Datum:

Training in de HCR-20: V3 (B1925)

Het inschatten van het risico op gewelddadig gedrag is een belangrijke taak van de (forensische) ggz. In deze cursus leer je werken met de HCR-20 V3: een taxatie-instrument om risicofactoren zorgvuldig mee in kaart te brengen. Je doet de meest actuele wetenschappelijke kennis op van risicofactoren voor gewelddadig gedrag en van verschillende methoden van risicotaxatie. Aan de hand van dossiermateriaal oefen je het werken met de HCR-20 V3.

Kosten: € 325

incl. HCR-20: V3 handleiding, digitale literatuur en lunch

Inschrijven

Mogelijk t/m 19 februari 2019, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 1 dinsdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 26 maart 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Ellen van den Broekdr. Michiel de Vries Robbé
 • Docenten

 • Kosten: € 325
 • Cursuscode: B1925

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Orthopedagoog en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het inschatten van het risico van gewelddadig gedrag is een belangrijke taak voor deskundigen die werkzaam zijn in de forensische of reguliere ggz, als pro justitia rapporteur, in de verslavingszorg, bij de reclassering of in het gevangeniswezen. Het belang van risicotaxatie voor de maatschappij is groot; het ultieme doel van risicotaxatie is immers het voorkomen van gewelddadige recidive. Ook voor de behandelpraktijk is het belang van risicotaxatie groot. Voor forensisch psychiatrische cliënten/patiënten zijn de resultaten van de risicotaxatie in sterke mate bepalend voor hun toekomst, vanwege de invloed ervan op de inhoud van behandelplannen, verlofbeslissingen, de fasering van behandeling en het beveiligingsniveau. De kennis over risicofactoren voor gewelddadig gedrag is de afgelopen 15 jaar enorm toegenomen en er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om deze factoren gestructureerd in kaart te brengen.

Wat leer je?

Je bent bekend met de recente literatuur over (het inschatten van) risicofactoren voor gewelddadig gedrag en in staat om de HCR-20 V3 op zorgvuldige wijze te scoren.

Inhoud

Ten eerste wordt stilgestaan bij de doelen van risicotaxatie en worden de verschillende methoden van risicotaxatie en de voor- en nadelen daarvan besproken. De belangrijkste theorieën op het gebied van de behandeling van gewelddadig gedrag worden kort besproken (m.n. het Risk Need Responsivity model).

Verder wordt een overzicht gegeven van recente literatuur over risicofactoren voor algemeen en gewelddadig gedrag en de wijze waarop deze factoren betrouwbaar kunnen worden ingeschat. Verschillende risicotaxatie-instrumenten passeren hierbij de revue. De nadruk ligt echter op de Historical Clinical Risk management-20V3 (HCR-20 V3; Douglas et al., 2013), een revisie van de HCR-20, het wereldwijd meest gebruikte instrument voor het inschatten van gewelddadig gedrag.

Aan de hand van dossiermateriaal wordt geoefend worden met het scoren van de HCR-20 V3. Ook wordt aandacht besteed aan de resultaten van onderzoek naar de HCR-20 en HCR-20 V3 dat tot nu toe is uitgevoerd.

Verder wordt kort stilgestaan bij de waarde van beschermende factoren in de risicotaxatie. De SAPROF is een checklist voor de gestructureerde inschatting van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag die ontwikkeld is als positieve aanvulling op de risicotaxatie met de HCR-20 / HCR-20 V3 of HKT-30 / HKT-R.

Tot slot wordt kort ingegaan op het praktisch gebruik van risicotaxatie-instrumenten (o.a. verslaglegging, risicomanagement).

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze training incompany uitgevoerd voor o.a. FPC de Rooyse Wissel te Oostrum en voor Indris, onderdeel van de Amarant Groep, te Tilburg.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Ellen van den Broekdr. Michiel de Vries Robbé
 • Docenten

  Docent Vivienne de Vogel

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1925 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl