Startdatum:

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) (KB19A)

Ook bekend als Symbooldrama

De symbolisering van problemen in beelden blijkt een zeer effectief middel om het therapeutisch proces op gang te brengen. Het vergroot de zelfreflectie en de cliënt raakt beter in staat om de eigen problemen te hanteren en op te lossen. De methode berust op drie, onderling verweven, elementen: de imaginatie, de specifieke (aandachtsgerichte) begeleidingsstijl door de therapeut en de affect-geladen beleving van de beelden.

Meer weten? Kom naar de open dag op 25 mei 2019.

Kosten: € 2.280

incl. lunch en digitale literatuur

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?

excl. eventueel aan te schaffen boek

Mogelijk t/m 9 augustus 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 8 vrijdagen van 09:30 tot 16:30 uur
 • Datums: 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december 2019, 17 januari, 14 februari, 27 maart en 24 april 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Bettina Kleindrs. Ellen Lommers
 • Docenten

 • Kosten: € 2.280
 • Cursuscode: KB19A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, POH-GGZ, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Klinisch psychologen zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, NVP, NVvP, Register Vaktherapie, Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en begeleiding (KIPB), eerder symbooldrama genoemd, is een veelzijdig toepasbare behandelmethode voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Katathym betekent ‘bezield’, ofwel bezet met beleving. Imaginatief wijst op het feit dat in deze therapievorm het werken met imaginaties centraal staat. Ze wordt gebruikt bij kinderen, adolescenten en volwassenen in de GGZ in het bijzonder bij somatiserende-, internaliserende- en hechtingproblematiek. Het wordt tevens ingezet als traumabehandeling, waaronder preverbaal trauma. In de praktijk is gebleken dat imaginatie/verbeelding als methode ook toepasbaar is in andere werkvelden dan in de, op behandeling van klachten en stoornissen gerichte GGZ. Het wordt ook toegepast bij (kortdurende) begeleiding, psychosociale hulpverlening en coaching.

KIPB hanteert een specifieke begeleidingsstijl die het ontstaan van unieke innerlijke beelden faciliteert. Hierdoor wordt zintuiglijke en pre-verbale informatie geactiveerd. Deze beelden worden minder gehinderd door zelfkritiek en meer als “felt-sense” ervaren. Het delen hiervan schept de mogelijkheid tot verdieping en doorwerking. Samen met de therapeut/begeleider wordt de inhoud verhelderd, verdiept en geïntegreerd. Ter ondersteuning van dit proces tekent de cliënt de beelden. Het met de therapeut/begeleider kijken en delen verdiept voor de cliënt het contact met zichzelf, vergroot de zelfreflectie en maakt het mogelijk anders met problemen om te gaan.

Kortom: werken met verbeelding is zowel binnen de GGZ als op gebied van psychosociale hulpverlening en zingeving toepasbaar, zowel bij procesmatig behandelen als bij kortdurend begeleiden, bij psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek en bij vragen in de palliatieve zorg, pastoraal werk, coaching en ondersteuning in de huisartsenpraktijk.

Aansluitend op de basiscursus wordt een supervisie-traject aangeboden van in totaal vier dagen. Bij het samenstellen van de supervisiegroepen wordt rekening gehouden met de werkvelden. Je kunt je aanmelden voor de supervisie via de Vereniging ter Bevordering van Symbooldrama. De supervisie is optioneel en niet inbegrepen bij de basiscursus.
Na de basiscursus is het mogelijk verder te gaan met de opleiding tot KIP-psychotherapeut (2 jaar) of KIB-begeleider (1 jaar) van de Vereniging ter Bevordering van Symbooldrama. Ieder leerjaar bestaat uit vier cursusdagden en vier supervisiedagen. Welke vervolgroute passend is hangt samen met je werkplek en vooropleiding, de docenten kunnen je adviseren.

Meer informatie over KIPB en de mogelijkheid om introductieworkshops te volgen vind je via www.symbooldrama.nl.

De prijs is inclusief digitale literatuur en lunch en exclusief aan te schaffen boeken en optionele supervisie.


Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

In deze cursus leer je het proces van verbeelden en verwerf je symboolgevoeligheid middels het ervaren van eigen innerlijke beelden. Je leert geselecteerde motieven aan te reiken en op een niet-directieve manier te begeleiden.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • POH-GGZ
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Klinisch psychologen zijn ook van harte welkom om deel te nemen.

Inhoud

 • Kennis van de basistheorie, zoals door HC. Leuner ontwikkeld, evenals van recente theorieontwikkelingen
 • Ontwikkelen van gevoeligheid voor symboliseringprocessen
 • Induceren en begeleiden van ontspanning
 • Aanbieden van thema’s
 • Leren van de begeleidingsstijl
 • Leren omgaan met tekeningen
 • Zelfervaring opdoen in de cliënt- en therapeuten/begeleiderrol en hierdoor vertrouwd raken met het verbeeldingsproces.
 • Indicaties en contra-indicaties

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Ullmann, H. en Wilke, E. (2012). Handbuch Katathym Imaginative Psychotherapie. Bern: Verlag Hans Huber.
Leuner, H. (1985/1994/1998/2003). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie. Auflage (2012). Bern: Verlag Hans Huber.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Bettina Kleindrs. Ellen Lommers
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: KB19A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl