Start op:

Kosten: € 3.590

Incl. de meest recente versie van de werkmap Coaching SRH, toegang tot de digitale leeromgeving van de RINO Groep en lunch tijdens de trainingsdagen. Excl. boeken

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 9 december 2019, tenzij eerder vol

Opleiding tot Coach Steunend Relationeel Handelen  (T1912)

Professionals die werken met de methodiek van SRH (Steunend Relationeel Handelen) krijgen daarbij coaching of werkbegeleiding. In deze opleiding leer je hoe jij als ervaren SRH-hulpverlener individuele collega's begeleidt en hoe je teams ondersteunt bij de implementatie. Met deze kennis en vaardigheden kun je het toepassen van de methodiek vanuit een overstijgende perspectief bezien én praktisch ondersteunen.
 

Feiten

 • Omvang: Deze opleiding, die bestaat uit 9 cursusdagen en 6 sessies methodische werkbegeleiding* (coaching) en e-learning met individuele- en groepsopdrachten
 • Datums: 3 februari*, 2 maart, 23 maart, 17 april, 14 mei, 8 juni*, 26 juni, 13 juli*, 3 september, 21 september*, 12 oktober, 9 november*, 24 november, 14 december* 2020, 12 januari 2021
 • Zelfstudie: 50 uur
 • Locatie: RINO Groep, Utrecht
 • Docenten: Eric AlbersSandra GeurtsEllen Koelemij-SpermonLeonie Kusenuh-van den HoutMitchell TiberJacquelin Zents
 • Docenten

 • Kosten: € 3.590
 • Cursuscode: T1912

Voor wie

 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

 • je hebt de opleiding verpleegkunde, SPH, MWD, ervaringsdeskundigheid, of een daaraan gelijkwaardige opleiding afgerond 
 • je bent twee jaar of langer werkzaam in de praktijk van de GGz, VGZ, Maatschappelijke Opvang of andere vorm van zorg
 • je hebt reeds (enige) ervaring met de begeleiding van professionals, zowel individueel als in teamverband
 • je bent in het bezit van het certificaat Basisopleiding SRH

Accreditaties

Accreditatie: V&V

Lees meer over de accreditaties

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 8 trainingsdagen 5 MWB bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Deze opleiding leidt ervaren medewerkers op om intern werk- of praktijkbegeleiding te kunnen bieden in het Steunend Relationeel Handelen.

Wat leer je?

Deelnemers verwerven kennis en vaardigheden om coaching/werkbegeleiding te kunnen bieden aan zelfstandig individuele medewerkers en om teams te kunnen ondersteunen bij de implementatie van rehabilitatiegericht handelen. Zij maken hierbij gebruik van coaching vaardigheden. Daarnaast heeft de opleiding tot doel de methodiek van het SRH op het tweede deskundigheidsniveau te laten beheersen om vanuit een overstijgend denkkader medewerkers en teams op praktische wijze te kunnen ondersteunen bij het toepassen van de methodiek. Het zoeken, creëren en versterken van krachten is een belangrijke kern van het leerprogramma: leer evidence based interventies toe te passen.

Wat verwachten wij:
- Bij inschrijving een motivatiebrief aan de hand van het competentieprofiel Coach SRH
- Verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces
- Actieve deelname tijdens de trainingsdagen en de Methodische Werkbegeleiding
- Het actief online samen leren in de blended leeromgeving
- Dat jouw organisatie het uitvoeren van de praktijkopdrachten faciliteert

Doelgroep

 • je hebt de opleiding verpleegkunde, SPH, MWD, ervaringsdeskundigheid, of een daaraan gelijkwaardige opleiding afgerond 
 • je bent twee jaar of langer werkzaam in de praktijk van de GGz, VGZ, Maatschappelijke Opvang of andere vorm van zorg
 • je hebt reeds (enige) ervaring met de begeleiding van professionals, zowel individueel als in teamverband
 • je bent in het bezit van het certificaat Basisopleiding SRH

Inhoud

De opleiding bestaat uit vijf modules en Methodische Werkbegeleiding die door specialisten op dit gebied worden gegeven. Naast deze specialisten is er voor de opleiding een coördinerend docent. Deze docent monitort de voortgang van de opleiding en de ontwikkeling van de deelnemers. De volgende modules worden aangeboden:

 • SRH basis en verdieping
 • coaching individueel
 • coachen van groepen
 • praktijkcoaching
 • implementatie
In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het krachtgericht begeleiden en krachtgericht coachen. De methodiek van het SRH wordt als uitgangspunt genomen. Alle fasen van het SRH worden opnieuw doorlopen, maar nu gericht op coachingsituaties. Er zijn twee redenen om ook in deze opleiding uit te gaan van het SRH. Als coach SRH moet het SRH op een hoger niveau worden beheerst dan diegenen die alleen een basiscursus SRH hebben gevolgd. Leer daarnaast het SRH als basismethodiek te gebruiken door er op verschillende niveaus mee te werken:

 • het niveau van de cliënt
 • het niveau van de coach cliënt
 • het niveau van de organisatie/instelling/voorziening
Daarnaast leren de deelnemers in deze opleiding verschillende soorten presentaties te geven: korte kernachtige presentaties (waarin men de kunst van het samenvatten kan demonstreren) en uitgebreidere presentaties. Zo verwerven zij een aantal specifieke vaardigheden met betrekking tot:

 • individuele coaching
 • coaching in groeps- of teamverband
 • het coachen van medewerkers op de werkvloer (het zgn. praktijkcoaching)
 • het begeleiden van leerprocessen, aansluitend bij de leerstijl van medewerkers
Werkwijze
De opleiding is praktisch van opzet en heeft een interactief en ontwikkelingsgericht karakter. Theorie en praktijk worden telkens met elkaar verbonden. Als coach dien je immers niet alleen de theorie zeer goed te kennen, doch van daaruit vooral de toepassing in de praktijk te kunnen maken, teneinde andere professionals daarbij effectief te kunnen ondersteunen. Het praktijkgerichte karakter van de opleiding komt tot uitdrukking in het feit dat er voornamelijk gewerkt wordt aan de hand van eigen of door de docent aangedragen casuïstiek.

Servicepakket en registratie Coach SRH
Om de kwaliteit te kunnen borgen dienen SRH coaches en docenten hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Dit doen zij in de eerste plaats door in de praktijk binnen de instelling als coach werkzaam te zijn. Dit valt binnen het kwaliteitsbeleid van de (eigen) instelling.

De RINO Groep voorziet de coaches continu van materialen en kennis die zij nodig hebben bij het coachen. Dit doen we middels het Servicepakket voor coaches SRH. Het Servicepakket bestaat uit: 

 • Werkmap Steunend Relationeel Handelen
 • Werkmap Coaching
 • Daarnaast voorziet de RINO Groep in inhoudelijke ondersteuning van coaches ter plekke. Deze praktijkcoaching wordt verzorgd door de hoofdopleider SRH en/of Kerndocenten. 
 • Deelname aan minimaal één coachdag per jaar georganiseerd door de RINO Groep.
 • Toegang tot RINO Portal, waarmee je op de hoogte blijft van SRH gerelateerde ontwikkelingen via nieuwsberichten en de mogelijkheid om deel te nemen aan/het volgen van discussies op het SRH forum.
Het beleid van de RINO Groep is erop gericht dat coaches zich blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en verbeteringen. Dit is gekoppeld aan een registratiesysteem en de afname van het Servicepakket voor Coaches SRH.

Het opleidingsjaar opvolgend na het afronden van de coachopleiding wordt een Servicepakket voor Coaches SRH in rekening gebracht bij de organisatie waar je werkt of je neemt een Servicepakket voor jezelf af.

Toetsen

De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht.

Je hebt recht op het certificaat bij:
- een actieve deelname aan de bijeenkomsten
- het maken van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten (toetsing tijdens de les)
- een aantoonbare bereidheid tijdens de opleiding om fouten te maken en om hiervan te willen leren
- het maken van de eindopdracht
- het inleveren van de praktijkopdrachten
- een voldoende beoordeling van de coördinerend docent voor zowel de praktijkopdrachten als de eindopdracht

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat indien zij minimaal 8 trainingsdagen 5 MWB bijeenkomsten aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Handboek Steunend Relationeel Handelen, Werken aan herstel en kwaliteit van leven, Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander. Uitgeverij SWP, 1ste druk 2019, ISBN 9789088508189
 • Zo worden Cliënten Burgers. Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, Den Hollander en Jean Piere Wilken, Uitgeverij SWP 9de druk, 2019. ISBN 9789088506024
 • Oplossingsgericht Coachen, Insoo Kim Berg, Peter Szabo, Uitgeverij Thema 6de druk 2013. ISBN 9789058718174
 • Goed voor de Groep, Karen de Galan. Uitgeverij Thema, 1ste druk 2013, ISBN 9789058716361

 • Docenten: Eric AlbersSandra GeurtsEllen Koelemij-SpermonLeonie Kusenuh-van den HoutMitchell TiberJacquelin Zents
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: T1912 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou