Start op:

Kosten: € 825

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Affect Fobie Therapie (AFT) in groepen  (B2349)

Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. De groepsdynamiek kan juist bij cliënten met sterke vermijdingspatronen helpen om de affectfobie te overwinnen. In deze cursus leer je hoe je een AFT-groepstherapie kunt opzetten en uitvoeren. Daarbij maak je onder meer gebruik van experiëntiële en gedragstherapeutische technieken, de conflict- en persoonsdriehoek en groepsdynamica.
 

Feiten

 • Omvang: 1 maandag en 2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 1 en 18 september en 6 oktober 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Martine Huetingdrs. Miriam Saschowa
 • Docenten

 • Kosten: € 825
 • Cursuscode: B2349

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG en Psychiater

De cursus richt zich op klinisch psychologen (i.o), psychiaters (i.o), psychotherapeuten (i.o) en gz-psychologen (i.o) die een basiscursus groepsdynamica hebben voltooid, en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling ten behoeve van gerichtere toepassing van het AFT-model in groepstherapie.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVGP, NVP, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Affect Fobie Therapie FT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experiëntiële en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van het model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.
 
In AFT-groepsbehandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens. In de interpersoonlijke interactie tijdens de groepsbehandeling worden de gevoelens geactiveerd (exposure), vertrouwde vermijdingspatronen doorbroken (responspreventie) en wordt de angst gereguleerd (systematische desensitisatie). De groepsdynamiek kan juist bij patiënten met sterke vermijdingspatronen behulpzaam zijn voor het overwinnen van de affectfobie. De kortdurende behandelvorm vraagt daarbij een actieve rol van de therapeut.
 

Wat leer je?

Na het afronden van de cursus beschik je over:

 • de benodigde kennis om een AFT-groepstherapie op te zetten en uit te voeren
 • kennis en vaardigheden om via de conflict- en persoonsdriehoek innerlijke conflicten te herkennen en te bewerken in groepstherapie
 • vaardigheden om constructief gebruik te maken van groepsdynamica om de effectiviteit van de AFT-groepsbehandeling te verbeteren

Doelgroep

De cursus richt zich op klinisch psychologen (i.o), psychiaters (i.o), psychotherapeuten (i.o) en gz-psychologen (i.o) die een basiscursus groepsdynamica hebben voltooid, en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling ten behoeve van gerichtere toepassing van het AFT-model in groepstherapie.

Inhoud

Affect Fobie Therapie is gebaseerd op de aanname dat klachten waarmee patiënten zich melden, verbonden zijn met angst voor gevoelens: een affectfobie. In de cursus bespreken we de uitgangspunten van de AFT-behandeling. Het psychodynamische werkmodel met de conflict- en personendriehoek wordt verhelderd, zowel op individueel als op groepsniveau. We frissen je kennis op van de groepsdynamische kernelementen, zoals groepsfasen, cohesie, normen en rollen. Vervolgens combineren we het model van de affectfobie met de groepsdynamica. Interventies gericht op herstructureren van de afweer, herstructureren van het affect en bewerken van het beeld dat de patiënt van zichzelf en anderen heeft, worden geplaatst in de verschillende fasen van het groepsproces. Daarbij krijgt het interactioneel maken van de reguliere AFT-interventies extra aandacht.
 
Werkwijze
De cursus wordt gegeven in 3 dagen van 6 uur.
De werkwijze omvat literatuurstudie, korte toelichting op de theorie, discussie, oefeningen, reflectie op eigen ervaringen en rollenspel. Er is steeds sprake van een interactieve benadering.
 
Wat wordt van je verwacht
De cursus kan alleen slagen met een (inter)actieve inzet van de deelnemers. Daarbij wordt van je verwacht dat je:

 • de literatuur per bijeenkomst vooraf bestudeert
 • actief deelneemt in rollenspel en oefeningen
 • elkaar feedback geeft en zelf bereid bent deze te ontvangen
 • eigen casuïstiek en ervaring inbrengt
 • experimenteert met het geleerde in je eigen praktijk
Toetsing en de NVGP opleidingsroute

De toetsing vindt als volgt plaats:
 • Kennis: middels interactieve theoriebespreking
 • Vaardigheden: door middel van deelname aan rollenspel
 • Eindtoets: iedere deelnemer beschrijft de taakstructuur van zijn eigen AFT-groep
Tijdens de cursus vindt een aanwezigheidsregistratie plaats. Je mag maximaal 3 uur missen zonder consequenties voor het certificaat. Bij meer afwezigheid is het onzeker of je het certificaat krijgt. Elk afwezig dagdeel moet worden gecompenseerd met een vervangende opdracht.

De cursus is erkend als module in de opleidingsroute tot Groepstherapeut. Als je met goed gevolg de cursus afrondt, krijg je een certificaat van de NVGP.
 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe. ISBN: 9789492297013
 • Haas, W. de (2020). Groepsbehandeling en teamgeleiding in de zorg, Amsterdam: Boom. ISBN: 9789024436538 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Martine Huetingdrs. Miriam Saschowa
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2349 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl