Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Minder Boos en Opstandig - Revised (MB&O-R): groepsbehandeling (herzien) en individuele behandeling (nieuw) van gedragsproblemen  (B2207)

Minder boos en opstandig is een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. In 2020 is een nieuwe, gemoderniseerde uitgave verschenen waarin de ervaringen in het werkveld zijn meegenomen en een individuele behandelvariant is toegevoegd. Deze training leert je om te werken met deze nieuwe revised opzet en is geschikt voor zowel professionals die al werken met het programma als voor professionals die er mee aan de slag willen gaan.
 

Feiten

 • Omvang: 1 maandag van 9:30 tot 16:30 uur en 1 maandag van 9:30 tot 12:30 uur
 • Datums: 14 maart en 23 mei 2022
 • Locatie: online
 • Docenten: drs. Astrid Hoppedr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

 • Kosten: € 430
 • Cursuscode: B2207

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond a.d.h.v. een opdracht.

Het behandelprogramma Minder boos en opstandig (2003, eerste druk; 2005 tweede druk) is geactualiseerd. In het voorjaar van 2020 is de herziende uitgave verschenen met aandacht voor:

 • Individuele behandeling
 • Groepsbehandeling
 • Huiswerkopdrachten via website
De drie auteurs Nicolle van de Wiel, Astrid Hoppe en Walter Matthys hebben het behandelprogramma herzien op basis van de ervaringen in het werkveld. Het nieuwe programma is ook gemoderniseerd. Zo worden huiswerkopdrachten via een website gemaakt. Verder is er naast de groepsvariant ook een individuele behandelvariant verschenen. Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid van het behandelprogramma onder andere in de kleinere praktijken. Belangrijk hierbij is dat de effectiviteit is aangetoond van de individuele variant van het Amerikaanse programma waarop Minder boos en opstandig is gebaseerd. Deze cursus is zeer geschikt voor zowel professionals die al werken met het behandelprogramma als voor professionals die er mee aan de slag willen gaan. De revised opzet is voor beiden interessant en inspirerend.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • Je doet kennis en ervaring op met het behandelprogramma Minder boos en opstandig- Revised.
 • Je leert (oplopen van) boos en opstandig gedrag nog beter waarnemen en interpreteren.
 • Je kunt nog beter inschatten hoe en wanneer het effectief is om bepaalde interventies te zetten.
 • Je leert de groepsbehandeling Minder boos en opstandig uitvoeren.
 • Je leert de individuele behandeling Minder boos en opstandig uitvoeren.

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker

Inhoud

- Theorie: update over Minder boos en opstandig - Revised

- Inhoud Ouderprogramma Minder boos en opstandig- Revised, o.a.:

 • waarnemen van gedrag
 • stress hanteren
 • prijzen en belonen 
 • niet reageren
- Inhoud Kinderprogramma Minder boos en opstandig - Revised, o.a.:
 • regulatie boosheid
 • vijf stappen van probleem oplossen
 • sociale vaardigheden
- Groeps- versus individuele variant 
 

Werkwijze:

Deels plenaire bespreking met behulp van Powerpoint en deels oefenen in subgroepen met onderdelen van het behandelprogramma.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond a.d.h.v. een opdracht.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • N. M. H. van de Wiel, A. Hoppe en W. Matthys (2020). Minder Boos en Opstandig - Revised (MB&O-R): groepsbehandeling (herzien) en individuele behandeling (nieuw) van gedragsproblemen bij kinderen. Ede: GVO drukkers en vormgevers. ISBN 9039335389

Het boek is verkrijgbaar via: https://extern.nl/minder-boos-en-opstandig/

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Astrid Hoppedr. Nicolle van de Wiel
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2207 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl