Start op:

Kosten: € 595

incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventueel boek.

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 31 december 2021, tenzij eerder vol

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking  (A2270)

Het is vaak ingewikkeld om te bepalen of psychische en gedragsproblemen primair het gevolg zijn van onverwerkte beschadigende levenservaringen of dat het symptomen zijn van een bijkomende neurobiologische ontwikkelingsstoornis als ADHD of ASS. In deze cursus leer je als EMDR therapeut om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid op een efficiënte en effectieve wijze van hun traumagerelateerde klachten af te helpen. Je leert werken met de DITS-LVB.
 

Feiten

 • Omvang: 2 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 4 februari en 25 maart 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Liesbeth Mevissen
 • Docent

 • Kosten: € 595
 • Cursuscode: A2270

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Gedragstherapeut en Psychiater

Om deel te mogen nemen dien je minimaal een door de VEN goedgekeurde basiscursus EMDR afgerond te hebben.

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NVO, NVvP, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & deJongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiëntzelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan nietalleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld.Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder inbeeld.

In deze cursus leer je hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie vande EMDR behandeling en hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kuntinzetten, om zo je behandeling effectiever te maken.


Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissenzoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDRbehandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de docenten de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die deactivatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

  Je leert:

 • het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen
 • met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5
 • op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR
 • hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS
 • hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken
 • wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
Om deel te mogen nemen dien je minimaal een door de VEN goedgekeurde basiscursus EMDR afgerond te hebben.

Inhoud

 • diagnostiek van PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij mensen met een VB met de DITS-LVB
 • EMDR therapie bij mensen met een VB en (complex) psychotrauma

Toetsen

De toets bestaat uit het inleveren van een ingevuld diagnostisch interview met een daarop gebaseerd behandeladvies en het plenair inbrengen van videobeelden van de afname van het interview en videobeelden van een EMDR behandeling. Reflectie op het geleerde vindt plenair plaats aan het eind van dag 2.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat als je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

Aanbevolen literatuur:
Struik, A. (2016). Slapende honden? Wakker maken! Een behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen (2e druk). Amsterdam: Pearson Assessment And Information B.V. ISBN: 9789026522833

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Liesbeth Mevissen
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2270 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl