Startdata:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) (GT197)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie (CGT)? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen, toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Kosten: € 2.700

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 250)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?

Termijnbetaling mogelijk

Mogelijk t/m 27 februari 2019

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Feiten

 • Omvang: 11 woensdagen waarvan dag 1 en dag 3 van 13.30 - 17.30 uur en de overige lesdagen van 13.30 - 20.30 uur plus 11 online meetings op woensdagavond van 20.00 - 20.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: De cursus start op 3 april. Je maakt zelf een aanvang met oriëntatie en voorbereiding op de opdrachten in de digitale leeromgeving.

  De online meetings zijn op 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 4 en 18 september, 2 oktober, 6 en 20 november 2019.

  De lesbijeenkomsten zijn op 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3 juli, 11 en 25 september, 9 oktober, 13 en 27 november 2019.
 • Klassikaal: 68 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Mw. drs. Heleen Begheyn
 • Docent

 • Kosten: € 2.700
 • Cursuscode: GT197

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:

 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen  de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie.
Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen. Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld.  
​​​​​​​Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met de RINO Groep.


Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online-meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk.

Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie besteedt aandacht aan het werken met kinderen en adolescenten en volwassenen. De basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) is opgebouwd uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online, individuele zelfstudie en samen leren.

Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.Wat leer je?

Je maakt kennis met de gedragstherapie en cognitieve therapie doordat je niet alleen de theorie systematisch krijgt aangeboden, maar deze ook aan de hand van oefeningen leert toepassen. In jouw eigen dagelijkse praktijk kun je de aldus verworven kennis onder supervisie gebruiken, zodat deze onderdeel wordt van jouw handelingsrepertoire.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Psychologen, psychiaters en werkers in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie:
 • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden.
 • Professionals die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
De 30-urige inleiding is ook toegankelijk voor professionals die in de praktijk nog geen cognitieve gedragstherapie (kunnen) toepassen. Wanneer je vervolgens het verdiepende deel van 70 uur wilt volgen, mag er maximaal 1 jaar zitten tussen  de laatste lesdag van de 30-urige inleiding en de start van het 70-urige verdiepende deel van de basiscursus cognitieve gedragstherapie.
Vanaf het verdiepende is het van belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen. Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau) wordt verondersteld.  
​​​​​​​Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met de RINO Groep.


Inhoud

De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

Inleiding (30 uur)
In het inleidende deel ligt de nadruk op het praktisch bezig zijn met elementen uit het gedragstherapeutisch proces. Daarnaast werk je aan het ontwerpen van functie- en betekenisanalyses en therapieplannen.
Elke bijeenkomst start je met een (korte) bespreking van de theorie en het huiswerk uit de e-learning. Vervolgens worden de verschillende thema’s met behulp van praktische oefeningen, rollenspel en actieve uitwisseling tussen mede-cursisten en met de docent aan de orde gesteld. De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen. Kennis en vaardigheid worden ook tijdens de bijeenkomsten getoetst en beoordeeld op inbreng en functioneren in de groep.

Theoretisch komt het volgende aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder wordt aandacht besteed aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van volwassenen en kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding van ouders. 

Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden en de omgeving van het kind en het oefenen met adolescenten en volwassenen. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Verdieping (70 uur)
In het verdiepingsdeel leer je uitgebreid de theorie toepassen op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen (angst, stemming) bij verschillende doelgroepen (volwassenen, kind-en adolescenten). Met behulp van evidence based protocollen oefen je verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken en deel je deze opgenomen technieken in je subgroep en met de cursusgroep. Daarnaast wordt ook ruim aandacht besteed aan een gedragstherapeutische houding bij de verschillende stoornissen door aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende gespreksvoering.

Blended learning 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving. De blended learning bestaat uit het online volgen van mini-colleges, presentaties en videodemonstraties van gedragstherapeutische technieken, video en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en je laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames met behulp van Zoom. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent(en), met o.a. een online docentenspreekuur. De klassikale bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats.

Naast de 100 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een studiebelasting van 350 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt aandacht en organisatie.​​​​​​​ 

Toetsen

Inleiding
De theorie wordt schriftelijk en online (via e-learning) getoetst. Daarnaast word je geacht een casus uit eigen praktijk te beschrijven in gedragstherapeutische termen (Mini N=1). Je krijgt na afloop een certificaat van de inleiding wanneer de casus Mini N=1 voldoende is en wanneer aan de minimale presentieverplichting is voldaan.

Verdieping
In de verdieping zullen cognitief gedragstherapeutische vaardigheden worden getoetst. Cursisten plaatsen tweewekelijks een uitgevoerde (cognitieve)gedragstherapeutische interventie, die zij zelf hebben uitgevoerd, online met behulp van Zoom. In de klassikale bijeenkomsten komen deze uitgevoerde technieken ook weer terug. Tevens presenteren cursisten de Mini N=1 voor de groep.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de volgende eisen:
- Je bent 100% aanwezig bij de inleiding 30 uur
- Je bent minimaal 90% aanwezig bij de verdieping 70 uur
- Je hebt de cursus met goed gevolg afgerond
- De aanwezigheidseis geldt voor de online-meetings en de face to face bijeenkomsten gezamenlijk.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

 • Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 • Broeke, E. ten, Korrelboom, K. (2009). Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussem: Coutinho 
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1Amsterdam: Boom (ISBN 978 90 895 3713 3) *nieuwe uitgave eind juni 2017*
 • ​​​​​​​Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 2Amsterdam: Boom (ISBN 9789089537140) *nieuwe uitgave eind juni 2017*

 • Docent: Mw. drs. Heleen Begheyn
 • Docent

  Deelnemers aan de blended opleiding tot cognitief gedragstherapeut

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je in voor de wachtlijst.

  Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
  Bij veel belangstelling plannen we extra data.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GT197 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl