Startdatum:

Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (OU183)

Ouderbegeleiding is meer dan 'aandacht voor ouders': het is de keuze om het perspectief van de ouder een centrale plek te geven. In deze cursus ontdek je ouderschap als conceptueel kader en als methodiek voor effectieve ouderbegeleiding. Je oefent de toepassing hiervan met je eigen casuïstiek. Zo vergroot je de kwaliteit van je begeleiding van gezinnen.

Kosten: € 1.095

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 40)

Houd mij op de hoogte

Feiten

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Systeemtherapeut, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ, V&V, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Ouderbegeleiding ontwikkelt zich in snel tempo als een eigenstandige discipline. In deze cursus wordt ingegaan op diverse aspecten van de ouderbegeleiding, waarin doorlopend de relatie met de praktijk wordt gelegd. Ouderbegeleiding is meer dan ‘aandacht voor ouders’. Het houdt een principiële keuze in van de hulpverlener om in de hulpverlening het perspectief van de ouder een centrale plek te geven. Het gaat in feite om een mentale ommezwaai, waarbij altijd naast de gebruikelijke vraag Wat doen deze ouders met dit kind?, de vraag gesteld wordt Wat doet het kind met de ouders?.

De psychologie van ouderschap staat in deze cursus centraal en wordt geplaatst in theoretische en methodische kaders. De cursus bouwt voort op eerder verworven kennis en breidt deze uit naar het werken met ouders zowel in het algemeen als daar waar specifieke problematiek van invloed is. Het leggen van een werkrelatie, het innemen en vasthouden van de ouderbegeleidende positie, het onderscheid (ervaren) tussen inhoud en betrekking, het omgaan met eigen problematiek van de ouders komen aan bod als voorwaarden om tot samenwerking met ouders te kunnen komen. Tijdens elke cursusdag staat zowel de ontwikkeling van ouderschap als de relatie tussen ouderschap en hulpverlener centraal.

Deze basismodule biedt theoretische achtergrond en vergroot je inzicht en handelen als ouderbegeleider. Naast de basismodule bieden we een volledige opleiding Ouderbegeleiding aan waarin de ouderbegeleidende positie en specifieke omstandigheden van ouderschap worden verdiept.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Wat leer je?

Deze cursus biedt een conceptueel kader van ouderschap als psychologische ontwikkeling en de methodiek om ouderbegeleiding effectief te laten verlopen. Je vergroot je kennis en vaardigheden door middel van theoretische informatie, met nadruk op praktische oefening aan de hand van eigen casuïstiek.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Het is van belang dat je in jouw werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Inhoud

Ontwikkeling van ouderschap

 • definities en facetten van ouderschap: kersvers ouderschap, partner-ouderschap, ouderschap-opvoederschap
 • fases en dynamiek van het ouderschap
 • dagelijkse praktijk: schema van ouderschap
 • buffers en omstandigheden
 • spoken in de kinderkamer
 • ouderschap en de eigen geschiedenis van de ouder
 • ouderschap en belastingen: invloeden van een breed scala aan omstandigheden op het ouderschap

Ouderschap en ouderbegeleiding
 • ouderbegeleiding als vak
 • valkuilen en beelden in het werken met ouders
 • theorie en wetenschap over ouders vanuit diverse invalshoeken
 • diagnostiek en evaluatie van ouderschap
 • gebruik van het ouderschapsschema en andere protocollen
 • hechting en psychiatrie als omstandigheid van ouderschap
 • ouderbegeleiding bij moeilijke omstandigheden

De werkwijze is sterk praktijkgericht. Relevante thema’s worden in blokken geprogrammeerd met veel ruimte voor casuïstiekbespreking, waarin je eigen ouderbegeleidende positie als hulpverlener kritisch wordt onderzocht c.q. bepaald.

Er zijn steeds twee docenten aanwezig, hetgeen de dynamiek in de groep ten goede komt en het voordeel biedt dat er in twee subgroepen intensief aan de hand van eigen casuïstiek geoefend en gewerkt kan worden.

Toetsen

Je werkt een casus uit.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Stichting Orion te Amsterdam.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Handboek Methodische Ouderbegeleiding, A. van der Pas, Deel 2: Naar een psychologie van het ouderschap, ISBN 9789066657816.

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Folder (pdf)

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: OU183 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl