Start op:

Kosten: € 1.095

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt deels online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Vervolgcursus EMDR bij volwassenen  (B2383)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Dit is het vervolg op de basiscursus EMDR. In deze verdiepingscursus leer je EMDR toepassen in complexe situaties en oefen je met de toepassing ervan bij verschillende soorten klachten. Met die kennis en vaardigheden ben je in staat EMDR breed in te zetten en moeizaam verlopende behandelingen vlot te trekken.
 

Feiten

 • Omvang: 3 donderdagen en 1 vrijdag van 9.30 -17.00 uur (eerste lesdag tot 19.30 uur, dag 3 en 4 online)
 • Datums: 26 en 27 januari, 23 maart en 13 april 2023
 • Locatie: Utrecht en online
 • Docent: drs. Tilly Koolstra
 • Docent

 • Kosten: € 1.095
 • Cursuscode: B2383

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Orthopedagoog, Gedragstherapeut en Psychiater

Je hebt een afgeronde erkende basisopleiding EMDR, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Je past EMDR regelmatig toe en kunt goed uit de voeten met het EMDR standaardprotocol. Je dient daarom op de eerste dag een afgetekend supervisieformulier te overhandigen. Zie de website van de Vereniging EMDR Nederland voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NtVP, NVvP, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je de volledige cursustijd (100%) aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Tijdens de basisopleiding EMDR heb je kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden, waaronder complexe PTSS. Het EMDR-model kent twee manieren van conceptualiseren: het zogeheten ‘Linksom-model’ voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis, zoals angst en stemmingsklachten, en het ‘Rechtsom-model’ wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als gevolg van disfunctionele opvattingen. Tijdens de opleiding maak je je deze methodes eigen, zodat je ze kunt inpassen in je eigen behandelplan. Daarnaast bevat het programma het gebruik van 'cognitive interweaves' tijdens een EMDR behandeling en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI). Deze vervolgopleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner en erkend door EMDR Europe.

Online lessen

Deze uitvoering vindt deels klassikaal plaats en deels online, meestal via Zoom. Ook in de online lessen is veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • Je krijgt inzicht in en kennis over psychopathologie in termen van beschadigende gebeurtenissen.
 • Op grond van dit inzicht kom je tot een casusconceptualisatie volgens de zogeheten ‘Linksom-Rechtsom’-werkwijze.
 • Je hebt oog voor de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR.
 • Je kunt moeizaam lopende behandelingen vlottrekken.

Doelgroep

Je hebt een afgeronde erkende basisopleiding EMDR, inclusief afgeronde competentiegestuurde supervisie. Je past EMDR regelmatig toe en kunt goed uit de voeten met het EMDR standaardprotocol. Je dient daarom op de eerste dag een afgetekend supervisieformulier te overhandigen. Zie de website van de Vereniging EMDR Nederland voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname en de opleiding tot EMDR practitioner en voor een lijst met supervisoren.

OG’ers BIG die werken met volwassenen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De cursus komt niet in aanmerking voor NIP/NVO accreditatie omdat de cursus gericht is op volwassen cliënten.

Inhoud

De eerste twee lesdagen vinden opeenvolgend plaats. De opbouw is gelijk aan de basisopleiding: korte theoretische inleidingen, videodemonstraties, instructies van de werkwijze en oefeningen. Op deze dagen worden de werkwijzen ‘Linksom’ en ‘Rechtom’ uit het EMDR praktijkboek behandeld. De ochtend van de derde dag wordt in zijn geheel besteed aan (de behandeling met EMDR bij) CPTSS. Tijdens de derde en vierde dag is er ruimte voor het herhalen van de stof en stil te staan bij vragen naar aanleiding van jouw ervaringen.  Met name wordt aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) videofragmenten.

Toetsen

Op de eerste lesdag wordt er individueel, schriftelijk getoetst. Op dag 3 en 4 moet je beeldmateriaal kunnen laten zien.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je de volledige cursustijd (100%) aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Literatuur & Benodigdheden

 • Broeke, E. ten, et al. (4e ed. 2022). Praktijkboek EMDR Deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Amsterdam: Pearson. ISBN: 9789043039161   Voor aanvang dien je hoofdstukken 1 t/m 9 te hebben voorbereid.
 • Tevens dien je op de hoogte te zijn van de inhoud van Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2003: 6e druk 2013). Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam. ISBN 9789026522574. Of De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (2018, 7e druk). Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam. ISBN: 9789043036474

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Tilly Koolstra
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2383 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl