Start op:

Kosten: € 810

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Basiscursus begeleiden van mensen met autisme  (A2309)

Hoe begeleid je iemand met een autismespectrumstoornis (ASS)? In deze cursus leer je kijken naar de wereld door de ogen van je cliënten. Je ontdekt hoe je hun omgeving aanpast aan hun behoeften en oefent met het toepassen van die kennis in je eigen werkpraktijk. Met die vaardigheden bouw je een relatie op met je cliënt waarin die zich veilig en begrepen voelt.
 

Feiten

 • Omvang: 3 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 14 en 28 maart en 25 april 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Berna Schipper
 • Docent

 • Kosten: € 810
 • Cursuscode: A2309

Voor wie

 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Activiteitenbegeleider
Lees de volledige doelgroepinformatie
Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker, Vaktherapeut, Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Activiteitenbegeleider

Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliënten met autisme.

De focus ligt op het begeleiden/behandelen van mensen met autisme. Indien je graag vanuit persoonlijke behoefte kennis wilt vergaren, dan is deze cursus minder geschikt.

Accreditaties

Accreditatie: Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. De eerste lesdag mag niet gemist worden.

Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het nodig dat de omgeving aangepast wordt aan hun bijzondere behoeften. Deze aanpassingen worden vooral gerealiseerd door de mensen die de persoon met ASS direct begeleiden. De begeleid(st)er kijkt mee door de ogen van de cliënt, ziet waar situaties onoverzichtelijk, onvoorspelbaar of te moeilijk zijn voor de cliënt. Op basis van de relatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen en respect voor de cliënt, zal de begeleider voor en zo mogelijk met de cliënt, structuur aanbrengen in tijd, plaats, bezigheden. De begeleider zal de directe omgang en de communicatie zo afstemmen op de cliënt, dat deze zich begrepen en veilig kan voelen. De begeleider zal respectvol omgaan met het herhaalgedrag in denken en doen van de cliënt en het gedrag kunnen stoppen of ombuigen, als dit voor de cliënt of de mensen in de directe omgeving schadelijk of storend is. De begeleider zal ten slotte bij probleemgedrag een bijdrage leveren aan de analyse van het probleemgedrag en de interventies uitvoeren om het probleemgedrag te verminderen.

Het begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vraagt specifieke competenties op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Om jezelf hierin te ontwikkelen is kennis van autisme noodzakelijk. Deze cursus start dan ook met een inleiding over wat autisme is, de nieuwste inzichten en de DSM-5. Daaraan gerelateerd komen de belangrijkste competenties voor het begeleiden van mensen met ASS aan de orde.

Een voorgaande deelnemer over deze cursus:
‘Heldere presentatie van de docent met een goede, afwisselende invulling. Vlot tempo en goed te volgen, het is zeer praktijkgericht.’

Wat leer je?

 • Je hebt algemene kennis van de autismespectrumstoornis 
 • Je herkent beperkingen in:
 1. het contact en de communicatie
 2. de prikkel- en informatieverwerking
 3. het omgaan met veranderingen
 4. de ontwikkeling van de cliënt en sluit daarbij aan in de begeleiding
 • Je hebt inzicht in het ontstaan en herkennen van pre-occupaties/herhaalgedrag en begeleidt de cliënt daarbij.
 • Je hebt inzicht in het ontstaan en het herkennen van de meest voorkomende comorbide problematiek
 • Je heb inzicht in het ontstaan en herkennen van probleemgedrag en bent in staat  gedragsprogramma's uit te voeren om probleemgedrag te verminderen.

Doelgroep

Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliënten met autisme.

De focus ligt op het begeleiden/behandelen van mensen met autisme. Indien je graag vanuit persoonlijke behoefte kennis wilt vergaren, dan is deze cursus minder geschikt.

Inhoud

Wat is autisme?

 • Presentatie: theoretische inleiding over autisme (o.a. het ontstaan, neurobiologische kenmerken, uitingsvormen bij diverse doelgroepen, DSM 5, diagnostiek)
 • Oefenen in het herkennen van kenmerken aan de hand van casussen in de eigen praktijk
 • Theorie en oefening betreffende cognitieve stijlkenmerken
Communicatie
 • Problemen en onvermogen in het contact en de communicatie
 • Handvatten voor het contact en de communicatie
 • Het aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag
Structuur
 • Problemen met informatie- en prikkelverwerking en begrijpen van situaties
 • Handvatten voor het aanbieden van structuur
 • Aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag
Herhaalgedrag
 • Herkennen van herhaalgedrag, preoccupaties en weerstand tegen verandering
 • Handvatten voor omgaan met herhaalgedrag
 • Aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag
Omgaan met probleemgedrag
 • Het analyseren van probleemgedrag
 • Het aanbrengen veranderen in de situatie en in de gevolgen
 • Enkele gedragstherapeutische principes
Werkwijze
Uitgangspunt is leren op grond van ervaring. De ervaring kan geboden worden door reflectie op eigen ervaring, een casus of een rollenspel. Bij ieder onderwerp wordt eerst het probleem van de persoon met autisme verkend, vervolgens wordt onderzocht hoe de hulpverlener daarmee om kan/moet gaan (het methodische aspect, de handvatten). Tenslotte wordt aandacht besteed aan wat dit voor de eigen houding van de hulpverlener betekent. 
Een wezenlijk onderdeel van de cursus is het oefenen in de praktijk met een bepaalde vaardigheid of houdingsaspect. Je krijgt daartoe in totaal drie praktijkopdrachten, die steeds in de les worden besproken.

Toetsen

Je maakt praktijkopdrachten. De studiebelasting hiervoor is circa 5 uur.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. De eerste lesdag mag niet gemist worden.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Roeyers, H. (2018). Autismespectrumstoornis, alles op een rijtje (1e druk). België: Uitgeverij Acco. ISBN: 9789463447058
 • De Bruin, C. (2009). Geef me de vijf (14e druk). Graviant Educatieve. ISBN: 9789075129649

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Berna Schipper
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2309 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl