Start op:

Kosten: € 1.890

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Blended Postmaster opleiding diagnostiek bij kinderen en jeugdigen  (DK22B)

Psychische en gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen om zorgvuldige diagnostiek. In deze opleiding leer je hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht en uitvoert. Je verdiept je in handelen vanuit een ontwikkelingspsychologisch en systemisch perspectief. Ook doe je nieuwe inzichten op over methodisch werken binnen de diagnostiek en oefen je met hoe je dat in de praktijk brengt. De opleiding gaat zeker door.
 

Feiten

 • Omvang: 1 online meeting op donderdagmiddag om 17.00 uur en 7 vrijdagen van 9.30-16.30 uur en 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten tussen de bijeenkomsten.
 • Datums: Online meeting op donderdag 29 september 2022 van 17.00-18.00 uur

  Lesbijeenkomsten op 14 oktober, 4 november, 25 november, 16 december 2022, 13 januari, 27 januari, 24 februari 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Coen MetzeCecile Blansjaar Mscdrs. Monique van Ossdrs. Marina Reijns
 • Docenten

 • Kosten: € 1.890
 • Cursuscode: DK22B

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog en Orthopedagoog

De opleiding is ontwikkeld voor:

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog 
Voor het volgen van deze opleiding is het van belang dat je actuele casuïstiek kunt inbrengen. Het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoek is hierbij geen strikte voorwaarde. Deze postmasteropleiding is dan ook geschikt voor gedragswetenschappers die in een adviserende rol als professional betrokken zijn bij de diagnostiek.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, vLOGO

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Problematische opvoedsituaties en (dreigende) ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen vragen soms om snelle actie. Het is daarbij belangrijk dat, ondanks het snelle handelen, er  (aansluitend) zorgvuldige diagnostiek plaatsvindt. Daarmee vorm je een oordeel over de factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de psychische en gedragsproblemen en over het verband tussen deze factoren. Deze kennis is nodig voor het begeleiden/behandelen van de cliënt en zijn/haar (gezins-)systeem. 
 
Deze opleiding is opgebouwd rondom de diagnostische cyclus. Je krijgt inzicht in hoe je het diagnostisch proces optimaal inricht, uitvoert én handelingsgericht maakt. Je leert daarbij methodisch te werken binnen de diagnostiek, én breidt je diagnostische kennis en vaardigheden uit.Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Tijdens deze opleiding leer je:

 • de diagnostische besluitvorming op een wetenschappelijke en systematische manier te doorlopen
 • de diagnostische en hulpvragen die zich voordoen bij de behandeling van de cliënt of verwijzer, te vertalen naar onderzoekbare en/of toetsbare vraagstellingen en/of hypothesen
 • de psychodiagnostische vraagstellingen te formuleren waarbij onderscheid wordt gemaakt in typen vraagstellingen (onderkennend, verklarend, indicerend)
 • differentiaal diagnostische overwegingen te hanteren
 • een testbatterij samen te stellen, die aansluit bij de vraagstellingen
 • de testresultaten te integreren en combineren, wat leidt tot een classificatie en een diagnostische beschouwing;
 • een onderbouwde afweging van de geadviseerde behandeling te maken
 • de betrokkenen een duidelijke terugkoppeling te geven van het diagnostische onderzoek
 • actuele theoretische inzichten te gebruiken

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor:

 • Gz-psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog 
Voor het volgen van deze opleiding is het van belang dat je actuele casuïstiek kunt inbrengen. Het zelf uitvoeren van een praktijkonderzoek is hierbij geen strikte voorwaarde. Deze postmasteropleiding is dan ook geschikt voor gedragswetenschappers die in een adviserende rol als professional betrokken zijn bij de diagnostiek.

Inhoud

Blended opbouw
De opleiding bestaat uit zeven lesdagen. Iedere lesdag bestaat uit een klassikale bijeenkomst van 6 uur en 3 tot 4 uur aan online leeractiviteiten.
In de online leeromgeving ga je aan de slag met het verwerken van de theorie. Dat doe je door opdrachten te maken, videocasuïstiek te bekijken, deel te nemen aan online bijeenkomsten, samen met je collega-deelnemers presentaties voor te bereiden etc. Hierdoor is er tijdens de klassikale bijeenkomsten veel ruimte om je vaardigheden te oefenen, kennis verder te verdiepen en praktijkervaringen te bespreken.

De opleiding start met een online bijeenkomst, waarin aandacht is voor de verschillende heuristieken en vertekeningen in het diagnostisch proces. Tijdens de daaropvolgende lesdagen behandelen we de diagnostische cyclus, waarbij er expliciet aandacht is voor de diagnostische besluitvorming en het handelingsgericht maken van diagnostiek. Verder staan we uitgebreid stil bij de diagnostische attitude en de hierbij horende gesprekstechnieken. Ook komt een aantal veelvoorkomende thema’s aan bod, waaronder diagnostiek van het gezinssysteem, ouder-kind-interactieobservatie, neuropsychologisch onderzoek, psychodiagnostiek bij jeugdigen met (vermoedelijk) een licht verstandelijke beperking, (differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij) traumadiagnostiek van het gezinssysteem​, naast de inzet en het gebruik van testmateriaal.

In deze opleiding verwachten we een actieve werkhouding en goede organisatorische vaardigheden: het voorbereiden van de lesdagen en het doornemen van de literatuur vragen tijd. Hou hier alvast rekening mee.

Toetsen

In deze opleiding wordt je voortgang getoetst aan de hand van een portfolio dat je tijdens de cursus gaat vullen met casus-deelopdrachten en zelfreflectie op de leerdoelen. Aan het einde van deze opleiding moet je portfolio compleet zijn en worden ingeleverd. De hoofddocent geeft hierop zijn eindbeoordeling.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen uit) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op jouw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De Diagnostische Cyclus in de praktijk- Casuïstiek, achtergronden, beschouwingen en context, E.E.J. De Bruyn, A.J.J.M. Ruijssenaars Acco, Uitgeverij. 1e druk, 2015 EAN: 9789462921689

 • Docenten: drs. Coen MetzeCecile Blansjaar Mscdrs. Monique van Ossdrs. Marina Reijns
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: DK22B zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl