Start op:

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen (D1911)

Met neuropsychologisch onderzoek ga je de relatie na tussen het gedrag en de werking van de hersenen. In deze cursus maak je kennis met een aantal diagnostische tests voor kinderen en jeugdigen. Je leert hoe je een neuropsychologische testbatterij samenstelt en hoe je de uitslagen interpreteert. Je oefent met het vertalen van de classificatie van neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen naar de praktijk van school en thuis.
 

Kosten: € 1.275

incl. digitale literatuur en warme maaltijd, excl. boek (ongeveer € 80)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?
Voorbeeld Samen SLIM-prijs: € 725 bij 15 deelnemers

Mogelijk t/m 21 augustus 2019

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Feiten

 • Omvang: 4 woensdagen van 13:00 tot 20:00, de laatste woensdag van 13:00 tot 17:00
 • Datums: 25 september, 9 oktober, 6 en 20 november 2019 en 8 januari 2020
 • Locatie: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
 • Docent: drs. Marina Reijns
 • Docent

 • Kosten: € 1.275
 • Cursuscode: D1911

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek probeert men inzicht te krijgen in het functioneren van het kind en onderzoekt vaardigheden, zoals het geheugen en de aandachtsfuncties. Daarnaast wordt gekeken naar taal, waarneming, de planningsfunctie en naar de strategieën die het kind gebruikt. De bedoeling van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in het profiel van denkfuncties en vaardigheden en ook in de beleving van het kind.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

  Na de cursus:
 • Heb je inzicht in verbanden tussen hersenen en gedrag.
 • Kun je aangeven in welke gevallen neuropsychologisch onderzoek geïndiceerd is.
 • Weet je wat nodig is voor neuropsychologische diagnostiek.
 • Kun je een intelligentieprofiel beoordelen met als doel aanvullend neuropsychologisch onderzoek.
 • Je leert een testbatterij samenstellen en krijgt inzicht in wat de diverse neuropsychologische tests meten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden.
 • Je leert een vertaalslag maken naar de classificatie van neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen en naar de praktijk op school en thuis.
 • Tevens is er in de cursus veel aandacht voor casuïstiek, die zelf wordt ingebracht.
De laatste bijeenkomst zal voornamelijk bestaan uit reflectie op de toets en biedt de mogelijkheid van verdieping. De geleerde kennis maar vooral de toegepaste vaardigheden in de neuropsychologische onderzoeken zijn daarbij uitgangspunt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • hersenen en gedrag
 • plaats van het neuropsychologisch onderzoek in de diagnostiek
 • neuropsychologische diagnostiek:
  - intelligentietests en intelligentieprofielen
  - meten van de verbale functies en aandacht en geheugen
  - (complexere) aandacht en de executieve functies
  - organisatie en planning
 • sociale informatieverwerking en emoties
 • neurobiologische psychiatrische ontwikkelingsstoornissen:
  - ADHD /ADD
  - beelden binnen het autistisch spectrum stoornissen
  - vroegkinderlijke traumatisering
 • intervisie aan de hand van meegebrachte casuïstiek

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • Swaab, H., Bouma, A. & Hendriksen, J. (2015). Klinische kinderneuropsychologie (1e druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN: 9789089534859
Aanbevolen literatuur:
 • Njikokitjien, C. (2004). Gedragsneurologie van het kind. Amsterdam, Suyi.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Marina Reijns
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D1911 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl