Blended Postmaster opleiding diagnostiek bij kinderen en jeugdigen  (DK22B)

€ 1.890

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Psychische en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen om zorgvuldige diagnostiek. In deze opleiding leer je hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht en uitvoert. Je verdiept je in handelen vanuit een ontwikkelingspsychologisch en systemisch perspectief. Ook doe je nieuwe inzichten op over methodisch werken binnen de diagnostiek en oefen je met hoe je dat in de praktijk brengt. De opleiding gaat zeker door.
 
 • Inhoud

  Problematische opvoedsituaties en (dreigende) ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen soms om snelle actie. Het is daarbij belangrijk dat, ondanks het snelle handelen, er  (aansluitend) zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt. Daarmee vorm je een oordeel over de factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de psychische en gedragsproblemen en over het verband tussen deze factoren. Deze kennis is nodig voor het begeleiden/behandelen van de cliënt en zijn/haar (gezins-)systeem. 
   
  Deze opleiding is opgebouwd rondom de diagnostische cyclus. Je krijgt inzicht in hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht, uitvoert én handelingsgericht maakt. Je leert daarbij methodisch te werken binnen de diagnostiek, én breidt je diagnostische kennis en vaardigheden uit.

  Wat leer je?

  Tijdens deze opleiding leer je:

  • de diagnostische besluitvorming op een wetenschappelijke en systematische manier te doorlopen
  • de diagnostische en hulpvragen die zich voordoen bij de behandeling van de cliënt of verwijzer, te vertalen naar onderzoekbare en/of toetsbare vraagstellingen en/of hypothesen
  • de psychodiagnostische vraagstellingen te formuleren waarbij onderscheid wordt gemaakt in typen vraagstellingen (onderkennend, verklarend, indicerend)
  • differentiaal diagnostische overwegingen te hanteren
  • een testbatterij samen te stellen, die aansluit bij de vraagstellingen
  • de testresultaten te integreren en combineren, wat leidt tot een classificatie en een diagnostische beschouwing;
  • een onderbouwde afweging van de geadviseerde behandeling te maken
  • de betrokkenen een duidelijke terugkoppeling te geven van het diagnostische onderzoek
  • actuele theoretische inzichten te gebruiken

  Werkwijze

  Blended opbouw
  De opleiding bestaat uit zeven lesdagen. Iedere lesdag bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 6 uur en 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten.
  In de online leeromgeving ga je aan de slag met het verwerken van de theorie. Dat doe je door opdrachten te maken, videocasuïstiek te bekijken, deel te nemen aan online bijeenkomsten, samen met je collega-deelnemers presentaties voor te bereiden etc. Hierdoor is er tijdens de klassikale bijeenkomsten veel ruimte om je vaardigheden te oefenen, kennis verder te verdiepen en praktijkervaringen te bespreken.

  De opleiding start met een online bijeenkomst, waarin aandacht is voor de verschillende heuristieken en vertekeningen in het diagnostisch proces. Tijdens de daaropvolgende lesdagen behandelen we de diagnostische cyclus, waarbij er expliciet aandacht is voor de diagnostische besluitvorming en het handelingsgericht maken van diagnostiek. Verder staan we uitgebreid stil bij de diagnostische attitude en de hierbij horende gesprekstechnieken. Ook komt een aantal veelvoorkomende thema’s aan bod, waaronder diagnostiek van het gezinssysteem, ouder-kind-interactieobservatie, neuropsychologisch onderzoek, psychodiagnostiek bij jeugdigen met (vermoedelijk) een licht verstandelijke beperking, (differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij) traumadiagnostiek van het gezinssysteem​, naast de inzet en het gebruik van testmateriaal.

  In deze opleiding verwachten we een actieve werkhouding en goede organisatorische vaardigheden: het voorbereiden van de lesdagen en het doornemen van de literatuur vragen tijd. Hou hier alvast rekening mee.

  Toetsen

  In deze opleiding wordt je voortgang getoetst aan de hand van een portfolio dat je tijdens de cursus gaat vullen met casus-deelopdrachten en zelfreflectie op de leerdoelen. Aan het einde van deze opleiding moet je portfolio compleet zijn en worden ingeleverd. De hoofddocent geeft hierop zijn eindbeoordeling.

  Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen uit) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums

  Omvang

  1 online meeting op donderdagmiddag om 17.00 uur en 7 vrijdagen van 9.30-16.30 uur en 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten tussen de bijeenkomsten.

  Datums

  Online meeting op donderdag 29 september 2022 van 17.00-18.00 uur

  Lesbijeenkomsten op 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december 2022, 13 januari, 27 januari, 24 februari 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  De opleiding is ontwikkeld voor:
  • Gz-psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • NVO Orthopedagoog-generalist
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog 
  Voor het volgen van deze opleiding is het van belang dat je actuele casuïstiek kunt inbrengen. Het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoek is hierbij geen strikte voorwaarde. Deze postmasteropleiding is dan ook geschikt voor gedragswetenschappers die in een adviserende rol als professional betrokken zijn bij de diagnostiek.

 • Docenten
  drs. Coen Metze

  Hoofdopleider: drs. Coen Metze

  Coen Metze is werkzaam als zelfstandig Gz-psycholoog en docent/trainer. Zijn werkgebied betreft onder meer de (justitiële) jeugdhulpverlening (trainingen, Pro Justitia rapportages), masteropleiding pedagogiek, postdoctorale opleidingen, supervisie gedragswetenschappers.Lees meer
  Cecile Blansjaar Msc

  Cecile Blansjaar Msc

  Cecile Blansjaar is orthopedagoog en autismespecialist. Ook is ze als PIOG in opleiding tot orthopedagoog-generalist en Gz-psycholoog.Lees meer
  drs. Monique van Oss

  drs. Monique van Oss

  drs. Marina Reijns

  drs. Marina Reijns

  Marina Reijns is Gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij is werkzaam bij Fier, psychotraumacentrum.Lees meer
 • Literatuur
  De Diagnostische Cyclus in de praktijk- Casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context, E.E.J. De Bruyn, A.J.J.M. Ruijssenaars Acco, Uitgeverij. 1e druk, 2015 EAN: 9789462921689
 • Reviews