosten: € 1.145

Inschrijven is niet meer mogelijk.

IMH module 8 (voorheen module 7): Integreren van de IMH visie in werk en persoon  (IM2328)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer in deze cursus welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: 4 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 9 mei, 23 mei, 20 juni en 4 juli 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docent

 • Kosten: € 1.145
 • Cursuscode: IM2328

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Geestelijk verzorger, Psychiater, Arts, Jeugdarts, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden (b.v. Psychoanalyticus en Arts) mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Als bevlogen professional bij de zorg voor de allerjongsten en hun ouder(s) ben je erg gemotiveerd om de IMH-visie binnen jouw team in te brengen. Je staat te popelen om aandacht en oog te hebben voor de ouder-kindrelatie in context. Hoe doe je dat? Weet je waar je gaat beginnen? Hoe motiveer je jouw collega’s tot het bekijken van opgenomen fragmenten? Hoe breng je in teamoverleg in dat je met jouw collega’s via Port of Entry een gezin wil benaderen? En hoe krijg je de handen op elkaar voor de inzet van bepaalde interventies? Hoe voorkom je dat je een roepende in de woestijn wordt? De praktijk laat zien dat je hier tijd en geduld voor nodig hebt. En dat je instrumenten en voorbeelden nodig hebt van andere professionals als opsteker. In deze module gaan we in op de rol van de IMH-professional binnen verschillende organisaties. We staan stil bij de wijze waarop kennis over de IMH-visie geïntegreerd kan worden binnen de werksetting, alsook binnen jezelf als professional.
 
Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-consulent 
 • het diploma IMH-specialist
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst module 1; daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent of de route IMH-specialist te volgen. Module 8 maakt verplicht onderdeel uit van zowel de IMH-consulent route als de IMH-specialist route. Idealiter rond je de route met deze module 8 af. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.


Online lessen

Zolang er geen klassikale lessen kunnen plaatsvinden, worden de lessen online via Zoom gegeven. De groepsgrootte is bij deze lessen hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. Ook de accreditaties zijn ongewijzigd. Omdat je bij online onderwijs een aantal faciliteiten van ons niet gebruikt, geven we je een korting op de vermelde prijs van € 40 per online dagdeel. Over de verrekening nemen we later contact met je op. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Wat leer je?

Na afloop van deze module:

 • heb je inzicht in hoe je de IMH-visie (de zorg voor de allerjongsten en hun (aanstaande) ouders) kunt integreren in jouw werk. Daartoe heb je tijdens de cursus gewerkt met de inzet van het instrument videofragmenten en de inzet van interventies gericht op (aanstaand) ouder-kindrelatie binnen de werksituatie
 • ben je vaardig in het met je team bespreken van en handelen met de Port of Entry binnen het gezin
 • ben je vertrouwd met de IMH-visie
 • ken je zowel de krachten, valkuilen en uitdagingen van IMH, en ben je je bewust van de invloed die de visie op jezelf en anderen kan hebben
 • heb je de juiste tools in handen en het zelfvertrouwen om de IMH-visie te integreren in jouw werksituatie
 • ben je in staat ideeën te vormen voor implementatie en innovatie van bijvoorbeeld programma’s, werkgroepen en verbeterplannen
In termen van kennis:
 • ben je vertrouwd met de theorieën en kun je deze gedegen uitdragen, in de vorm van een pitch, presentatie of door het maken van een programma
 • In termen van vaardigheden:
 • ben je in staat te reflecteren en te mentaliseren over jezelf in jouw professionele rol, alsmede te mentaliseren over de context
 • ben je je bewust van voordelen, nadelen en valkuilen die de vergaarde kennis met zich mee kan brengen
 • weet je hier adequaat mee om te gaan en kun je de parallel leggen tussen de motherhood constellation in een therapeutische en een professionele context

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Geestelijk verzorger
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Andere WO-geschoolden en BIG-geregistreerden (b.v. Psychoanalyticus en Arts) mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gáán behandelen.

Inhoud

De module heeft vanuit de IMH-visie een reflectieve invalshoek. De IMH-visie zal in deze module als spiegel dienen voor de professionele rol die je hebt, binnen de organisatie of de praktijk waar je werkzaam bent. Vanuit het model van de ‘Motherhood Constellation’ van Daniel Stern wordt op een vernieuwende manier gekeken naar jezelf als professional. Er is ruimte voor oefening en het maken van een opdracht is deel van de module.

De volgende behandelmodellen komen aan de orde:

 • Port of Entry van Daniel Stern: welke wijze past binnen jouw werksetting om het ouder-kind-omgevingssysteem binnen te komen
 • The Motherhood constellation van Stern vanuit een professioneel perspectief
 • Circle of security
 • VoorZorg programma, vertaling van Nurse Family Partnership door David Olds (University of Colorado), Meeleefgezin en eventuele andere behandelmethodieken die al uitgaan van de IMH-visie
 • Gedrag en intern werkmodel/ mentale representaties
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Weerstand
 • Hoe kan ik het IMH DAIMH-lidmaatschap integreren in mijn huidige werksituatie
 • Gebruik van de video, door het maken en bekijken van jouw eigen pitch
Speciale aandacht besteden we aan het vertrouwd zijn met de theorieën die horen bij de IMH-visie. Hoe vertel je binnen jouw werksetting wat de IMH-visie is in gewone woorden? Hoe kun je de visie integreren in jouw werk of binnen jouw organisatie? Wat is jouw Port of Entry en welke tegenoverdracht kun je als professional verwachten?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum 
 • Geenen, G. & Corveleyn, J. Helpende handen (2015). Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. ISBN 9789401434560
 

 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2328 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl