Datum:

Kosten: € 295

incl. digitale literatuur, excl. boek (ongeveer € 30)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 11 januari 2023, tenzij eerder vol

Hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties  (A2334)

‘Als man heb je al gauw de schijn tegen’

Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties denken we vaak aan vrouwelijke slachtoffers. Veel mannen houden hun hulpvraag verborgen of presenteren deze anders, vooral vanuit het taboe dat er (onbedoeld) op rust. In deze cursus leer je over de verschillende verschijningsvormen van mannenmishandeling, zodat je het kunt (h)erkennen. Je krijgt een theoretisch kader en vooral praktische handvatten voor jouw dagelijkse praktijk, waarbij diverse systeemgerichte interventies aan bod komen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 15 februari 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Martin KnippersAdrie Vermeulen
 • Docenten

 • Kosten: € 295
 • Cursuscode: A2334

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Hbo-professionals die als hulpverlener of verwijzer te maken krijgen met mannenmishandeling. Dit zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werkers in de sociale wijkteams, professionals van Veilig Thuis, Samen Veilig, politie en reclassering, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en professionals in de ggz/verslavingszorg.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Een witte vlek in de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties is de hulp aan mannelijke slachtoffers. Ook mannen kunnen slachtoffer worden van relatiegeweld en andere vormen van huiselijk geweld. Voor hen is het in vergelijking met vrouwen vaak moeilijker om hulp in te roepen. Mannen en jongens praten minder met anderen over hun problemen en doen minder vaak een beroep op professionele hulp. Mannenmishandeling is nog niet breed erkend en bespreekbaar, men denkt dat mannen hun mannetje wel staan.

Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende. Ook vanwege het taboe op kwetsbaarheid houden velen hun hulpvraag verborgen. Mannen beoordelen het geweld tegen hen anders dan vrouwen. Bij vrouwen gaat het eerder over zorg en arbeid, relaties met anderen en grenzen stellen. Thema’s die bij mannen eerder aan de orde komen zijn arbeid, isolement, agressie en verslaving.

In de praktijk van psychosociale en psychiatrische hulpverlening hebben professionals bij uitstek te maken met een grote diversiteit aan hulpvragen en problematieken die zelden geïsoleerd, los van de omgeving van de cliënt, behandeld kunnen worden. De systeemtheorie biedt mogelijkheden om het sociale systeem te betrekken bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Daarmee is systeemgericht werken een belangrijk uitgangspunt voor veel teams binnen de ambulante en klinische ggz, het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische psychiatrie en aanverwante organisaties. Het werken op basis van de principes van de systeemtheorie vereist kennis en kunde.

Deze training is mede ontwikkeld door Arosa (Rotterdam), Blijf Groep (Amsterdam), Moviera (Utrecht) en Perspektief (Den Haag), die onderdeel uitmaken van het landelijk netwerk mannenmishandeling Nederland. Daarin zijn zij samen met Kadera (Zwolle) en Sterk Huis (Tilburg) de uitvoerende organisaties van de mannenopvang in Nederland. Deze opvang is voor mannen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en/of mensenhandel (geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Wat leer je?

Na het volgen van deze training:

 • heb je inzicht in de problematiek, de omvang en verschillende verschijningsvormen
 • kun je zien en begrijpen wanneer een man slachtoffer is van mishandeling
 • kun je vanuit een systemisch perspectief kijken naar mannenmishandeling en -hulpverlening
 • heb je inzicht in (persoonlijke en maatschappelijke) genderspecifieke opvattingen die een rol spelen bij de begripsvorming van mannenmishandeling
 • kun je mannenmishandeling signaleren en bespreken op basis van het inzicht dat mannen problemen over het algemeen anders presenteren dan vrouwen
 • kun je gebruik maken van systeemgerichte interventies
 • kun je de meldcode inzetten bij het signaleren, bespreken en verwijzen van mannenmishandeling
 • kun je een rol oppakken in het netwerk van hulpverlening (samenwerken met betrokken partijen), je vergroot je vaardigheden om adequaat te anticiperen in complexe situaties

Doelgroep

Hbo-professionals die als hulpverlener of verwijzer te maken krijgen met mannenmishandeling. Dit zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werkers in de sociale wijkteams, professionals van Veilig Thuis, Samen Veilig, politie en reclassering, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en professionals in de ggz/verslavingszorg.

Inhoud

In de training wordt ingegaan op:

 • de feiten en de cijfers over mannenmishandeling
 • beeldvorming rondom mannenmishandeling
 • de schaamte en de terughoudendheid van mannen om hulp te vragen
 • de ‘vormen’ van mannenmishandeling
 • het belang van signaleren
 • de wijze waarop mannen hun problemen ‘presenteren’
Deze training biedt een theoretisch kader, maar vooral ook praktische toepassingen voor jouw alledaagse hulpverleningspraktijk als het gaat over mannenhulpverlening. We maken onder andere gebruik van videomateriaal, verhalen, rollenspel en inbreng van casuïstiek door deelnemers.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Groen, M. & Lawick, J. van. (2020, 8e druk) Intieme oorlog, over de kwetsbaarheid van familierelaties. Uitgeverij: Van Gennep. ISBN: 9789461645081

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Martin KnippersAdrie Vermeulen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2334 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl