Start op:

Kosten: € 4.395

incl. digitale literatuur en warme maaltijd, excl. boeken (ongeveer € 110)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 13 december 2022

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling proberen we extra datums te plannen.

Postmaster opleiding speltherapie: Spel als psychotherapeutische interventie  (SL23A)

Kinderen drukken zich het beste uit in hun spel. Zo kunnen zij hun gevoelens en (nare) ervaringen uitspelen, nieuw gedrag uitproberen, en een andere kijk op zichzelf en de gebeurtenissen om hen heen ontwikkelen. In deze opleiding Speltherapie (voorheen Spelpsychotherapie) maak je diepgaand kennis met spelpsychotherapeutische inzichten en technieken, en leer je ook de specifieke manier van kijken, denken en handelen toepassen die jou tot een vakkundige speltherapeut maakt.
 

Feiten

 • Omvang: 17 dinsdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 5 september, 19 september, 3 oktober, 31 oktober, 14 november en 28 november 2023

  Reservedagen: 4 juli en 12 december 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Linda KleinMechel Oortgijsdrs. Els van der Ploegdrs. Femke Versseput
 • Docenten

 • Kosten: € 4.395
 • Cursuscode: SL23A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Deze opleiding is bedoeld voor gedragswetenschappers die werken met kinderen tussen de 3 en 11 jaar, inclusief kinderen (en volwassenen) met een licht verstandelijke beperking.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Middels spel kun je kinderen helpen om op een andere manier met hun moeilijke situaties om te gaan, hun angsten te verminderen, hun gevoelens te leren verwoorden en trauma’s te verwerken. Hierdoor kan de vaak gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang komen. Bij dit proces heb je als behandelaar de ouders hard nodig. Daar wordt in deze opleiding dan ook ruim aandacht aan besteed.

Ook leer je hoe je als behandelaar een relatie opbouwt met een kind waarin hij of zij zich veilig voelt, de situatie volledig begrijpt en vanuit daar mogelijkheden vindt om met zijn of haar situatie en gevoelens om te gaan.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Je leert:

 • spel gebruiken in diagnostische processen
 • werken met spel in behandelingen bij kinderen met enkelvoudige en complexe problematiek
 • ouders actief te betrekken in het behandelproces van het kind

Deze cursus is géén opleiding tot het beroep psychotherapeut. Na het volgen van deze opleiding mag je de titel spelpsychotherapeut alleen voeren als je al een BIG-registratie als psychotherapeut hebt.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor gedragswetenschappers die werken met kinderen tussen de 3 en 11 jaar, inclusief kinderen (en volwassenen) met een licht verstandelijke beperking.

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • speltheorie
 • therapeutisch kader
 • speldiagnostiek
 • betekenisanalyse
 • indicatiestelling
 • speltechnieken
 • spelsoorten
 • interventies
 • afstemmen met ouders
 • spelgenogram
 • kort- versus langlopende trajecten
 • spel bij specifieke doelgroepen (trauma, hechting, kinderen met een beperking)
 • spel geïntegreerd met andere technieken
Opzet

Theorie en praktische oefening
Iedere klassikale lesdag staat een nieuw onderwerp centraal, waarbij theorie en praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De analyse van de betekenis van het spelmateriaal met de daarbij behorende interventies vormen de rode draad en komen iedere les terug. Dit betekent dat van jou wordt verwacht dat je gefilmde spelsessies kunt inbrengen; (verbatim) uitgewerkte vignetten is eventueel ook mogelijk.

Eigen spelervaring en intervisie
De opleiding heeft naast bovengenoemde onderwerpen (13 lesdagen), twee dagen ‘eigen spelervaring’ en twee intervisiedagen. De lesdagen met ‘eigen spelervaring’ vinden plaats in een instelling met spelkamer en one-way screen. Iedere deelnemer zal op een van de twee lesdagen zelf ervaren hoe het is om speltherapie te ondergaan.
Tijdens de intervisiedagen wordt in twee subgroepen gewerkt. Elke subgroep wordt begeleid door een docent. Iedere deelnemer brengt een eigen casus in, die in de subgroep grondig wordt besproken en daarna plenair wordt toegelicht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Groothoff, E., Jamin, H. & De Beer-Hoefnagels, E. (2009) Spel in psychotherapie: theorie, techniek en toepassing. Van Gorcum, Assen. ISBN 9-789023-245872. (Dit boek is tijdelijk niet beschikbaar, u wordt door ons geïnformeerd als het boek alsnog beschikbaar komt)
 • Gil, E. (2006). Helping abused and traumatized children, Integrating directive and nondirective approaches, New York, London. The Guilford Press. ISBN -10-1-59385-334-3.
 • Gil, E (2015) Play in family therapy second edition. New York: The Guilford Press. ISBN 9781462517695
 • Struik, A (2016) Slapende honden? Wakker maken! Pearson Assessment and Information.  ISBN 9789026522833  

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Linda KleinMechel Oortgijsdrs. Els van der Ploegdrs. Femke Versseput
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Folder (pdf)

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SL23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl