Start op:

Kosten: € 2.225

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt mogelijk online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

IMH module 1: Visie en vaardigheden gericht op ouder-kindrelatie in context  (IM2311)

Onderdeel van de opleidingen IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is de start en verplicht onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist. De module is ook los te volgen.
 

Feiten

 • Omvang: 8 donderdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 14 en 21 september, 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2023 en 11 januari 2024
 • Locatie: Utrecht of online
 • Docenten: drs. Saskia BakkerMijke Lambregtse-van den BergMonika Nijkerk-HirscherJojanneke Oomendrs. Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docenten

 • Kosten: € 2.225
 • Cursuscode: IM2311

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, NIP, NVO, NVRG, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze module is onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-consulent-lid (nieuw), IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-consulent
 • het diploma IMH-specialist
In de opleiding tot IMH-consulent of IMH-specialist ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap, de ontwikkeling van het kind en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je volgt eerst module 1; daarna kun je in je eigen tempo de route IMH-consulent of IMH-specialist volgen. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Het is eventueel mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider. Als je hiervoor in aanmerking komt, mag je instromen in module 2 nadat je een vervangende opdracht en een selectiegesprek met een van de hoofdopleiders met goed gevolg hebt afgerond. 

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.
 

Klassikale of online lessen

Mocht er tijdens de lesdagen een lockdown zijn of 1,5 meter afstand gehouden moeten worden, dan vinden de lessen online plaats. In alle andere gevallen organiseren we de lessen klassikaal en rekenen we op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Na het volgen van deze module:

 • heb je inzicht in de Infant Mental Health visie
 • heb je kennis gemaakt met verschillende theoretische modellen en concepten
 • heb je inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind binnen de context waarin het opgroeit
 • heb je kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap
 • heb je kennis over prenatale gehechtheid, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie
 • heb je kennisgemaakt met de toepassing van de verschillende modellen en concepten van de Infant Mental Health visie
 • heb je aan de hand van fragmenten gezien en geleerd de ouder-kindrelatie te observeren
 • heb je gespreksvaardigheden geoefend om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden
 • kun je gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn)
 • zijn jouw signaleringsvaardigheden versterkt
 • kun je een betere inschatting maken van complexiteit en veiligheid
 • heb je inzicht in het toepassen van de stappen bij het organiseren en bepalen van zorg

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde doelgroepen is de opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld: Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Wijkverpleegkundige, Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang, Pedagoog, Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Neonatoloog, Consultatiebureau-arts, Verloskundige en Gynaecoloog.

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Inhoud

De volgende modellen en concepten worden besproken/aangestipt:

 • (Aankomend) ouderschap, periode zwangerschap, start ouder-kindrelatie
 • Transactioneel ontwikkelingsmodel
 • Belang van context en wisselwerking bij ouder-kindrelatie (zeer jonge kind)
 • Basisneuropsychologie; de invloed van stress en trauma
 • Risico- en beschermende factoren (veerkracht)
 • Risico- en beschermende factoren vanuit cultuursensitief perspectief
 • Regulatieprocessen
 • Dimensie veilig/gezonde en onveilig/verstoorde ontwikkeling
 • (prenatale) gehechtheid
 • Verbindingen tussen gehechtheid, affectregulatie en mentaliseren
 • Integratie Soma en Psyche
De volgende vaardigheden komen aan bod:
 • Oefenen met modellen en concepten
 • Observatie ouder-kindrelatie
 • Oefenen met setting: op de grond; met poppen en/of spel
 • Vaardigheden om de ouder-kindrelatie te beïnvloeden (Redefinition, Remediation en Reeducation)
 • Gesprekstechnieken als de ouder-kindrelatie de 'cliënt' is
 • Herkennen en signaleren: observatiematerialen
 • Indicatie en behandelplanning: Triagemodel en Stroomdiagram

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 kwartaaltermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C., & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum

Lambregtse-van den Berg, M., Van Kamp, I., Wennink, H. (2015). Handboek Psychiatrie en zwangerschap. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij

Meijer, Y. (2018) Kiekboem! Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld. ISBN 9789088508356

VKJP - Tijdschrift Kinder en jeugdpsychotherapie (2018). Themanummer Infant Mental Health. Utrecht

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Saskia BakkerMijke Lambregtse-van den BergMonika Nijkerk-HirscherJojanneke Oomendrs. Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2311 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl