Start op:

Kosten: € 2.700

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 250)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 19 november 2019

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur)  (GT1V202)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie? In de cursus ontwikkel je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. De basis voor deze ontwikkeling leg je door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en cognitieve- en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.
 

Feiten

 • Omvang: 11 vrijdagen waarvan dag 1 en dag 3 van 9.00 - 13.00 uur en de overige lesdagen van 9.00 - 16.00 uur plus 11 online meetings op donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: De cursus start op 24 december 2019. Je maakt zelf een aanvang met oriëntatie en voorbereiding op de opdrachten in de digitale leeromgeving.

  De online meetings zijn op donderdagavond 9 en 30 januari, 27 februari, 12 en 26 maart, 9 en maandag 20 april, woensdag 20 mei, 4, 18 en maandag 29 juni 2020

  De lesbijeenkomsten zijn op vrijdag 24 januari, 14 februari, 6 en 20 maart, 3, 17 en 24 april, 29 mei, 12 en 26 juni, 3 juli 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Ilse Zwanenburg
 • Docent

 • Kosten: € 2.700
 • Cursuscode: GT1V202

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts, Jeugdarts en Verpleegkundig specialist

Psychologen, psychiaters en medewerkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:

 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Vanaf het verdiepende deel (lesdag 4) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen leren.

Zowel voorafgaand als tussendoor aan de lesbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de online leeromgeving.
​​​​​​​Je volgt er online mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken. Je maakt er verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames in ZOOM. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online-docentenmeeting.

De klassikale bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats. Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Naast de 100 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 350 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie​​​​vermogen.

Je ontvangt 10% korting bij: gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Kijk voor meer informatie over de eisen voor lidmaatschap VGCt en de basiscursus op: www.vgct.nl.​​​

Wat leer je?

De basiscursus is bedoeld voor gedragstherapeuten in opleiding. Het is het eerste onderdeel van de totaalopleiding tot cognitief gedragstherapeut. Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie doordat je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. Het oefenen met en leren toepassen van therapievaardigheden staat centraal in de cursus. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw handelingsrepertoire.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Verpleegkundig specialist
Psychologen, psychiaters en medewerkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:
 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
Vanaf het verdiepende deel (lesdag 4) is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO Groep.

Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op wo-niveau) wordt verondersteld.

Inhoud

De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

Inleiding (30 uur)
In het inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen.
Elke bijeenkomst start met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens komen de verschillende thema’s aan bod, met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen de cursisten en met de docent. De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast beschrijf je een casus uit eigen praktijk in gedragstherapeutische termen. Tijdens de bijeenkomsten toetst de docent je kennis en vaardigheid op inbreng en functioneren in de groep.

De volgende theorie komt aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder besteden we aandacht aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van volwassenen, kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding.  

Verdieping (70 uur)
In het verdiepingsdeel leer je uitgebreid de theorie toepassen op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (angst, stemming) bij verschillende doelgroepen (volwassenen, kinderen en adolescenten). Met behulp van evidence based protocollen oefen je verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken en deel je deze met video opgenomen technieken in je subgroep en met de cursusgroep. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan een gedragstherapeutische houding bij de verschillende stoornissen door aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.

Toetsen

Inleiding
De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast beschrijf je een casus uit eigen praktijk in gedragstherapeutische termen (Mini N=1). Je krijgt na afloop een certificaat van de inleiding wanneer de casus Mini N=1 voldoende is en wanneer aan de minimale presentieverplichting is voldaan.

Verdieping
In de verdieping worden cognitief gedragstherapeutische vaardigheden getoetst. Je plaatst tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die je zelf hebt uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de klassikale bijeenkomsten komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteer je de Mini N=1 voor de groep.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding van 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping van 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze 100-urige basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur. Omdat voor beide delen apart accreditatie wordt aangevraagd, zie je de accreditaties twee keer staan. Het totaal aantal punten per accreditatieregeling betreft het totaal van beide regels.

Literatuur & Benodigdheden

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

 • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 • Broeke, E. ten, Korrelboom, K. (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussem: Coutinho 
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1Amsterdam: Boom (ISBN 97890895 3713 3)
 • ​​​​​​​Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2Amsterdam: Boom (ISBN 9789089537140)

 • Docent: drs. Ilse Zwanenburg
 • Docent

  Deelnemers aan de blended opleiding tot cognitief gedragstherapeut

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT1V202 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl