Start op:

Kosten: € 615

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 50)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 21 december 2022

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bekijk ook de andere nog beschikbare startdatums.

Werkbegeleiding en supervisie  (A2369)

Wat zijn de kaders van werkbegeleiding en supervisie? In deze cursus worden deze verschillende rollen verhelderd, met de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden. We verbinden de theorie hierover met de ervaringen en casuïstiek van de deelnemers. Je leert de dilemma’s die je in deze rollen kunt tegenkomen herkennen en hanteren. Er is veel aandacht voor leerprocessen: hoe help je de opleideling professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 25 januari en 15 februari 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale
 • Docenten

 • Kosten: € 615
 • Cursuscode: A2369

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP -Supervisorencursus herregistratie, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Opleiders en ggz-instellingen besteden steeds meer aandacht aan werkbegeleiding en supervisie, omdat dit verplichte onderdelen zijn van opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro-) psycholoog. Werkbegeleiding wordt ook nogal eens ingezet bij (nieuwe) collega’s die niet in opleiding zijn, om hen in te wijden in het vak en om de kwaliteit van de patiëntenzorg te bewaken. 

In de cursus worden deze vormen van deskundigheidsbevordering - supervisie en werkbegeleiding - als een samenhangend pakket aangeboden, omdat er naast duidelijke verschillen in werkvormen ook duidelijke inhoudelijke overeenkomsten zijn qua doelen en werkwijze.
In de context van de opleiding hebben de werkbegeleider en de supervisor een grote invloed op de ontwikkeling van de opleideling.

Zowel in werkbegeleiding als in supervisie gaat het om het bevorderen van een leerproces. De werkbegeleider/supervisor moet kennis en vaardigheden hebben over leerprocessen en over het creëren van een veilige en uitdagende leercontext. Beide vormen van begeleiding zijn gericht op het ontwikkelen van een professionele attitude in behandelingen en het goed kunnen hanteren van de therapeutische relatie.

Een verschil is dat de werkbegeleider de opleideling frequent ziet en letterlijk dicht bij de opleideling zit, en dat de supervisor op afstand begeleidt. Beide hebben net een iets andere verantwoordelijkheid waar het gaat om de patiëntenzorg, eventuele tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en de terugkoppeling van de vorderingen naar de opleiding toe.

De sterke veranderingen in de GGz hebben afgelopen jaren effect gehad op de begeleidingsstructuur, en vragen soms nieuwe vaardigheden van werkbegeleiders en supervisoren.
In het kader BIG-opleidingen wordt daarnaast een grotere vaardigheid van opleiders verwacht ten aanzien van het competentiegericht opleiden.
 

Wat leer je?

 • oriëntatie op basisbegrippen supervisie, werkbegeleiding en intervisie
 • zicht krijgen op ontwikkelingen t.a.v. werkbegeleiden en supervisie
 • zicht krijgen op leerprocessen
 • visie ontwikkelen m.b.t. functie van werkbegeleiden en supervisie
 • leren benoemen van een veilige leercontext
 • opstellen leerdoelen en leercontract
 • leren bevorderen van een professionele attitude
 • leren hanteren van een therapeutische alliantie als effectieve methode
 • tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties
 • leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties te doorbreken en relaties te repareren
 • inzicht verkrijgen in de relatie en relatieproblemen tussen supervisant en werkbegeleider/supervisor
 • inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen

Inhoud

Aan de orde komen:

 • definiëring van doelen en werkwijze van supervisie en werkbegeleiding
 • theoretische achtergronden en leeraspecten van supervisie en werkbegeleiding
 • supervisiecompetenties
 • algemene aspecten van supervisie en werkbegeleiding: overeenkomsten en verschillen; afbakening ten opzichte van psychotherapie en leertherapie; parallelle kenmerken in deze processen
 • formele en organisatorische aspecten van supervisie: formuleren van leerdoelen, opstellen van een contract, maken van afspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • beroepsethische en culturele aspecten van supervisie
 • de praktijk van supervisie en werkbegeleiding: aspecten van de samenwerking en persoonsgerichte supervisie
 • methodische supervisie
 • evalueren, toetsen en beoordelen in opleidingen

Met behulp van zelf ingebrachte casuïstiek (monitoren van gedrag; audio/videomateriaal) kun je je eigen ‘interpersoonlijke valkuilen’ in supervisiesessies en andere begeleidingssessies identificeren en aanpakken. Je krijgt de mogelijkheid om middels rollenspelen ervaring op te doen in de rol van zowel supervisor/begeleider als supervisant/begeleider. Ten minste de helft van de tijd wordt besteed aan daadwerkelijk oefenen van praktische vaardigheden.

Toetsen

Presentatie van een casus of dilemma vanuit de eigen praktijk. Bijdragen aan het uitwerken van de casuïstiek tijdens de bijeenkomsten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze cursus kan als nascholing gevolgd worden t.b.v. herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

Literatuur & Benodigdheden

Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2369 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl