Start op:

Kosten: € 1.650

incl. digitale literatuur, excl. boeken (ongeveer € 130)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 1 maart 2022, tenzij eerder vol

Deze cursus vindt mogelijk online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

IMH module 5: Behandelen van de ouder-kindrelatie  (IM2205)

Onderdeel van de opleiding IMH-specialist

Hoe behandel je ouders en zeer jonge kinderen zodat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien? In deze module doe je ervaring op met interventies waarmee je de (aanstaande) ouder, het kind, en de ouder en het kind gezamenlijk behandelt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.
 

Feiten

 • Omvang: Omvang: 5 dagen van 9.30-16.30 uur en 5 supervisiebijeenkomsten. De groep wordt voor de supervisiebijeenkomsten in 2 groepen verdeeld, groep 1 van 09.30 - 12.30 en groep 2 van 13.30-16.30 uur.
 • Datums: 29 maart, 26 april, 10 mei, 7 en 28 juni, 13 en 27 september, 11 oktober, 1 en 22 november 2022
 • Locatie: Utrecht of online
 • Docenten: drs. Petra Holtkampdrs. Margreet Hornstra MoedtMonika Nijkerk-HirscherJojanneke Oomendrs. Fernanda Sampaio de Carvalho
 • Docenten

 • Kosten: € 1.650
 • Cursuscode: IM2205

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Psychiater, Arts en Jeugdarts

De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige relatie tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. De essentie van de ouder-baby/peuter psychotherapie en de verschillende leeftijdsfases staan in deze module centraal. Deze specialistische module is gebaseerd op verschillende therapeutische modellen, die de ontwikkeling van de ouder-baby/peuter-relatie tot focus hebben. Uitgangspunten zijn het concept ‘port-of-entry’, ontwikkeld door Daniel Stern, en het concept mentaliseren, ontwikkeld door Peter Fonagy.

De module gaat uit van het multi-theoretisch karakter van de IMH-behandelingen, het belang van de baby-observatie, gebruik van beelden en interculturele en intergenerationele aspecten van de behandeling.

Deze module is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH-registratie (IMH-specialist-lid)
 • het diploma IMH-specialist
Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst module 1. Daarna is het mogelijk om in je eigen tempo de route IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) of de route IMH-specialist te volgen. Module 5 maakt verplicht onderdeel uit van de IMH-specialist route. Om met deze module te kunnen starten moet je al gestart zijn met module 3 (baby-observatie). Deze modules kunnen naast elkaar worden gevolgd. Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle modules.

Inschrijving is pas definitief na bevestiging van de opleidingsmedewerker.

Online lessen

In verband met het coronavirus stemmen we met docenten af of het programma zich leent voor online les. Wanneer dit zo is, vindt deze uitvoering mogelijk (deels) online plaats, meestal via Zoom. De groepsgrootte is bij online lessen hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Na afloop van deze specialistische module:

 • ben je vertrouwd met de theorieën van het proces van de ouder-kind behandelingen
 • heb je ervaring opgedaan met interventies op het gebied van ouder-baby/peuter psychotherapie, zodat je dit in je eigen behandelpraktijk succesvol kunt toepassen

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
De opleiding IMH-specialist is voor postacademische BIG- of NIP/NVO-geregistreerde zorgprofessionals die zich specifiek richten op de behandeling van zwangeren en de ouder-kind relatie. De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de postmasteropleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

Inhoud

De volgende behandelmodellen komen aan de orde:

 • Model van Selma Fraiberg en Alicia Lieberman
 • Model van de Tavistock Clinic in Londen
 • Model van het Anna Freud Centre in Londen
 • Circle of Security
 • Interaction Guidance van McDonough
 • Keeping the baby in mind van Arietta Slade
 • Klachtgerichte aanpak vanuit IMH-visie bij veelvoorkomende aanmeldklachten zoals slaapproblemen en eetproblemen
 • Integrale behandeling van regulatiestoornissen
 • Interculturele en intergenerationele aspecten van behandelen, multimodale interventies van Maldonado en de Pyramide van Greenspan
Tijdens de supervisiebijeenkomsten besteden we uitgebreid aandacht aan casuïstiek van de deelnemers en overdrachtsfenomenen: wat te voelen, hoe te handelen en hoe te behandelen?

Toetsen

Ja, praktijkopdracht / reflectie opdracht gebaseerd op casus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C, & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.
 • Baradon, T., Broughton, C., James, J., Joyce, A.(2016). The Practice of Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy: Claiming the Baby. London: Routledge. 2e editie
 • Sameroff, A., McDonough, S,. (2004). Treating parent infant relationship problems. New York: Guilford

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Petra Holtkampdrs. Margreet Hornstra MoedtMonika Nijkerk-HirscherJojanneke Oomendrs. Fernanda Sampaio de Carvalho
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM2205 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl