Start op:

Kosten: € 4.310

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB  (SG22A)

Hoe behandel je mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen? In deze opleiding ontdek je hoe je inzichten en modellen uit verschillende perspectieven en praktijken met elkaar combineert en aanpast om ze effectief te maken voor deze groep. Onder supervisie leer je deze deskundigheid toepassen in je eigen werkpraktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 15 maandagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november (o.v.), 28 november, 12 december 2022, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april (o.v.) en 8 mei 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Hoofdopleiders: prof. dr. Robert Diddenprof. dr. Xavier Moonen
 • Docenten

 • Kosten: € 4.310
 • Cursuscode: SG22A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Je werkt in de praktijk met jeugdigen of volwassenen met ernstige gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VSR

Lees meer over de accreditaties

Gedragskundigen werkzaam binnen de sectoren van verstandelijk gehandicaptenzorg, ggz en forensische psychiatrie zien zich in toenemende mate geconfronteerd met mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige en langdurige gedrags- en psychiatrische problemen, de zogenaamde LVB+ categorie. Veel hulpverleners ontberen echter kennis en kunde in de diagnostiek en behandeling en begeleiding van deze groep kinderen en volwassenen. Vigerende (d.w.z. beproefd bij normaal begaafden) methodieken voor diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn in veel gevallen ineffectief. De combinatie van cognitieve en sociaal emotionele tekorten, bijkomende psychopathologie en sociale factoren maakt dat de problematiek bij kinderen en volwassenen met LVB+ complex te noemen is. Om een kwalitatief goede hulpverlening te kunnen bieden dienen inzichten en modellen vanuit verschillende perspectieven en sectoren te worden gecombineerd. In deze opleiding neem je kennis van de verschillende modellen en leer je deze geïntegreerd toe te passen bij cliënten met LVB+. Als gedragskundige dien je als het ware op het snijvlak van sectoren te (leren) werken.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Je neemt kennis van:

 • de verschillende (practice-based, evidence-based) inzichten, theorieën en modellen die worden gehanteerd binnen verschillende sectoren, o.a. de What works principes en dynamische risicofactoren.
 • de kenmerken van een LVB (herkennen), veel voorkomende gedrags- en psychiatrische problemen en belangrijke theoretische verklaringsmodellen.
 • de sociale kaart en de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de diverse settings waar gewerkt wordt met kinderen en volwassenen met een LVB.
 • verschillende diagnostische instrumenten die in de verschillende sectoren worden gehanteerd bij LVB.
 • de verschillende modellen van behandeling en leren deze aan te passen aan de kenmerken van mensen met een LVB.
 • verschillende modellen die kunnen worden gebruikt in het begeleiden van teams van begeleiders/ouders.
 • evidence-based practice en practice-based evidence aangaande diagnostiek en behandeling van gedrags- en emotionele problemen bij mensen met een LVB.

Doelgroep

Je werkt in de praktijk met jeugdigen of volwassenen met ernstige gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking.

Inhoud

Elk van onderstaande onderwerpen wordt belicht vanuit het niveau van cliënt, diens systeem en de organisatie waar de gedragskundige werkt. Het gaat hierbij ook telkens om diagnostiek, behandeling, begeleiding en veiligheid (risico):

 • sectoren en doelgroepen, modellen en visies, juridische en wettelijke kaders
 • psychopathologie: psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen
 • problematisch gebruik van alcohol en (soft)drugs en verslavingsgedrag
 • risicotaxatie en risicomanagement: werken met cliënten met ernstig grensoverschrijdend gedrag
 • werken met begeleiders
 • werken met gezinnen
 • behandeling en begeleiding
 • psychodiagnostiek
 • ketenzorg en netwerk/systeem
 • onderwijs en diversiteit

Naast de 12 cursusdagen zijn er 3 reflectiedagen (intervisie) waarin een koppeling wordt gemaakt tussen de cursusdagen, de praktijk van de gedragskundige en de literatuur. Je wordt in de gelegenheid gesteld presentaties te geven aan elkaar. Aan bod komen onderwerpen als verschillen tussen sectoren en positie van de gedragskundige. Tevens vindt er binnen jouw eigen organisatie werkbegeleiding (supervisie) plaats door een senior gedragskundige. Deze superviseer je in het omzetten van het geleerde naar praktisch handelen op de werkvloer. Daarnaast valt te denken aan de mogelijkheid van het bezoeken van de verschillende instellingen waar de deelnemers werken.

Certificaat

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Hoofdopleiders: prof. dr. Robert Diddenprof. dr. Xavier Moonen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SG22A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl