Start op:

Kosten: € 495

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Shared decision making: samen beslissen over jeugdhulp  (B1960)

Deze cursus wordt niet meer aangeboden.
 

Feiten

 • Omvang: 2 vrijdagen van 09:30 tot 16:30
 • Datums: 13 september en 4 oktober 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Coen MetzeJoost Richards, MSc.
 • Docenten

 • Kosten: € 495
 • Cursuscode: B1960

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog en Jeugdzorgwerker

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het lijkt zo logisch en bijna kinderlijk eenvoudig om samen te beslissen over jeugdhulp: als professional samen met het kind of de jongere en zijn/haar ouders en betrokkenen onderzoeken wat er aan de hand is, welke last wordt ervaren en wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn. Het lijkt een open deur, maar toch wordt het gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten in het realiseren van effectieve jeugdhulp. In de praktijk blijkt het enorm lastig én ontzettend belangrijk. Je kunt nog zo bedreven zijn in het toepassen van de specifieke behandelvormen, zonder gezamenlijk draagvlak voor het besluit om deze behandeling te starten begin je met een achterstand.


Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

Je leert op basis van de principes van de 'shared decision making' écht samen beslissen met de jeugdige zelf, zijn/haar ouders/opvoeder en met collega's.

Inhoud

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de richtlijn ‘Samen beslissen’. Dit betekent dat er aandacht is voor zowel de processtappen en inhoudelijke afwegingen (je expertise) als ook voor je houding en gespreksvaardigheden in dit belangrijke proces. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het praktisch oefenen, zodat je competenties op het vlak van de 'shared decison making' vergroot worden.

Uit de richtlijn 'Samen beslissen':
Zowel literatuur over jeugdhulp en jeugdbescherming als medische literatuur laat zien dat participatie van ouders en jeugdigen in de besluitvorming en het behandelproces effect heeft op de uitkomsten van de behandeling of zorg. In de medische wereld is shared decision making ontwikkeld als methode om samen met patiënten beslissingen over zorg te nemen.
Daarom is het uitgangspunt van deze richtlijn dat jeugdprofessionals samen met ouders én jeugdige beslissen over de inzet van professionele hulp. Voor een duurzaam resultaat is nodig dat alle partijen een gedeelde visie krijgen op de vragen en/of problemen, dat de doelen en wensen van ouders en jeugdigen in het hulpverleningsproces voorop staan en dat de partijen gezamenlijk werken aan het verbeteren dan wel draaglijk maken van de situatie. De richtlijn geeft hiervoor handvatten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Coen MetzeJoost Richards, MSc.
 • Docenten