Datum:

Kosten: Gratis

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Praktijkopleidersmiddag  (POM22)

Donderdag 6 oktober 2022

Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe kies je de juiste opleidingskandidaat? Hoe kunnen postmasteropleidingen bijdragen aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!
 

Feiten

 • Omvang: donderdag 6 oktober 2022 van 13.00 - 17.00 uur
 • Datum: 6 oktober 2022
 • Locatie: Oudenoord 6, Utrecht
 • Sprekers: drs. Marit Biermandr. Anton Hafkenscheiddr. Muriel Hagenaarsdrs. Erik Jongmandrs. Sacha Lamersdrs. Bert van Luyndr. Barbara Montagnedr. Matthijs Noordzijdr. Annette van SchagenJan van Deldendrs. Annika Verhagedr. Anneke Vinke
 • Sprekers

 • Kosten: Gratis
 • Cursuscode: POM22

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Klinisch neuropsycholoog BIG

P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt

Lees meer over de accreditaties

Programma

 

13.00 uur Welkom en introductie
  Dr. Hedda van ‘t Land, bestuurder RINO Groep  
13.05 uur Verrassende RINO Talk
   
13.30 uur  Eerste ronde keuzeworkshops
14.45 uur  Pauze
  Meet-up: netwerkbijeenkomsten
15.15 uur  Tweede ronde keuzeworkshops
16.30 uur  Afsluiting & borrel
   
   

Bekijk het POM 2021 terugblikmagazine.

Voorafgaand aan de praktijkopleidersmiddag:
10.00 - 11.30 uur   Opleidingscommissie GZ Utrecht, Leiden/Rotterdam. Inschrijven


 

Workshops:

Het goed selecteren van opleidingskandidaten is een zeer belangrijke basis voor een geslaagd opleidingstraject. Hoe doe je dat (juist niet)?
 
Waarom zouden we jou moeten kiezen? Wat maakt dat jij de geschikte kandidaat bent? Wat zou je doen in de situatie dat…  Dit zijn willekeurige voorbeelden van gebruikelijke interviewvragen die onherroepelijk leiden tot slimme en sociaal wenselijke antwoorden, die bovendien weinig of niets zeggen over wat de kandidaat in werkelijkheid voor gedrag zal laten zien.
 
Tijdens deze workshop neemt Jan van Delden je mee in de valkuilen en nadelen van het ‘klassieke’ interview, waarvan de voorspellende waarde tekort schiet. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij het alternatief: de vragen die wél leiden tot een helder en betrouwbaar antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie c.q. het opleidingstraject. Een fascinerende workshop waarin je in korte tijd de methodiek leert én oppakt.
 
Let op. Deze workshop wordt gegeven in een kleine groep, zodat deelnemers zelf met deze methodiek ervaring opdoen. De workshop bestaat uit 2 delen. Kies je voor deze workshop, dan kun je verder geen andere workshop meer volgen.
 
Workshopdocent
Dhr. Jan van Delden is een ervaren trainer op het gebied van werving en selectie. Hij is werkzaam geweest bij LTP, bureau voor personeelsselectie, loopbaanbegeleiding en training. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er eventueel een tweede trainer ingezet.

Hoe leiden we de professional van de toekomst op? Hoe kunnen we in de huidige tijd, waarin het vak en de context waarbinnen we ons vak uitoefenen volop in ontwikkeling zijn, de opleidingen optimaal vormgeven? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens de interactieve workshop onder leiding van Marit Bierman en Sacha Lamers.
 
Thema’s als het programma APV, de nieuwe beroepsstructuur, het zorgprestatiemodel, de enorme druk op onze sector (wachtlijsten, bezuinigingen, personeelstekorten) passeren eveneens de revue, waarbij een concrete vertaling wordt gemaakt naar de dagelijkse praktijk van het opleiden.
 
Hoe zorgen je er als opleider voor dat het vak centraal blijft staan en dat we professionals afleveren waar de samenleving op zit te wachten? Wat is de rol van wetenschap, hoe geven we innovatie vorm? Waar loop je als opleider in de dagelijkse praktijk tegenaan, en hoe gaan anderen daarmee om? Wat zijn voorbeelden van best practices?
 
Deel je ervaringen en laat je inspireren!
 
Workshopdocenten
Drs. Marit Bierman is klinisch neuropsycholoog, P-Opleider bij GGZ Centraal en docent in diverse opleidingen.
 
Drs. Sacha Lamers is manager opleidingen en innovatie bij de RINO-groep. 

De ggz in Nederland behoort de beste van de wereld. Toch bevindt de Nederlandse ggz zich in een diepe crisis: de ggz dreigt maatschappelijk onbetaalbaar te worden, de effectiviteit neemt niet merkbaar toe en de toegankelijkheid voor degenen die professionele psychische hulp het hardst nodig hebben is dramatisch gedaald. Veel ggz-professionals voelen zich onmachtig om het tij te keren, en van beleidsmaatregelen op bestuurlijk niveau komt weinig terecht.
 
De postmasteropleidingen in de ggz proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het klinische werkveld. Dat is terecht als het werkveld zelf goed functioneert, maar minder vanzelfsprekend nu de klinische praktijk zelf in een crisis verkeert. Opleidelingen hebben vaak een onbevangen blik op hoe de crisis in de ggz zich concreet vertaalt op de werkvloer. Zij delen hun ervaringen met docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders, supervisoren en leertherapeuten, die (los van hun eigen ervaringen als senior-behandelaar) zelf een steeds beter beeld kunnen vormen met wat er mis is en beter kan: in het werkveld, maar ook in de opleidingen zelf.
 
In deze workshop focus je, onder begeleiding van dr. Anton Hafkenscheid, op de bijdrage die de opleidingen en de opleiders kunnen leveren aan verbeteringen in de ggz. Deelnemers van deze workshop worden van harte uitgenodigd om zich te laten horen. Debat is welkom. 
 
Workshopdocent
Dr. Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog/ psychotherapeut verbonden aan het Sinaï Centrum. Daarnaast is hij o.a. docent bij de RINO Groep, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven. Anton heeft jarenlang geëxperimenteerd met monitorinstrumenten voor systematische zelfreflectie en is tevens veelgevraagd spreker over de betekenis van de therapeutische relatie.

Meer mensen die toegang krijgen tot zorg die betaalbaar blijft. Deze kans en noodzaak wordt door velen genoemd in de discussie en ontwikkelingen rond innovatie in de ggz. Aan de andere kant zijn er professionals die twijfels en zorgen hebben over de groeiende rol van technologie in dit proces: ‘Wat zijn de mogelijk schadelijke effecten voor de therapeutische relatie en hoe zit het nou echt met de duurzaamheid van technologie?’
 
Waarom en hoe innoveren we in de ggz op een zinvolle en duurzame manier?
 
Om een antwoord op deze vraag te vinden, starten we in deze workshop vanuit compassie; compassie als een proces met herkenbare elementen voor een zorgprofessional.

 1. Hoe erken je de problemen van iemand anders?
 2. Hoe blijf je bij hele moeilijke problemen of heel schadelijk gedrag medemenselijkheid voorop stellen?
 3. Hoe voel en/of toon je empathie?
 4. Hoe ga je als professional om met je eigen sterke emoties en gedachten?
 5. En welke acties doe je wanneer? Wanneer luister je vooral? Wanneer maak je contact met kwetsbaarheid? Wanneer werk je samen aan het versterken van iemand zijn kwaliteiten?
Compassievolle innovatie gaat over de manier waarop we op innovatieve wijze deze elementen van compassie kunnen faciliteren.
 
Je maakt kennis met verschillende innovatieve concepten en prototypes. In actieve werkvormen onderzoeken we samen deze concepten, die meestal niet alleen een ‘scherm-oplossing’ bieden, maar juist alle zintuigen van de mens willen aanspreken. Een voorbeeld is een innovatie waarmee cliënten beter alle aspecten van sociaal contact in hun dagelijks leven kunnen verkennen en kunnen ontdekken wat voor hun het meest waardevol is om aan te werken.
 
Workshopdocenten
Dr. Barbara Montagne werkt als klinisch psycholoog bij GGz Centraal. Zij is als boegbeeld transdiagnostiek en innovatie verbonden aan het Centrum voor Psychotherapie van GGzCentraal. Zij is verantwoordelijk voor het diagnostisch proces en het opzetten van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen het CvP. Daarnaast is Barbara hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen en richt zij zich op het op de kaart zetten van innovatie GGz Centraal breed. Zij is gedreven om experimenteren, leren en innoveren een plek binnen de zorg te geven.

Dr. Matthijs Noordzij onderzoekt, ontwerpt en geef les over compassievolle technologie op de Universiteit Twente.  Hij heeft specifieke expertise op het gebied van draagbare, fysiologische metingen (met wearables) en hoe de data van deze metingen samenhangt met gevoelens en gedachten van mensen. Samen met ontwerpers, technici en zorgprofessionals onderzoekt en ontwerpt hij nieuwe innovaties die compassievolle (zelf) zorg versterken.

Slapen is een eerste levensbehoefte, net als ademen en eten. Tijdens de slaap vinden er vele processen plaats die zorgen voor herstel en groei. Wanneer de slaap verstoord is, lijdt dat tot allerlei klachten, zowel lichamelijk als psychisch disfunctioneren, o.a. door een verstoorde stressregulatie. Slaapproblemen zijn hoog gecorreleerd met angst en depressie. En 10% van de Nederlanders heeft last van slapeloosheid, met een verminderd welbevinden en lagere kwaliteit van leven tot gevolg.
 
Gek genoeg komt de slaap en zijn problemen nauwelijks aan bod in onderwijs voor psychologen over diagnostiek en behandeling van psychisch lijden, terwijl slaap-waakstoornissen staan beschreven in de DSM-5 en juist psychologische behandelingen van de meest voorkomende slaapstoornissen de meeste evidentie hebben.
 
Tijdens deze workshop geeft dr. Annette van Schagen je een spoedcursus over slaap, de samenhang met psychopathologie, diagnostiek en interventies, zodat slaap in de behandelkamer niet langer een ver-van-je-bed-show is.
 
Workshopdocent
Dr. Annette van Schagen is werkzaam als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij ARQ Centrum’45, het landelijke centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten ten gevolge van oorlog of beroepsgerelateerd geweld. Daarnaast is zij praktijkopleider van psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog en supervisor wetenschappelijk onderzoek voor de GIOS. Ze is als senior onderzoeker en therapeut betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van psychedelica bij psychotherapie voor PTSS. Ze is plaatsvervangend hoofdopleider voor de KP-opleiding bij de RINO Groep in Utrecht. In 2016 promoveerde Annette van Schagen aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de prevalentie en behandeling van nachtmerries in de specialistische ggz. Sindsdien heeft zij zich gespecialiseerd in de rol van slaap en slaapproblemen bij psychische stoornissen, met name bij PTSS.

Aanleidingen die ervoor zorgen dat iemand over gaat tot suïcide zijn erg verschillend. Het kunnen grote trauma’s zijn of verschillende, persoonlijke gebeurtenissen die niet verwerkt zijn. Dit kan ervoor zorgen dat het zelfbeeld van mensen erg negatief is. Wanneer een tegenslag zich voordoet, bijvoorbeeld een contract dat niet wordt verlengd, zien mensen dat als een bevestiging van hun ingeslepen zelfbeeld. ‘Zie je wel, hier zitten ze ook niet op me te wachten.’
 
In deze workshop behandelt drs. Bert van Luyn aan de hand van veel praktijkvoorbeelden de dynamiek van chronische suïcidaliteit: Wat kenmerkt chronisch suïcidale patiënten? Wat is hun suïcidale motivatie en suïcidale intentie? Waarin verschilt de behandeling van chronische suïcidaliteit van de aanpak van acute suïcidaliteit? En wanneer moeten we alert zijn op acute oplevingen van chronische suïcidaliteit?
 
Workshopdocent
Drs. Bert van Luyn is als klinisch psycholoog/systeemtherapeut verantwoordelijk voor een deeltijdprogramma voor suïcidale patiënten. Wil je hem hier alvast over horen? Beluister de RINO Groep Podcast met Bert van Luyn over de behandeling van chronische suïcidaliteit, dat volgens hem ‘suïcide als troost’ is. Met Ad Kerkhof publiceerde hij: De behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ, BSL, 2016.

Jongeren met complexe problematiek krijgen vaak met wel 10-20 hulpverleners en therapeuten te maken. Cijfers over de jeugdzorg laten zien dat dit eerder regel is dan uitzondering. Waarom laten wij dit gebeuren?
 
Dit heeft enerzijds te maken met ernstige systeemfouten en schotten in de jeugdzorg. Anderzijds speelt ook de individuele hulpverlener hierin een rol. Je werkt in een kwetsbaar veld, waardoor het moeilijk kan zijn om een heftige tegenoverdracht te hanteren. Niet alleen van de jongeren zelf, maar ook van ouders, verwijzers, gemeenten et cetera. Toch is het je taak als hulpverlener om dit aan te gaan én vol te houden, juist omdat er bij zeker 80-90% van deze jongeren ook psychiatrische problematiek speelt.
 
Bij kinderen in de jeugd-ggz is de belangrijkste reden voor verwijzing: gedragsproblemen. Waarom zien wij deze jongeren, zeker jongens, als puber niet meer terug in de zorg? DGT, schematherapie, ACT en MBT lijken een (gedeeltelijk) antwoord te geven op het ‘rondpompen’ van deze jongeren.
In deze workshop neemt drs. Erik Jongman je mee in wat er gebeurt in de therapiekamer/afdeling, waardoor jongeren worden overgeplaatst. Hoe je dit kunt voorkomen en wat ervoor nodig is om als hulpverlener de behandeling vol te houden.
 
Workshopdocent
Drs. Erik Jongman is hoofddocent bij de KP-opleiding K&J van het blok Adolescentie en psychotherapeut Levvel en de Waag. Hij werkt al dertig jaar met de top-600 van forensisch psychiatrische jeugddelinquenten in Nederland. Onderwerpen als straatroof, overvallen en liquidaties komen in zijn dagelijkse werk meer dan eens voorbij. Wil je daar meer over horen, beluister dan ook de aflevering van de RINO Groep Podcast met Erik Jongman over werken met forensisch psychiatrische jeugddelinquenten

Evidence-based behandelingen zijn doorgaans stoornis-specifiek. Comorbiditeit is echter meer regel dan uitzondering. Bovendien is er steeds meer evidentie voor gemeenschappelijke factoren die ten grondslag liggen aan verschillende psychische stoornissen. De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht voor transdiagnostieke benaderingen.
 
In deze workshop bespreken Muriel Hagenaars en Annika Verhage internationale ontwikkelingen met betrekking tot deze nieuwe benaderingen, evenals de effectiviteit van een dergelijke aanpak. Ook gaan ze in op een klinische transdiagnostische toepassing, zoals die nu plaatsvindt bij het Centrum voor Psychotherapie van GGZ Centraal, waarbij er zowel stoornis-specifiek als transdiagnostisch behandeld gaat worden.
 
Workshopdocenten
Dr. Muriel Hagenaars is werkzaam op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek doet naar het ontstaan en de behandeling van angst-gerelateerde stoornissen. Ze is gespecialiseerd in imaginatie en automatisch freezing gedrag tijdens trauma. Daarnaast is ze werkzaam bij het Centrum voor Psychotherapie (GGZ-Centraal).
 
Drs. Annika Verhage is klinisch psycholoog en teamleider van de Zwaluw & Enk, Centrum voor Psychotherapie van GGZ Centraal. Binnen de Zwaluw & Enk wordt klinische en deeltijdbehandeling gegeven voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.
 

In deze workshop maak je kennis met Sensorimotor Psychotherapy® (SP), een lichaamsgerichte vorm van gesprekstherapie. Pat Ogden, de grondlegger van SP, stelt: ‘The body always leads us home’.
Wat dat betekent en hoe dat er in de praktijk van een (psycho)therapeutische behandeling uitziet, komt in deze workshop aan bod. SP is een lichaamsgerichte psychotherapie, die theoretisch verankerd is in de (affectieve) neurobiologie, gehechtheidstheorie en traumatheorie. Het lichaam is daarbij de eerste bron van informatie en eerste ingang voor interventie. In de klinische praktijk wordt SP ingezet voor het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen, complex trauma (dissociatieve stoornissen) en persoonlijkheidsproblematiek. Dikwijls samen met of in aansluiting op psychodynamisch, client-centered, cognitief georiënteerd werken. De opbouw van een sessie komt aan bod met daarin verschillende basisvaardigheden als embedded relational mindfulness, tracking van het lichaam en het contact leggen met wat het lichaam laat zien. Tevens is er ruimte om te oefenen met twee van deze fundamentele vaardigheden van Sensorimotor Psychotherapy®: tracking en contact statements.

Workshopdocent
Dr. Anneke Vinke is gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij promoveerde op een onderzoek naar interlandelijke adoptie en specialiseerde zich daarna in diagnostiek en behandeling van geadopteerden en pleegkinderen. Ze is werkzaam in haar eigen vrijgevestigde praktijk waar ze zowel kinderen als volwassenen behandelt. Tevens is ze docent bij de RINO Groep, bij CELEVT en gastmedewerker bij de Universiteit Leiden. Anneke verzorgt incompany trainingen op het gebied van adoptie, gehechtheid, trauma en pleegzorg. Ze is gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy® en de coördinator voor Sensorimotor Psychotherapy in Nederland. Daarnaast is ze familierechtelijk rapporteur bij het NIFP Midden Nederland en buitengewoon lid van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

BoPP West Nederland
BoPP Midden Nederland
Stichting PaON

Doelgroep

P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

Inhoud

Tijdens deze praktijkopleidersmiddag maak je kennis met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Wat speelt er zoal rond de P-opleidingen? Hoe kies je de juiste opleidingskandidaat? Hoe kunnen postmasteropleidingen bijdragen aan oplossingen voor actuele problemen in de ggz? Dat en meer tijdens deze inspirerende praktijkopleidersmiddag. Wees welkom!

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

 • Sprekers: drs. Marit Biermandr. Anton Hafkenscheiddr. Muriel Hagenaarsdrs. Erik Jongmandrs. Sacha Lamersdrs. Bert van Luyndr. Barbara Montagnedr. Matthijs Noordzijdr. Annette van SchagenJan van Deldendrs. Annika Verhagedr. Anneke Vinke
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: POM22 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou