Start op:

Kosten: € 3.500

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Post-hbo opleiding bemoeizorg  (BZ22A)

Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders

Als je werkt in de bemoeizorg heb je bijzondere competenties nodig om zorgwekkende zorgmijders te verleiden tot zorg. In deze opleiding bemoeizorg leer je contact te maken met deze mensen en ze te begeleiden en behandelen op verschillende levensgebieden. De kennis, vaardigheden en attitude die je opdoet pas je al tijdens de opleiding toe in jouw werksituatie, zodat je direct en doelgericht leert handelen in de praktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 12 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 21 januari, 4 februari, 18 februari, 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni en 1 juli 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Simone van de LindtHarry Gras
 • Docenten

 • Kosten: € 3.500
 • Cursuscode: BZ22A

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

SPV-en, casemanagers, (psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers uit de ggz, de verslavingszorg, de GGD-en. Ook hulpverleners uit andere sectoren met een hbo- of vergelijkbare vooropleiding kunnen deelnemen. Je dient cliëntcontacten te hebben. Enige kennis van psychopathologie is gewenst.

De opleiding is ook zeer geschikt voor medewerkers van buurt- en wijkteams.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Bemoeizorg stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden en attitude van de hulpverleners. Of je nu werkt in een oggz-team, in de verslavingszorg, een psychiatrische werksetting of in de verstandelijk gehandicaptenzorg, je moet deskundig zijn op zeer verschillende terreinen en bereid zijn om kleine stappen te zetten, samen met de cliënt. Bij dit afwisselende werk is het van groot belang dat je jouw kennis en vaardigheden op peil houdt.

Wat leer je?

Bemoeizorg vereist specifieke kennis en doelgericht handelen. Dit vraagt bij uitstek om integratie van kennis, vaardigheden en attitude. Het doel van de opleiding is het verder ontwikkelen en verbeteren van de benodigde competenties. Het uitgangspunt is jouw praktijksituatie, waarbij het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. De opleiding is gericht op het contact maken met én behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in zorgwekkende omstandigheden. Veelal hebben de doelgroepen problemen op meerdere levensgebieden. Enige kennis van psychopathologie is gewenst.

Doelgroep

SPV-en, casemanagers, (psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers uit de ggz, de verslavingszorg, de GGD-en. Ook hulpverleners uit andere sectoren met een hbo- of vergelijkbare vooropleiding kunnen deelnemen. Je dient cliëntcontacten te hebben. Enige kennis van psychopathologie is gewenst.

De opleiding is ook zeer geschikt voor medewerkers van buurt- en wijkteams.

Inhoud

Theorie en achtergrond van bemoeizorg
In de opleiding wordt aandacht besteed aan de belangrijkste theoretische uitgangspunten van bemoeizorg, evenals de context en actuele ontwikkelingen op het terrein van de bemoeizorg. Belangrijke (organisatie)vormen, zoals (Functie) Assertive Community Treatment (F)ACT, (o)ggz-teams/vangnetteams, Critical Time Intervention, outreachende teams, en bemoeizorg in relatie tot de opvang en woonbegeleiding komen in deze lesdag aan de orde.

Psychiatrische stoornissen, verslavingen en een lichte verstandelijke handicap
Je leert veelvoorkomende psychiatrische stoornissen en kenmerken van middelengebruik. Er wordt onder meer aandacht besteed aan praten en onderhandelen met psychotici, grenzen stellen bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek, omgaan met bizar gedrag en verslaving en (on)mogelijkheden van medicamenteuze behandeling en de benadering van dubbeldiagnose cliënten. Ook leer je een lichte verstandelijke handicap bij mensen te herkennen en een leidraad om daarmee te gaan in het contact en in de verdere hulpverlening.

Methodieken van bemoeizorg
Je leert contacten leggen, je oefent houding en gedrag in het omgaan met mensen met diverse problematiek, leert doelen en grenzen stellen, motiveringstechnieken toepassen en onderhandelen. Basis van deze lesdagen zijn onder meer: de presentiebenadering, narratieve technieken en motiverende gespreksvoering. Verder gaan deze lesdagen in op het bieden van perspectief, planmatig te werken, het inschakelen van het maatschappelijk steunsysteem, opbouwen van netwerken, onderhandelen en omgaan met medewerkers van politie en woningbouwcorporaties en het beleggen van een zorgconferentie.

Drang en Dwang en wettelijke kaders
In deze lesdagen wordt aandacht besteed aan BOPZ en WGBO. Aan de orde komen dwangmaatregelen zoals de Rechterlijke Machtiging en nieuwe maatregelen in het kader van de BOPZ. Verder leer je de rechtsgang en de argumentatie bij verzoek tot RM. Ook wordt ingegaan op de 'onder bewindstelling', 'onder curatele' en het mentorschap. Afsluitend is er een lesdag over ethische dilemma's in de bemoeizorg en criteria voor goed hulpverlenerschap.

De opleiding is praktijkgericht, dat wil zeggen dat er ruimte en aandacht is voor jouw eigen werksetting en eigen leerbehoeften. Daartoe zijn er gedurende de opleiding ook drie verplichte intervisiebijeenkomsten, die in onderling overleg worden afgesproken. De opzet van het programma is interactief met een optimale balans tussen kennis vergaren en oefenen met vaardigheden. Alle docenten hebben specifieke deskundigheid die nodig is voor de vele aspecten van bemoeizorg. Zij zijn werkzaam in de praktijk van bemoeizorg of op aanverwante gebieden.

Toetsen

Toetsing vindt plaats aan de hand van een opdracht over een eigen praktijksituatie. Bij voldoende presentie (minimaal 90%), inzet en eindresultaat van de opdracht ontvang je een certificaat. De eindbeoordeling berust bij de hoofdopleider.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 kwartaaltermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij verzorgden deze opleiding incompany voor Lister in Utrecht.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • S. van de Lindt & H. Gras (2019). Perspectief op beter. Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensen, SWP Amsterdam. ISBN 9789088508219
 • D. Roeg, S. van de Lindt, G. Lohuis & L. van Doorn (2018). Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende Zorg. Uitgeverij SWP ISBN 9789088506260
 • J. Tielens & M. Verster (2010). Bemoeizorg, eenvoudige tips voor moeilijke zorg. De Tijdstroom. ISBN 9789058981691

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Simone van de LindtHarry Gras
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: BZ22A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl