Start op:

Kosten: € 605

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 7 januari 2020

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Werkbegeleiding en supervisie  (B2032)

Hoe maak je een succes van supervisie en werkbegeleiding? In deze cursus krijg je zicht op leerprocessen en ontdek je hoe je de ander helpt professionele vaardigheden en de bijbehorende attitude te ontwikkelen. Je oefent met zelf ingebrachte casuïstiek om je eigen interpersoonlijke valkuilen te herkennen en aan te pakken. Zo verbeter je de kwaliteit van je begeleiding.
 

Feiten

 • Omvang: 2 dinsdagen van 10.00-17.00 uur
 • Datums: 14 en 28 januari 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale
 • Docenten

 • Kosten: € 605
 • Cursuscode: B2032

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVP -Supervisorencursus herregistratie, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Opleiders, ggz-instellingen en particuliere samenwerkingsverbanden in de ggz besteden tegenwoordig steeds meer aandacht aan werkbegeleiding, supervisie en intervisie, omdat dit verplichte onderdelen kunnen zijn van opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater, verpleegkundige of vaktherapeut. Deze vormen van deskundigheidsbevordering - supervisie en werkbegeleiding - worden als een samenhangend pakket aangeboden, omdat er naast duidelijke verschillen in werkvormen ook duidelijke inhoudelijke overeenkomsten zijn wat de doelen en de werkwijze betreft.

Het gaat om het bevorderen van:

 • een professionele attitude in behandelingen
 • het hanteren van de therapeutische alliantie als een effectieve behandelmethode
 • het tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties in behandelingen

Meer recent wordt in het kader BIG-opleidingen een grotere vaardigheid van opleiders verwacht ten aanzien van het competentiegericht opleiden.

Wat leer je?

 • oriëntatie op basisbegrippen supervisie, werkbegeleiding en intervisie
 • zicht krijgen op ontwikkelingen t.a.v. werkbegeleiden en supervisie
 • zicht krijgen op leerprocessen
 • visie ontwikkelen m.b.t. functie van werkbegeleiden en supervisie
 • leren benoemen van een veilige leercontext
 • opstellen leerdoelen en leercontract
 • leren bevorderen van een professionele attitude
 • leren hanteren van een therapeutische alliantie als effectieve methode
 • tijdig herkennen van improductieve en disfunctionele interacties
 • leren feedback te geven en te ontvangen als middel om improductieve interacties te doorbreken en relaties te repareren
 • inzicht verkrijgen in de relatie en relatieproblemen tussen supervisant en werkbegeleider/supervisor
 • inzicht verwerven in de veranderende rol van opleiders in competentiegerichte opleidingen

Inhoud

Aan de orde komen:

 • definiëring van doelen en werkwijze van supervisie en werkbegeleiding
 • theoretische achtergronden en leeraspecten van supervisie en werkbegeleiding
 • supervisiecompetenties
 • algemene aspecten van supervisie en werkbegeleiding: overeenkomsten en verschillen; afbakening ten opzichte van psychotherapie en leertherapie; parallelle kenmerken in deze processen
 • formele en organisatorische aspecten van supervisie: formuleren van leerdoelen, opstellen van een contract, maken van afspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • beroepsethische en culturele aspecten van supervisie
 • de praktijk van supervisie en werkbegeleiding: aspecten van de samenwerking en persoonsgerichte supervisie
 • methodische supervisie
 • evalueren, toetsen en beoordelen in opleidingen

Met behulp van zelf ingebrachte casuïstiek (monitoren van gedrag; audio/videomateriaal) kun je je eigen ‘interpersoonlijke valkuilen’ in supervisiesessies en andere begeleidingssessies identificeren en aanpakken. Je krijgt de mogelijkheid om middels rollenspelen ervaring op te doen in de rol van zowel supervisor/begeleider als supervisant/begeleide. Ten minste de helft van de tijd wordt besteed aan daadwerkelijk oefenen van praktische vaardigheden.

Toetsen

Je geeft een individuele presentatie en maakt een schriftelijk eindverslag van je eigen leerproces tijdens cursus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze cursus kan als nascholing gevolgd worden t.b.v. herregistratie in het NVP-supervisorenregister.

Literatuur & Benodigdheden

Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. José van Reijendr. Salvatore Vitale
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2032 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl