Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K)  (D2291)

Onder gedrags- en emotionele problemen bij kinderen liggen vaak problemen met mentaliseren. Met een mentaliseren bevorderende therapie (MBT) kun je dit proces weer op gang krijgen. In deze basiscursus MBT-K leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan. Je ontdekt hoe je deze problemen kunt herkennen en ontwikkelt een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude.
 

Feiten

 • Omvang: 2 donderdagen en 2 vrijdagen van 9.00-14.30 uur
 • Datums: 3, 4, 17 en 18 februari 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Masja Juffermansdrs. Nicole Mullerdrs. Merlijn Rutten MSc
 • Docenten

 • Kosten: € 1.075
 • Cursuscode: D2291

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Vaktherapeut en Vaktherapeut (speltherapie)

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVP, NVvP, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

'De cursus wordt gegeven door ervaren docenten die een goed doordacht programma neerzetten en een prettige sfeer weten te creëren. Een goede balans tussen theorie en praktijk, helpend voor mijn dagelijkse werkzaamheden en manier van kijken naar het vak.'

Oud-deelnemer

In de praktijk zien we regelmatig kinderen bij wie speltherapie onvoldoende effect lijkt te hebben. Deze kinderen lukt het niet om te komen tot (betekenisvol) spel of zij lijken zich te verliezen in spel. Spel kan dan nog niet gebruikt worden om emotionele problemen door te werken. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van een probleem met mentaliseren. Onder mentaliseren wordt verstaan het veelal onbewuste vermogen permanent in de interactie met een ander uit te gaan van het feit dat de ander, net als jezelf, een interne wereld heeft met gevoelens, gedachten en verlangens die verschilt van die van jou. Je kan betekenis geven aan het gedrag van anderen en aan dat van jezelf.

Bij kinderen uit zich dit ook in het kunnen fantaseren, symboliseren en creatief spel. Mentaliseren, kunnen doen alsof, en spel zijn bij kinderen nauw met elkaar verweven. Mentaliseren ontwikkelt zich in de affectieve relatie met een ouder of verzorger. Trauma’s bij de ouder of vroege traumatisering van het kind (zoals bijvoorbeeld bij emotionele verwaarlozing ) kan leiden tot een blokkade in dit proces. Problemen met mentaliseren liggen vaak aan de basis van allerlei gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Het is bekend dat problemen met mentaliseren zijn gerelateerd aan problemen in de aandachtsregulatie, de impulscontrole en de emotieregulatie (met name bij stress-gerelateerde gebeurtenissen). Binnen een mentaliseren bevorderende therapie wordt geprobeerd dit proces weer op gang te krijgen. Het kunnen mentaliseren ligt aan de basis van het aan kunnen gaan en onderhouden van (veilige) relaties; het vergroot de mogelijkheden van een kind om te profiteren van hulp en steun en vergroot daarmee de algemene veerkracht.

Bij mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen wordt tegelijkertijd therapie gegeven aan het kind en diens ouders. In de cursus wordt een dag besteed aan hoe mentaliserende ouderbegeleiding het proces van het kind bevordert en hoe het beter kunnen mentaliseren gegeneraliseerd kan worden in de thuissituatie.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Na deze cursus heb je een goed begrip van het concept mentaliseren, hoe dit zich ontwikkelt binnen een (veilige) hechtingsrelatie en de specifieke aspecten van mentaliseren bij latentiekinderen. Ook heb je zicht op de verschillende manieren waarop problemen met mentaliseren ontstaan en hoe je deze kunt herkennen tijdens de behandeling van kinderen. Daarnaast is er aandacht voor hoe het mentaliserend vermogen van ouders in kaart te brengen en hoe het mentaliserend vermogen van ouders te bevorderen. Verder wordt binnen de cursus gewerkt aan het ontwikkelen van een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude waarbij er aandacht is voor de uitgangspunten van een mentaliseren bevorderende therapie bij kinderen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)

Inhoud

 • introductie mentaliseren
 • mentaliseren en hechting
 • ontwikkeling van mentaliseren en de pre-mentaliserende modi
 • mentaliseren bij latentie-kinderen
 • problemen met mentaliseren herkennen bij kinderen
 • mentaliserend vermogen van ouders in kaart brengen
 • MBT-K uitgangspunten
 • mentaliseren als attitude: de therapeutische relatie
 • mentaliseren en de context

Naast de theoretische aspecten is er in deze cursus veel aandacht voor het bevorderen van een mentaliserende houding bij de deelnemers. Dit betekent dat er geregeld gebruik zal worden gemaakt van interactieve vormen en dat er een eigen inbreng van de deelnemers wordt verwacht evenals een bereidheid om naar zichzelf te kijken.

Toetsen

Deelnemers dienen na afloop verbatum en reflectie verslag van eigen therapiefragment in te dienen ter beoordeling

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Midgley N., Ensink K., Lindqvist K., Malberg N. & Muller N. (2017) Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach. (1e druk) American Psychological Association. ISBN 9781433827327
 • Cooper, A. & Redfern, S. (2015) Reflective parenting: a guide to understanding what is going on in your child’s mind. (1e druk) Taylor and Francis Ltd. EAN 9781138020443
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Masja Juffermansdrs. Nicole Mullerdrs. Merlijn Rutten MSc
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2291 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl