Start op:

 • 15 mei 2023

Kosten: € 615

Mogelijk t/m 10 april 2023, tenzij eerder vol

Congres Lichaamsgericht werken bij trauma met focus op Sensorimotor Psychotherapy  (C2301)

Met Sensorimotor Psychotherapy kun je aan je traumabehandeling ook de fysiologische connectie met het trauma toevoegen, als aanvulling op benadering vanuit emotie, cognitie en gedrag. Zo reguleer je het zenuwstelsel en fight-flight-freeze reacties. Tony Buckley, Anneke Vinke en andere gecertificeerde experts leren je op dit 2-daagse congres de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy, verdieping in combinatie met EMDR, regulatievaardigheden, werken in groepen of toepassing bij kinderen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 maandag en 1 dinsdag van 9.30 - 17.15 uur
 • Datums: 15 en 16 mei 2023
 • Locatie: Figi, Zeist
 • Sprekers: Berrith AugustusTony Buckleydrs. Jan de VriesGerrie Doumadrs. Milka van Estdr. Hanneke KalisvaartMirjam Plompdr. Anneke Vinke
 • Sprekers

 • Kosten: € 615
 • Cursuscode: C2301

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Jeugdarts en Psychotraumatherapeut

Ook psychomotorisch therapeuten en psychosomatische therapeuten (aangesloten bij SOLKNet) zijn van harte welkom.
Heb je een hbo-opleiding gevolgd en veel ervaring in het werken met getraumatiseerde cliënten, dan vragen we je om informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe te sturen zodat we kunnen inschatten
 of je je kunt inschrijven.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NVO, NVP, NVvP, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Inhoud

Onderzoek toont aan dat trauma en ervaringen in de vroegkinderlijke hechting worden opgeslagen in het lichaam. Kennis van en aandacht voor lichamelijke signalen zoals houdingen, gebaren, bewegingen en spreekstijl verrijken je diagnostiek en behandeling.

Sensorimotor Psychotherapy is een goede aanvulling op de benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Je voegt een extra laag toe, namelijk de fysiologische connectie met het trauma, die o.a. leidt tot fight-flight-freeze reacties. Deze benadering is uitstekend te gebruiken als aanvulling op andere behandelvormen, zoals EMDR.

Het tweedaagse programma bestaat uit lezingen en ervaringsgerichte werksessies met de focus op sensorimotor psychotherapy. De sprekers zijn experts die gecertificeerd zijn in Sensorimotor Psychotherapy zoals Tony Buckley en Anneke Vinke.  Tony verzorgt zijn onderdelen in het Engels. De rest van het programma is in het Nederlands.

De eerste dag kent een plenair karakter. Je leert de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy en verrijkt je kennis met (interactieve) lezingen over diverse onderwerpen zoals:

 • Neurobiologie
 • Gehechtheid
 • Trauma
 • Polyvagaaltheorie

De tweede dag staat in het teken van een ervaringsgerichte sessie door Tony Buckley over de basisbeginselen van SP en daarna ervaringsgerichte keuzesessies met keuze uit verdieping op het gebied van de combinatie met EMDR, regulatievaardigheden, werken met groepen of de toepassing bij kinderen en jongeren.

Wat leer je?

 • Je leert hoe fysieke processen en patronen een rol spelen in het ontstaan voor gehechtheidsrelaties en wat dit betekent voor therapeutische interventies
 • Je leert hoe de polyvagaaltheorie en neuroceptie lichaamsgericht kunnen worden toegepast binnen behandeling
 • Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van body tracking en het signaleren van trauma in en via het lichaam
 • Je leert hoe een goede lichaamsgerichte blik je diagnostiek en behandeling verrijkt
 • Je leert wat de basiselementen zijn voor Sensorimotor Psychotherapy
 • Je krijgt tips en trics voor goede zelfzorg en het voorkomen van somatische overdracht, compassiemoeheid en burn-out

Afhankelijk van de gekozen workshops leer je aanvullend:

 • Hoe je de basisprincipes van Sensorimotor Psychotherapy integreert in je therapeutische attitude
 • De basistechnieken vanuit Sensorimotor Psychotherapy
 • De belangrijke verschillen tussen Sensorimotor Psychotherapy en EMDR en welke behandeling wanneer de voorkeur heeft
 • Indien je al opgeleid bent in Sensorimotor Psychotherapy hoe je dit kunt inzetten binnen het EMDR-protocol
 • Met kinderen en hun ouders de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen
 • Op een speelse manier met kinderen en ouders werken met gehechtheid, trauma en het lichaam
 • De kracht van groepen in het toepassen van Sensorimotor Psychotherapy om verandering in het dagelijks leven van cliënten te bewerkstelligen

We kunnen je niet in twee dagen opleiden tot Sensorimotor Psychotherapist. Wel mag je rekenen op een verdieping van je kennis over trauma, neurobiologie en gehechtheid en lichaamsgericht werken en vaardigheden die je direct kunt toepassen bij cliënten.

Ervaringsgerichte sessies

Op de tweede dag besteden we aandacht aan het opdoen van ervaring. Plenair is er aandacht voor de basic foundations van Sensorimotor Psychotherapy.

Basic foundations Sensorimotor Psychotherapy

Sensorimotor Psychotherapy baseert zich op een aantal fundamentele principes die doorwerken in alle aspecten van de therapie. In dit plenaire deel worden deze basisprincipes uitgediept en vervolgens staan we stil bij de toepassing. Zowel de attitude als basale lichaamsgerichte technieken zullen aan bod komen, waarbij de wijsheid van het lichaam centraal staat.

Na deze brede ervaringsgerichte sessie kan je kiezen voor een specifieke onderwerp. Je hebt keuze uit 4 sessies. Voor iedere groep geldt een maximum, vol is vol:

In deze sessie leer je manieren om Sensorimotor psychotherapie voor zowel een individu als voor een groep in te zetten en hoe je dit ook in de praktijk kan combineren. Dit is een sessie waarbij je echt zelf aan de slag gaat en samen met de andere deelnemers ervaringen opdoet.

Sensorimotor psychotherapie kan op verschillende manieren gebruikt worden binnen groepstherapie, de groep kan hierbij als spiegel fungeren of als deel van de ervaring zelf. Patiënten kunnen bijvoorbeeld tijdens de oefeningen aan den lijve ervaren op welke manier ze in contact staan met zichzelf en elkaar.
Daarnaast kan onderzochtworden hoe overlevingsstrategieën en( gedrags)patronen zich in het lijf ontwikkeld hebben en nog steeds voelbaar zijn.
In de groep kunnen deze oude patronen omgebogen worden, beweging worden verkregen daar waar verstarring is ontstaan of nieuwe bewegingen ontdekt worden. Dit met als doel om verandering in het dagelijks leven te verkrijgen.

Leerpunten
Binnen de workshop kan de deelnemer zelf de kracht van een groep en het sensorimotorisch werken ervaren. 
Je gaat zelf aan de slag en werkt aan je zelf en de groep.

Hanneke Kalisvaart is expert op het gebied van het toepassen en trainen van Sensorimotor Psychotherapy. SP kan goed gebruikt worden voor regulatie.

Leerpunten
In deze ervaringsgerichte sessie leer je van Hanneke Kalisvaart verschillende regulatievaardigheden behulp van lichaamsgerichte interventies. Je kan deze direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Deze sessie gaat over contact en vertrouwen door lichaamsgerichte interventies in de ouder-kind setting.

In deze sessie gaan we theoretisch en praktisch aan de slag met lichaamsgerichte interventies in ouder-kind behandeling van trauma en gehechtheid. Naast aandacht voor het levensverhaal, is er aandacht voor de manier waarop dit verhaal zich manifesteert in het lichaam en bewegingspatroon van kind en ouder.  Allereerst wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn, aan het nieuwsgierig zijn naar het lijf. Daarna ontdekken cliënten en therapeut op aandachtige wijze samen wat het lijf te vertellen heeft en hoe dit past in het levensverhaal van een kind/jongere. 

Leerdoelen
Na afloop zijn de deelnemers in staat om lichamelijke signalen te zien, contact te maken met het lichaam, te werken in aandacht met kinderen en hun ouders en de lichamelijke signalen naar het expliciete bewustzijn te brengen. Er wordt geoefend met speelse manieren om te werken met gehechtheid, trauma en het lichaam. Daarbij staat de verbinding met het levensverhaal centraal. 

EMDR is een effectieve behandeling bij trauma, angsten en toenemend diverse andere klachten. SP richt zich o.a. op trauma en klachten samenhangend met ervaringen uit de ontwikkeling. Fysiek opgeslagen reacties en patronen worden hierbij verkent en bewerkt.  In deze workshop staan we stil bij de verschillen tussen EMDR en SP, wanneer je EMDR doet of SP en hoe SP EMDR kan aanvullen en versterken. 
 
Leerpunten

 • je leert enkele belangrijke verschillen tussen EMDR en SP
 • je maakt kennis met overwegingen wanneer EMDR en wanneer SP een voorkeursbehandeling is
 • indien je SP kan toepassen krijg je suggesties hoe je dit kan inzetten binnen het EMDR  protocol.

Overnachting

Wil je een overnachting boeken? Speciaal voor deelnemers van dit congres heeft Hotel Figi een kortingsactie: 10% korting met kortingscode RINOGroepSP. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Reserveer je hotelkamer bij FIGI via www.figi.nl en vul de kortingscode in bij je boeking. Reserveren gaat op basis van beschikbaarheid.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Jeugdarts
 • Psychotraumatherapeut
Ook psychomotorisch therapeuten en psychosomatische therapeuten (aangesloten bij SOLKNet) zijn van harte welkom.
Heb je een hbo-opleiding gevolgd en veel ervaring in het werken met getraumatiseerde cliënten, dan vragen we je om informatie over je werkervaring en (aanvullende) opleiding aan ons toe te sturen zodat we kunnen inschatten
 of je je kunt inschrijven.

Certificaat

 • Sprekers: Berrith AugustusTony Buckleydrs. Jan de VriesGerrie Doumadrs. Milka van Estdr. Hanneke KalisvaartMirjam Plompdr. Anneke Vinke
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2301 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou