Start op:

Kosten: € 4.395

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)  (PH22A)

Als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ doe je alle vaardigheden op die je nodig hebt: van vraagverheldering, signalering en screening tot begeleiding en advisering. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de eerstelijns GGZ.
 

Feiten

 • Omvang: 6 intervisiebijeenkomsten* op maandag van 9.30 - 12.30 uur en 12 dinsdagen en 5 donderdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 6 september, 22 september, 6 oktober, 18 oktober, *31 oktober, 17 november, 1 december, 13 december, *19 december 2022, 10 januari, 24 januari, *6 februari, 14 februari, 2 maart, 14 maart, *20 maart, 4 april , 18 april, *24 april, 9 mei, 23 mei, *5 juni en 20 juni 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Martin KatGerard Lohuisdrs. Paul Rijndersdrs. Maret Zonnevelddr. Lyonne Zonneveld
 • Docenten

 • Kosten: € 4.395
 • Cursuscode: PH22A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, MWD, GGZ-agoog, Inservice B opgeleide verpleegkundige.

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de GGZ of in een aanverwante GGZ-sector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Wat doe je als POH-GGZ?

Als POH-GGZ kun je op een laagdrempelige manier van grote betekenis zijn in het leven van patiënten met psychische problemen die de huisartsenpraktijk bezoeken. Belangrijke taken van de praktijkondersteuner GGZ zijn probleemverheldering, screening, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan aan de hand van meetinstrumenten, het geven van psycho-educatie en het begeleiden of ondersteunen bij zelfmanagement zijn, net zoals het bieden van  kortdurende behandeling bij lichte tot matig ernstige psychische klachten. Daarnaast neemt preventie een duidelijke plaats in en wordt dit in een vroegtijdig stadium ingezet bij patiënten met beginnende klachten of bij hen die een verhoogd risico lopen om klachten te ontwikkelen. Terugval- en zorggerelateerde preventie, waarin zorgcoördinatie belangrijk is, behoort eveneens tot het takenpakket van de POH-GGZ.

De POH-GGZ houdt rekening met de leefomgeving, de behoeften en (on)mogelijkheden van de patiënt. Soms zal het nodig zijn om te overleggen met andere zorgverleners om de behandeling goed af te stemmen op de vraag van de patiënt. Consultatie van een psycholoog of psychiater behoort eveneens tot de mogelijkheden. Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychopathologie kan worden doorverwezen naar andere behandelaars in de GGZ voor diagnostiek en behandeling. Chronisch psychiatrische patiënten worden echter - na terugverwijzing uit de specialistische GGZ en onder bepaalde voorwaarden - steeds meer door de praktijkondersteuner GGZ zelf begeleid. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en het ondersteunende team in de huisartsenpraktijk en in de wijk. Taken worden helder op elkaar afgestemd, zodat gezamenlijk de beste zorg geboden kan worden.

Deze 20-daagse opleiding sluit aan op het nieuwe functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot praktijkondersteuner. Zo ontwikkel je jouw professionele rol in de zorgverlening en praktijkvoering van de POH-GGZ in de huisartsenzorg. Je ontwikkelt competenties op het gebied van vraagverheldering, signaleren en screenen. Begeleiding, behandeling en advisering staat daarbij centraal, uiteraard in relatie tot de diversiteit aan problematiek en doelgroepen waarmee de POH-GGZ in de praktijk te maken krijgt.

Doelgroep

Je hebt één van de volgende vooropleidingen afgerond: psychologie (wo), toepaste psychologie (hbo), hbo-verpleegkunde met differentiatie GGZ of OGGZ, SPV, Verpleegkundig Specialist GGZ, SPH, MWD, GGZ-agoog, Inservice B opgeleide verpleegkundige.

Daarnaast is vereist dat je minimaal twee jaar relevante begeleidings- en/of behandelervaring hebt met cliënten of patiënten in de GGZ of in een aanverwante GGZ-sector, bijvoorbeeld verslavingszorg of jeugdhulpverlening. Ook dien je gedurende de opleiding minimaal 8 uur per week als POH-GGZ binnen één of meer huisartsenpraktijken werkzaam te zijn in de vorm van een werkplek, stage- of werkervaringsplek met een praktijkbegeleider.

Inhoud

Voorafgaand aan de opleiding vul je een nulmeting in, die als leidraad voor jouw persoonlijke opleidingsvraag dient. De opleiding is competentiegericht opgezet. Hierdoor worden jouw eigen kennis, vaardigheden en werkervaring en die van mededeelnemers zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Bij de tussen- en eindmeting wordt de praktijkbegeleider betrokken.
 

Lesprogramma

 • De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk: HIS, samenwerking huisarts en POH-GGZ
 • Samenwerking met collega’s binnen en buiten de huisartsenpraktijk, positioneren
 • Standaarden en referentiekader van de POH-GGZ
 • Probleemverheldering, screening en stappenplan
 • Feedback geven en ontvangen, suïcidepreventie
 • KOP-model
 • CGT: angst- en stemmingsklachten
 • CGT interventies, ACT, lichaamsgerichte oefeningen, Werkgerelateerde stress en overspanning
 • Psychopathologie en psychofarmaca en -afbouw
 • Motiverende gesprekstechnieken, krachtgerichte interventies, verandertaal, Positieve Gezondheid
 • CPP, zelfmanagement, signaleringsplan, herstelgedachte
 • KOT
 • Psychopathologie en -farmaca kind en jeugd. Begeleiden van kinderen en ouders/verzorgers. Meldcode en kindcheck
 • Psychopathologie en psychofarmaca ouderen. Begeleiding van ouderen bij veel voorkomende problemen. Meldcode
 • Communiceren over lichamelijke klachten (ALK)
 • Sekse- en genderspecifieke zorg
 • Juridische aspecten
 • Afsluiten van een hulpverleningstraject o.a. terugvalpreventie; netwerk, beroepsvereniging, intervisie en supervisie. Presentaties
Als POH-GGZ sta je voor de uitdaging om in de behandeling en/of begeleiding van patiënten aan te tonen wat jij bijdraagt aan het herstel en/of vermindering van lijdensdruk bij patiënten. De interventies komen uit evidence based instrumenten en best practices. In de opleiding komen ze zoveel mogelijk aan bod. Naast het handboek POH-GGZ (verplichte literatuur) staat onder meer de volgende informatie centraal: NHG-standaarden en GGZ-standaarden (Akwa GGZ)
 

Intervisie
Doel van intervisie is het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door te (leren) reflecteren op het eigen doen, denken en voelen. Binnen de POH-GGZ opleiding spitst dit zich toe op het ontwikkelen en eigen maken van jouw rol als POH-GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen en leerthema’s zoals samenwerking, zelfstandigheid en positionering. Ervaren intervisoren begeleiden de methodisch gestructureerde intervisie zodat jij vaardigheden ontwikkelt om zelfstandig en onderbouwd deel te nemen aan een intervisiegroep of zelf een intervisiegroep kan starten.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze opleiding incompany verzorgd voor o.a. Mindfit, onderdeel van de Dimence Groep in Deventer.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Mok L., Wenning H., Vries de I. (2016). Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghem, ISBN 978 90 368 1033 3.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Liesbeth Mok BSWMaud Eimers MScdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Martin KatGerard Lohuisdrs. Paul Rijndersdrs. Maret Zonnevelddr. Lyonne Zonneveld
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: PH22A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl